Delta Green-Lost in the Dark Anthony Norland's memo to the group of ten

From Karriviki

(In Finnish)

Muistio, Anthony Norland 5.10.1998

Raportti E.T. Smithin residenssissä pidetyn kokouksen johdosta, asianomaisille:

Siltä varalta, että tämä raportti päätyy vääriin käsiin, mitään henkilöiden tai paikkojen nimiä ei ole käytetty. Kyseessä on tiivistelmä eri ilmiöistä, joiden voisin kuvitella kiinnostavan asianomaisia, sekä spekulaatioita niiden taustoista, sekä joitakin käytännön kenttätyössä esiin nousseita toimintamenetelmiä, joista voisin kuvitella olevan asianomaisille hyötyä.

Mikäli jotakuta kiinnostaa sellaiset tiedot, mitä tässä raportissa ei ole tuotu esiin, tai joku haluaa tietää tapauskohtaisesti yksityiskohtaisempia tietoja, kehoitan ottamaan yhteyttä minuun henkilökohtaisesti.

Ilmiöitä:

1. Teleportaatio

2. Muukalaiset

3. Ihmiskunnan ulkopuolinen teknologia

4. Riivaaja-henget

5. Muodonmuutokset

Teleportaatio

Ilmeisesti tuhansia vuosia sitten mahdollisesti joko ihmiskunnan ulkopuolista teknologiaa tai jonkinsortin magiaa käyttämällä rakennetut portit eri mantereilla (toinen Yhdysvalloissa, toinen Euroopassa), joiden välillä on mahdollista siirtyä.

Muukalaiset

Ilmeisesti jostakin ei-maapallolta lähtöisin oleva laji/lajeja, jotka toimivat maapallolla. Motiivit epäselvät. Jonkinlaisia ihmiskokeita (abduktio, implantteja, korvattuja kudoksia, kokeita ihmissikiöillä). Toimivat mahdollisesti joko yhteistyössä joidenkin hallituksen tahojen kanssa, tai sitten ko. tahot tietävät muukalaisten olemassaolosta, mutta pyrkivät tuntemattomista syistä salaamaan muukalaisten olemassaolon (ei todisteita siitä, että ko. hallituksen tahot olisivat toimineet muukalaisia vastaan, joten suhde on ilmeisesti joko tukeva, tutkiva tai neutraali). Sekä populaarikulttuurista tuttuja harmaita isosilmäisiä muukalaisia, että jonkinlaisia lentäviä itsevalaisevia hyytelömäisiä lukuisia ulokkeita omaavia olentoja.

Ihmiskunnan ulkopuolinen teknologia

Syytä olettaa, että jotkut hallituksen tahot tai yksityiset tahot käyttävät ihmiskunnan ulkopuolista teknologiaa. Tietyillä alueilla, missä on esiintynyt joko muukalais- tai paranormaaleja ilmiöitä tavattu lukuisia selittämättömiä muistinmenetys ja -manipulaatiotapauksia. Toiminta tuntuisi olevan täysin järjestelmällistä. Lisäksi jonkinlaisia "lentäviä lautasia" havaittu (huom. kyseessä saattaa olla myös sekaannus, ja lentävät lautaset ovatkin saattaneet olla itseasiassa joitakin yllämainitun kaltaisia olentoja).

Riivaja-henget

Yksittäinen tapaus, jonta vastaavaan en ole törmännyt muualla, kuitenkin jättää avoimeksi monia spekulaatiomahdollisuuksia. Kyseessä oli muukalais-lajeista varsin ratkaisevasti eroava tapaus. Olentoja, joita ei normaalisti voi havaita, mutta joiden seurassa vietetty aika luo jonkinlaisen linkin olentojen ja ihmisten välille ja tekee kummastakin toisilleen näkyviä. Kiinnittyvät tiettyyn ihmiseen ja imevät ihmisistä elinvoimaa. Alkuperä tuntematon. Voidaan tuhota maagisen rituaalin kautta.

Muodonmuutokset

Myös yksittäinen tapaus, mutta viitteitä muihin tapauksiin on. Henkilö muuttaa muotoaan tietämättään jonkinlaisen taikaesineen vaikutuksesta. Olentoa, joksi henkilö muuttuu, voitaisiin kai parhaiten kuvata jonkinlaiseksi alitajunnasta nousevaksi demoniksi, joka saa fyysisen lihallisen muodon. HUOM! Hyvin vaarallinen ilmiö! Muodonmuutokset saatu lopetettua käsittelemällä esine maagisesti ja suojaamalla henkilö maagisella rituaalilla.

Spekulaatioita:

Normaalien yleisesti tunnustettujen voimien lisäksi vaikuttaisi siltä että maailmaamme vaikuttaa myös lukuisia muita voimia. Näiden varsinainen alkuperä, vaikutusmuodot ja keskinäiset suhteet ovat hämärät.

Eräs vaikuttaja on ilmeisesti jonkinlaiset maapallon ulkopuoliset olennot, jotka toimivat salassa maapallolla. Motiivit epäselvät, mahdollisesti käyttävät maapalloa tutkimuskenttänä ja pyrkivät saamaan tietoa maapallosta ja ihmiskunnasta.

Yksi vaikuttaja on jonkinlainen magia. Erilaisilla rituaaleilla ja esineillä saadaan fyysisiä muutoksia aikaan todellisuudessa. Magiaa käyttävät ilmeisesti erilaiset yksityiset tahot, joilla on varsin erilaisia motiiveja.

Henkimaailman olennot, demonit

Olentoja, jotka mielestäni eroavat maapallon ulkopuolisista olennoista, liittyen enemmän magiaan ja sen käyttöön. Alkuperä ja motiivit täysin hämärän peitossa. Onko kyse jonkinlaisista eläimistä yms. olennoista, joita ei vain pystytä normaalein keinoin havaitsemaan, magian synnyttämistä olennoista vai jostakin muusta?

Hallituksen salaliitot

Hallituksen sisällä on ilmeisesti joitakin tahoja, joilla on käytössään sekä muukalaisten teknologiaa, että salaista huipputeknologiaa, joka kenties perustuu muukalaisilta kopioituihin malleihin. Pyrkivät pitämään kaiken "tavallisuudesta" poikkeavan salassa. Esim. tapaus, jossa n. 10000 hengen pikkukaupungin koko väestö tuhoutui ollessaan tekemisissä muukalaisten kanssa on salattu. Tämä antaa kuvaa toiminnan kaliiberista ja laajuudesta. Federal Emergency Management Agencyllä ilmeisesti jonkinlainen hyvin keskeinen rooli tässä tai joissakin hallituksen salaliitoista (on epäselvää onko näitä salailuun pyrkiviä ja salaista teknologiaa omaavia tahoja hallituksen sisällä yksi iso voimakas blokki, vai kenties useampia). Myös kommandoryhmiä, joilla huippuvarustus ja tuntematonta teknologiaa, jotka "siivoavat jäljet".

Yksityisiä tahoja

Ilmeisesti jonkinlaisia okkultistien tahoja, joilla on yhteyksiä mafiaan, on useampiakin. Motiivit epäselvät, mahdollisesti valta, mutta luultavasti motiivit liittyvät johonkin muuhunkin kuin vain maalliseen valtaan. Osa varsin avuliaita, osa sisäänpäinkääntyneempiä, osa suorastaan vaarallisia (esim. joukkomurhia). Ei ole selvää onko näillä ilmeisesti mafian kanssa sidoksilla olevilla ryhmillä yhteyksiä myös hallituksen salaliittoihin, mutta näin voidaan olettaa.

Kenttätyössä muistettavaa:

Käytännöllistä on hankkia kaikille operatiiveille muuttuvia taajuksia käyttävät radiopuhelimet ja headsetit. Kännyköitä ei tule käyttää missään nimessä kommunikointiin, vaan itse kännyköistä tulee poistaa vähintään akku kentällä toimittaessa. Parempi jättää kännykkä kokonaan kotiin. Vaatteiden alle sopivat virkamiesliivit ovat minimisuojaus, joka kentällä tulee olla aina mukana. Lisäksi jonkinlainen aseistus suotavaa.

Säännöllinen kontaktien pitäminen muihin ei kentällä olijoihin ja omien toimien jonkinlainen ylöskirjaaminen tai dokumentointi silläkin riskillä, että tiedot saattavat joutua vääriin käsiin, on erittäin suotavaa (lukuisat "muistinmenetystapaukset" liittyen kenttätöihin). Pidä huolta, että joku toinen operatiiveista tietää aina missä olet, jotta hän voi tarvittaessa hälyttää apua.

Huom! Poliisiin ja muihin valtion viranomaisiin ei voi näissä asioissa luottaa, ja voit joutua itse hankalaan tilanteeseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos menet heidän puheilleen. Joiltakin edellisessä kappaleessa kuvailluilta "yksityisiltä tahoilta" on joskus tapahtumien riistäydyttyä käsistä saatu apua sekä neuvoja. Yhteyksiä näihin tahoihin tulisi kuitenkin käyttää vain vakavan harkinnan jälkeen, koska heidän motiivinsa ovat epäselvät.