Muurintakaiset Maat (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Revision as of 12:50, 9 February 2015 by Polaria (talk | contribs) (Created page with "Vuorten rinteet nousevat Länsivartion ympärille kuin kiviset muurit sulkien Linnakkeen ja Kallojen Sillan syliinsä. Pohjoisessa Rautavuoren rinteet nousevat erityisen jyrkk...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Vuorten rinteet nousevat Länsivartion ympärille kuin kiviset muurit sulkien Linnakkeen ja Kallojen Sillan syliinsä. Pohjoisessa Rautavuoren rinteet nousevat erityisen jyrkkinä pudoten rotkoon kohdassa jossa Maitoveden virta on kova ja joen pohjassa vaanii vaarallisia karikoita. Idässä, Kallojen Sillan kohdalla ja siitä kaakkoon joen virtaus heikkenee, rotko levenee hiukan ja sen pohjalta löytyy matalampia rantoja ja pieniä niittyjä. Lännessä, heti Jumalmetsänlaakson takana, nousee mahtava Kuurapiikki. Vuori, jonka yli tiettävästi kukaan ei ole onnistunut kiipeämaan. Vain etelässä, heti Länsivartion portin takana, maasto on edes jollakin tavoin kulkukelpoista. Länsivartiolle johtava rinne on raivattu puista ja pensaista noin kilometrin etäisyydelle tornista, mutta sen jälkeen alkaa rinnelaakson peittävä, läpipääsemättömän tiheä Kallometsä. Seurattaessa rotkoa lounaaseen läpi Kallometsän avautuu matkalla kaksi pohjoiseen vievää solaa. Näistä ensimmäinen, Surmansola, johtaa Kuurapiikin rinteiden sivuitse suoraan pohjoiseen ja lopulta Maitoveden yhden sivuhaaran latvavesille. Toinen, Puhurisola, suuntaa luoteeseen hiukan matalampien vuorien lävitse päättyen lopulta Jäätyneelle rannikolle. Kallometsän toisella puolen rotkolle johtavat vuorenrinteet loivenevat ja rotko levenee. Tässä kohtaa maastoa Länsivartion itäpuolella olevan mahtavan Varjovuoren etelärinne on loiva ja alueelle on muodostunut leveä itä-länsisuuntainen, niittyjen peittämä laakso joka johtaa syvälle sisämaahan. Suurin osa laaksosta on asuttua ja ainoastaan rotkon muusta laaksosta erottama luoteiskulma on villien hallussa.