Suurtarhan Talvi (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Revision as of 15:54, 7 August 2013 by JKauhanen (talk | contribs)

Lakeuden kaakkoisosat tunnetaan viinin viljelysmaina
Eteläinen Westeros, Hyrnen suvun lähialueet merkitty karttaan punaisella
Hyrnen lähialueet

Lakeuden, Dornen ja Myrskymaiden rajalla Saarnivuon joen yläjuoksulla Suurtarhasta ja Siiderikartanosta itään sijaitsevat kolmen suursuvun ja näiden vasallien maat. Läänitysten sijainnista ja paikallisesta maanviljelyskulttuurista johtuen kaikki Rykkerin, Siiderihallin Fossowayn ja Uusitynnyrin Fossowayn suvut ovat kaikki, joko itse tai vasalliensa kautta, suuromistajia paikallisessa viinin ja siiderin tuotannossa, kuljetuksessa ja kaupassa. Lisäksi joki muodostaa luonnollisen kauppareitin jatkon Rankotien ja Ruhtinaansolan kauppareiteille, jota kautta tuodaan merkittävä osa Seitsemän Kuningaskunnan muissa osissa juoduista Dornelaisista viineistä.

Vasallien paikallisia riitoja lukuun ottamatta takana on nyt viisitoista rauhan vuotta ja edellisestä lyhyestä ja leudosta talvesta on yhdeksän vuotta, joten hyviä kesäsatoja on riittänyt. Vallananastajan sodasta suvuilla ja näiden vasalleille on kuitenkin periytynyt joukko eturistiriitoja ja ahneimmat lordit havittelevat aina vain suurempaa osuutta viini- ja siiderikaupan tuloista itselleen, joten vanhoja ja uudempiakin kaunoja on hiertämässä välejä. Lisäksi Suurtarhalla itsellään on omat intohimonsa ja suunnitelmansa koko Seitsemän Kuningaskunnan kruunua kohtaa... Toistaiseksi alueella vallitsee rauha ja vilkas kaupankäynti, mutta kuten kaukana pohjoisessa sanotaan: Talvi on tulosssa...

Baratheonin Huone

Baratheonin vaakuna

Vaakuna: Musta hirvi kultaisella pohjalla

"Raivolla ja Vimmalla!"

Yleistä

Seitsemän kuningaskunnan kuningashuone, jonka maita ovat Kuninkaanportin eteäpuolella olevat Myrskynpään maat. Baratheonin ja Starkin huoneet ryhtyivät vuonna 282 AL kapinaan kuningas Aerys II Targaryenia vastaan prissi Rhaegar Targaryenin kaapattua Robert Baratheonin kihlatun Lyanna Starkin. Sotaa kutsutaan yleisesti Vallananastajan sodaksi tai Rober Baratheonin kapinaksi. Robert Baratheon voitti kaksi vuotta kestäneen sodan ja kruunasi itsensä rautavaltaistuimen kuninkaaksi. Kuningas Robert Baratheonin menehdyttyä vuoden 298 AL lopulla Baratheonin huone jakautui kolmeen osaa: Kuninkaansataman Baratheonin, Lohikäärmekiven Baratheonin ja Myrskynpään Baratheonin huoneisiin.

Henkilöitä

Kuningas Robert Baratheon - Kuningas rautavaltaistuimella. Kuollut epäselvissä olosuhteissa.

Cersei Lannister - Kuningatar.

Joffrey Baratheon - Kuningas rautavaltaistuimella. Kuninkaansataman lordi.

Myrcella Baratheon - Rautavaltaistuimen toinen perillinen.

Tommen Baratheon - Rautavaltaistuimen enimmäinen perillinen.

Stannis Baratheon - Lohikäärmekiven Kuningas. Robert Baratheonin veli. Lohikäärmekiven lordi.

Renly Baratheon - Etelän Kuningas. Robert Baratheonin veli. Myrskynpään lordi. Pienen neuvoston jäsen.

Sivun alkuun

Rykkerin Huone

Rykker.JPG Rykkerin Huone
Rykker.JPG
Vasalliherra: Baratheon.png Baratheonin Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki: 20 ritaria
Jalkaväki:

200 jalkaväen miestä

Laivasto:


Vasallit:

Hyrne.JPG Hyrnen Huone
Harte.JPG Harten Huone
ManningS.jpg Manningin Huone

Vaakuna: Kaksi mustaa sotakirvestä hopeisen vinoristin päällä sinisellä pohjalla

Yleistä

Rykkerin huone on yksi Kuninkaansataman vasalleista. Huoneen historia ei uloitu kuin muutaman sadan vuoden taakse. Iltahämäränlaakson kapinan jälkeen, jonka aikana Darklynin huoneen kaapattua kuningas Aeryksen, Darklynin huoneen maat annettiin Rykkerille sodassa osoitetun uskollisuuden vuoksi. Nykyisin Rykkerin alaisuuteen kuuluu kolme pienempää huonetta: Hyrne, Harte ja Manning. Rykkerin huoneen menestys perustuu siihen, että se on kyennyt luotsimaan tietään eteenpäin menestyksellä tuulen suunnan vaihteluista huolimatta ja pysynyt jatkuvasti Suurtarhan Tyrellien suosiossa.

Vallananastajan sodassa Rykkerin huone osallistui ensin Suurtarhan vasallien kanssa Myrskynpään piirtykseen. Tämän piirityksen ajoilta juontavat juurensa Harten ja Manningin väliset riidat, joiden sanotaan alkaneen epäselvyyksistä komentosuhteissa tai mahdollisesti piiritystaktiikassa. Molemmat huoneet menettivät miehiä samana päivänä epäonnistuneessa rynnäkössä muureille ja molemmat syyttävät siitä toisiaan. Myrskynpään piirityksen jälkeen Rykkerin huone lähetti Harten ja Manningin joukot takaisin kotilinnoihinsa. Rykkerin huone itse osallistui vielä Hyrnen joukkojen avustamana Dannettin linnan piiritykseen sodan viimeisinä päivinä.

Armeija

Rykkerin huoneella kokonaisuudessaan on hallussaan runsaasti maita ja linnoja. Suvun aseellinen voima, vasallit mukaan luettuna, on kokoon kutsuttuna useita satoja ritareita ja kaksituhatta jalkaväkimiestä. Suurin osa Rykkerin maista kuitenkin sijaitsee Iltahämärän laaksossa Kuninkaansataman pohjoispuolella, josta he saivat maita reilu kaksikymmentä vuotta sitten käydyn sodan seurauksena. Näitä maita hallitsee Renfred Rykker. Etelässä, Suurtarhan mailla, sijaitsevat Rykkerien maat koostuvat Justin Rykkerin linnasta ja hänen alaisista huoneistaan. Justin Rykker menetti vastikään merkittävän osan ritareistaan Dannettien jousimiesten nuoliin Pikkupuron taistelussa. Justin Rykkerin linnan omilta mailta kyetään kokoamaan vain noin 20 ritarin ja 200 jalkaväkimiehen aseellinen voima. Näin ollen lordi Justin Rykkerillä on alaisuudessaan Suurtarhan mailla noin 120 ritaria ja 800 jalkaväen miestä, eli noin kolmannes suvun koko asevoimasta.

Henkilöitä

Lordi Justin Rykker - Vastikään Rykkerin herruuden perinyt noin kolmekymppinen ritari.

Sivun alkuun

Manningin Huone

ManningS.jpg Manningin Huone
Manningcrest.JPG
Vasalliherra: Rykker.JPG Rykkerin Huone
Linnoitukset: Kypäräkiven kartano (Hall)
Ratsuväki: 40 ritaria (Veteran, Green Cavalry)
Jalkaväki:

200 jalkaväen miestä, joista 100 jousimiestä (Trained Infantry, Archer)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Sininen merileijona hopeisella pohjalla

Yleistä

Manningin suvun maat kulkevat kapeana kaistaleena Hyrnen suvun metsäalueilta aina Rambtonien maille saakka. Läänitys on pääosin metsien rikkomia pieniä peltomaita ja kyläpahasia, joiden tuotto perustuu viljaan. Suku ei ole erityisen rikas, mutta sillä on pitkä historia ja se on tunnettu sotilasmahdistaan. Viime vuosina tosin merkittävä osa sotilasvoimasta on kulunut Vallananastajan sotien jälkeen alkaneissa jatkuvissa kiistoissa naapurissa olevan Harten suvun kanssa.

Vallananastajan sodassa Manningin suku palveli vasalliherransa Rykkerin alaisuudessa Harten ja Hyrnen sukujen kanssa. Myrskynpään piirityksessä Manningin suku osallistui yhdessä Harten joukkojen kanssa epäonnistuneeseen rynnäkköön valleille ja molemmat suvut kärsivät verisiä tappioita yhden ainoan päivän aikana. Puhutaan, että epäonnistuminen johtui siitä, että lordi Justin Rykker ei saapunut itse johtamaan rynnäkköä ja unohti määrätä itselleen sijaisen, mutta tästä huolimatta Manningit ja Hartet syyttivät kilvan toisiaan päivän epäonnistumisesta. Muutamia päiviä myöhemmin sukujen leirien välillä syntyi tappelu, jossa menehtyi useita miehiä ja lopulta lordi Rykkerin oli pakko lähettää molemmat suvut pois piirityksestä.

Tuon päivän jälkeen Manningin ja Harten suvut olivat lähes tauotta sodassa toistensa kanssa viiden vuoden ajan, jonka jälkeenkin sukujen rajamailla käytiin satunnaisia kahakoita metsästysoikeuksista aina viime vuosiin asti. Nykyisen lordi Manningin vanhempi veli Kai kuoli yhdessä rajakahakassa viisi vuotta sitten. Tuon taistelun jälkeen sukujen välit ovat kuitenkin vähitellen parantuneet edesmenneen lordi Artur Manningin ja lordi Gerard Harten väsyessä jatkuviin sotiin. Aivan äskettäin suvut vihdoin sopivat erimielisyytensä ja nykyinen lordi Manning meni naimisiin lordi Gerard Harten vanhimman tyttären kanssa asettaen lordi Manningin jossakin vaiheessa asemaan, jossa hän perii entisen verivihollisensa Harten suvun läänitykset.

Kypäräkiven kartano

Kypäräkiven kartano on rakennettu saman nimisen kylän välittömään läheisyyteen, jyrkkärinteisen kukkulan päälle. Kypäräkiven kartano koostuu jyrkkärinteisen kukkulan päälle rakennetusta kivikartanosta, jota suojaavat kolmesta viiteen metriä korkeat kivikkoiset jyrkänteet etelästä, idästä ja lännestä. Pohjoispuolella kartanolle johtaa kapeahko tie, jonka alkupäässä on pieni porttitorni.

Armeija

Siniset leijonat

Manningin suvun Sinisiksi leijoniksi kutsutaan suvun palveluksessa olevia ritareita, jotka kokoontuvat taisteluihin sinisen merileijonaviirin alla. Pääosa leijonista on Harten suvun kanssa käytyjen rajakahakoiden veteraaneja, joskin joukkoon mahtuu myös muutamia nuorempia ja kokemattomampia ritareita. Tavanomaisesti kahdesta neljään ritaria on kunakin aikana paikalla Kypäräkivellä varusväen vartiopäälliköinä, muiden ollessa omilla maillaan tai suurempien kylien vartio-osastojen mukana.

Nuoret Hirvaat

Hopeasodan aikana Manningin suvun ollessa uhattuna kahdelta rintamalta ja sodassa määrällisesti ylivoimaista Lugusten sukua vastaan Lady Sylvie Manning läänitti myötäjäisinä saamiaan tiloja ja verotusoikeuksia nuorille ritareille kerätäkseen lisää miekkoja sukunsa taakse. Nämä "Nuoret Hirvaat" ovat pääosin nuoria ja kokemattomia turnajaisritareita, joilta puuttuu sotakokemus, mutta Harten suvun avokätisten lahjoitusten ansiosta heidät on varustettu hyvin mahdollisten kamppailujen varalta.

Sinikissat

Sinikissat ovat Manningin sukujen mailta maaväestöstä koottua jalkaväkeä ja näiden leiriseuralaisia, jotka ovat saaneet nimensä asepaitoihin ommelluista sinisistä merileijonista. Monet sinikissoista ovat olleet aivan viime aikoihin asti mukana rajakahakoissa Harten suvun kanssa ja siten tottuneet siihen, että heidän vuosittainen 45 päivän asepalveluksensa muodostuu rangaistusretkistä Harten mailla piileskelevien salametsästäjien kiinnisaamiseksi tai kylien vartioinnista Harten ratsastajien yllätyshyökkäysten varalta. Monet sinikissat ovat metsästäjiä itsekin ja näin ollen noin puolet Manningin suvun jalkaväestä on jousimiehiä. Sinikissojen jousimiehet osallistuivat Hopeasodassa Pitkäjärven kartanon toiseen piiritykseen ja saavuttivat mainetta pitäessään kartanon ulkomuuria Dannettien jalkaväkeä vastaan.

Henkilöitä

Artur Manning - Kevan Manningin isä ja entinen lordi Manning. Kuolli villisian hanmpaisiin metsästysonnettomuudessa Sylvie Harten ja Kevan Manningin häissä.

Lordi Kevan Manning - Kaksikymmenvuotias nuori ja salskea ritari, josta tuli lordi Manning hiukan yllättäen. Kovasti ihastunut nuoreen vaimoonsa.

Lady Sylvie Manning - Omaa sukua Harte. Kuusitoistavuotias kuvankaunis tummatukkainen neito joka naitiin Manningin sukuun aivan äskettäin. Gerard Manningin äiti.

Darren Manning - Kevan Manningin nuorempi veli. Syytti julkisesti Ser Etan Hoggia ja Lady Sylvie Manningia suhteesta jälkimmäisen häissä. Palvelee Ser Jasen Rollingsfordin aseenkantajana Hyrnen kartanolla.

Gerard Manning - Vastasyntynyt poikavauva. Lordi Manningin perillinen.

Torhen Manning - Lordi Kevan Manningin serkku, liikkunut jonkin verran suvun asioilla Lakeudella. Neuvokkaan ja sulavan asianhoitajan maineessa.

Sivun alkuun

Harten Huone

Harte.JPG Harten Huone
Harte.JPG
Vasalliherra: Rykker.JPG Rykkerin Huone
Linnoitukset: Helmisakaran linna (Small Castle)
Ratsuväki: 40 ritaria (Trained Cavalry)
Jalkaväki:

100 jalkaväen miestä (Trained Garrison)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Kolme punaista urospeuran päätä hopeisella vinonauhalla sinisellä vallitetulla pohjalla

Yleistä

Harten huoneen läänitys on viljavaa maata Manningin läänityksen naapurissa, Hyrnen viljelysmaiden ja Rambtonin metsäniittyjen välissä. Harten suvun hallussa on lähialueen yksi merkittävimmistä linnoituksista, Helmisakaran viisitorninen linna, jonka ympärille Harten viljelysmaat levittäytyvät. Harten suku on taistellut pitkään naapurinsa Manningin suvun kanssa sukujen rajalla olevien metsästysmaiden oikeuksista.

Vallananastajan sodassa Harten suku palveli vasalliherransa Rykkerin alaisuudessa Manningin ja Hyrnen sukujen kanssa. Myrskynpään piirityksessä Manningin suku osallistui yhdessä Harten joukkojen kanssa epäonnistuneeseen rynnäkköön valleille ja molemmat suvut kärsivät verisiä tappioita yhden ainoan päivän aikana. Puhutaan, että epäonnistuminen johtui siitä, että lordi Justin Rykker ei saapunut itse johtamaan rynnäkköä ja unohti määrätä itselleen sijaisen, mutta tästä huolimatta Manningit ja Hartet syyttivät kilvan toisiaan päivän epäonnistumisesta. Muutamia päiviä myöhemmin sukujen leirien välillä syntyi tappelu, jossa menehtyi useita miehiä ja lopulta lordi Rykkerin oli pakko lähettää molemmat suvut pois piirityksestä.

Tuon päivän jälkeen Harten ja Manningin suvut olivat lähes tauotta sodassa toistensa kanssa viiden vuoden ajan, jonka jälkeenkin sukujen rajamailla käytiin satunnaisia kahakoita metsästysoikeuksista aina viime vuosiin asti. Nykyinen lordi Gerard Harte menetti sodissa kolme veljeään. Sukunsa epäonneksi, mutta ehkä alueen rauhan kannalta onneksi, lordi Gerard Harte ei koskaan saanut poikia, vaan hänen ainoat lapsensa ovat kaksi kaunista tytärtä. Ilmeisesti perillisen puuttuessa metsästysonnettomuudessa lonkkansa turmellut lordi Gerard Harte kyllästyi lopulta jatkuviin tappeluihin, sillä aivan äskettäin suvut vihdoin sopivat erimielisyytensä ja nykyinen lordi Manning meni naimisiin lordi Gerard Harten vanhimman tyttären kanssa. Näyttää siltä, että vanhemmilla vuosillaan lordi Gerard Harte ei enää pidä sukunsa maiden tulevaisuudessa häämöttävää liittymistä Manningin läänityksiin niin vastenmielisenä ajatuksena, kuin se ehkä olisi aikaisemmin ollut.

Helmisakaran linna

Helmisakaran viisitorninen linna on yksi lähialueiden parhaita linnoituksia. Se on rakennettu pienelle keinotekoiselle kukkulalle Harten laakso keskelle ja sitä ympäröi leveä vedelle täytetty vallihauta. Linnakkeen suurehkon koon vuoksi sen sisälle mahtuu merkittävä osa lähiseudun asukkaista ja sillä on jatkuvasti riittävät varastot jopa vuoden piiritystä varten. Valitettavasti linnan koko ja sijainti keskellä alavaa, avointa maastoa tarkoittaa myös sitä, että sen vartioiminen ja suojaaminen sitoo jatkuvasti suurimman osan Harten suvun asemiehistä.

Armeija

Harten ritarivartio

Harten viljava laakso kykenevät pitämään yllä runsaan määrän ritaritaloja ja siten Harten suku voikin kutsua palvelukseensa jopa neljäkymmentä ratsuritaria. Suurin osa näiden ritarien ajasta kuluu kuitenkin Helmisakaran linnoituksen vartiotehtävissä, joten vaikka Harten ritariratsuväki onkin hyvin varustettua, niin harvemmalla heistä on runsaasti taistelukokemusta. Monet heistä ovatkin "pitkän kesän ritareita", jotka pärjäävät kyllä turnajaisissa, mutta joista ei ole ollut taistelukentällä vastusta Manningin kokeneemmille Sinisille leijonille.

Linnan varusväki

Harten suvun jalkaväki muodostuu käytännössä Helmisakaran varusväestä. Helmisakaran linnan vartioimista varten linnassa on jatkuvasti paikalla kymmenestä kahteentoista asemiestä ja tämäkin määrä on liian vähän niin ison linnan vartioimiseksi. Näin ollen monet varusväestä palvelevat jatkuvasti 60 tai jopa 75 vuorokautta vuodesta, osan palkalla, josta suurimman osan he viettävät vartiovuoroissa jossakin Helmisakaran viidestä tornista. Koska varusväelle kertyy paljon palvelusta ja palkkatuloja ovat monet heistä käytännössä ammattisotureita ja hankkineet itselleen sen mukaiset varusteet. Harvassa muussa linnassa tavallisilla asemiehillä on niin hyvät haarniskat ja hilparit, mutta valitettavasti aseellisten harjoitusten määrä on jäänyt varusväellä jatkuvan vartiopalveluksen vuoksi vähemmälle.

Henkilöitä

Lordi Gerard Harte - Lord Harte. Vanha soturi, joka yrittää lopettaa kiistansa Manningin suvun kanssa ja pasta hyvin ansaituille eläkepäiville.

Lady Ella Harte - Lady Harte. Omaa sukua Hyrne.

Lady Sylvie Manning - Omaa sukua Harte.

Eilene Harte - Lady Manningin nuorempi sisar.

Etan Hogg - Harten sukua palveleva ritari.

Sivun alkuun

Sunglassin Huone

Sunglass.JPG Sunglassin Huone
Sunglass.JPG
Vasalliherra: Baratheon.png Baratheonin Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:


Vasallit:

Rambton.JPG Rambtonin Huone

Vaakuna: Seitsemän kultaista tähteä hopeisella pohjalla

Yleistä

Sunglassin huone on muinaisia Andalien huoneita ja sen historia ulottuu Andalien maihinnousun aikoihin saakka. Vallananastajan sodassa Sunglassin huone taisteli vasalleineen Targaryenin riveissä. Sunglassin huoneen maat sijaitsevat kaukana Lohikäärmekivellä, mutta pitkän historiansa ansiosta huoneella on vasalleja useilla alueilla mantereen puolella. Huoneella on käytössään toistakymmentä sotalaivaa ja riittäväsri väkeä niiden miehittämiseen, mutta Rambtonien huoneen asevoimien lisäksi heillä ei ole aseellista voimaa mantereen puolella. On myös syytä huomioida, että ainoa vesireitti lähelle Rambtonien huonetta kulkee Manderin jokea ylävirtaan koko Suurtarhan maiden poikki, joten Rambtonien ainoa yhteys vasalliherraansa on Myrskynpään poikki maitse. Tämän takia Rambtonit ovatkin luoneet vasallisuhteita myös Tyrellien alaiseen Fossowayn sukuun.

Henkilöitä

Lordi Guncer Sunglass - Sunglassin Lordi. Vangittuna Lohikäärmekivellä.


Sivun alkuun

Rambtonin Huone

Rambton.JPG Rambtonin Huone
Rambton.JPG
Vasalliherra: Sunglass.JPG Sunglassin Huone
Linnoitukset: Pässikukkulan torni (Tower)
Ratsuväki: 40 raskaan ratsuväen ratsastajaa, joista 20 ritareita (Veteran Cavalry)
Jalkaväki:

300 jalkaväen miestä (Green Guerrilla)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Hopeinen pässi punaisella pohjalla

"Metsän Vahvimmat Sarvet"

Yleistä

Rambtonien läänitys sijaitsee kallioiden ja kukkuloiden halkomalla metsämaalla

Rambtonin huoneen historia on ikivanhaa ja ulottuu Andalien maahansaapumisen aikoihin ja heidän vaaleat hiuksensa ja ihonsa todistaa vahvasti Andaliveren vaikutuksesta suvussa. Rambtonien maat ovat Suurtarhan ja Myrskynpään rajoilla metsäisillä kukkuloilla. Maat eivät ole niin hedelmällisiä kuin jokien varsilla, eivätkä sadot niin runsaita kuin etelämpänä, mutta Rambtonien mailta löytyy runsaasti lampaille sopivia metsäniittyjä, joiden ansiosta Rambtonien mailla tuotetaan runsaasti villaa. Rambtoneilla on rajamaan asukkaina pitkä ja runsas sotahistoria niin Myrskynpään, kuin Dornenkin sukuja vastaan.

Vallananastajan sodan aikana Rambtonit joutuivat etulinjaan koska heidän maansa sijaitsivat Myrskynpään ja Suurtarhan rajoilla. Rambtonit osallistuivatkin Myrskynpään piiritykseen ja saavuttivat myös jonkinlaista mainetta. He olivatkin ainoa Siiderkartanon alaisista suvuista, jonka voidaan katsoa menestyneen sodassa. Rambtonit ovat nykyisin liittoutuneet Hyrnen kanssa avioliiton kautta.

Pässikukkulan torni

Rambtonien ainoa linnake, Pässikukkulan torni, on yksinäinen torni, joka on rakennettu siten, että ainoa tie jyrkkärinteisen kukkulan huipulla sijaitsevaan kylään kulkee tornin läpi. Torni itsessään kestää piiritystä pitkään kellarissa olevan kaivon ja varastojen ansiosta, mutta sen suojaan mahtuu vain kourallinen varusväkeä. Pitkällisen piirityksen sattuessa itse Pässikukkulan kylä ei pysty ylläpitämään kovinkaan suurta ihmismäärää ja vaikka kylään hyökkääminen tornin ohi onkin lähes mahdotonta, niin kylän puiset rakennukset ovat silti alttiita tulinuolille.

Armeija

Pässikukkulan peitset

Pässikukkulan peitsiksi kutsutaan raskasta ratsuväkeä, joka toimii niin Rambtonien asevoimien kovana ytimenä, kuin myöskin heidän torninsa vartijoina. Noin puolet yhteensä neljästä kymmenestä kokeneesta rastumiehestä on valan vannoneita ritareita lopun ollessa vapaaratsastajia ja kersantteja. Jokainen Rambtonien peitsistä on kuitenkin varustettu raskaan ratsuväen tavoin ja he kykenevät taistelemaan tarvittaessa yhtenä neljänkymmennen ratsastajan joukkona tai kahtena erillisenä raskaan ratsuväen komppaniana. Pässikukkulan peitset tunnetaan kokeneina ja hyvin koulutettuina veteraaneina, jotka vetävät taistelussa vertoja hyvinkin Manningin Sinisille leijonille tai Dannettin Hopeahupuille.

Rambtonin rastaat

Rambtonien mailla ei ole samanlaista vapaamiehistä kootun jalkaväen perinnettä, kuin monien heidän naapurisukujensa mailla. Tämä johtuu osittain siitä, että heidän maillaan on suuria kyliä harvassa, eikä Pässikukkulan vaatimaton torni tarvitse suurta varusväkeä vartioikseen. Sen sijaan Rambtonit ovat perinteisesti maksaneet hyviä tapporahoja metsästäjille ja lammaspaimenille metsärosvojen ja susien metsästämisestä. Sodan aikana monet kokeneimmista metsästäjistä kulkevat Rambtonien marssirivistön mukana ryöstellen maaseutua ja häiriten vihollisen joukkoja. Rambtonin rastaiden nimi on perintöä Vallananastajan sodan ajoilta, jolloin Rambtonin ja Hyrnen jalkaväkimiehet taistelivat pitkään yhdessä Myrskynpään piirityksen aikana ja molempia ruvettiin kutsumaan samalla nimityksellä. Hyrnen rastaista Rambtonien jalkaväki eroaa siten, että he ovat tottuneet jahtaamaan susia ja ihmisiä jyrkkärinteisillä vuoristoniityillä ja kivikkoisissa metsissä ja ovatkin usein varustautuneet vain käsijousella tai lingolla, sekä tukevalla kartulla. Minkäänlaista taistelumuodostelmaa ei heistä saa aikaan, mutta tarvittaessa nämä rastaat ilmestyvät nopeasti paikalle, lähettävät nuoli ja kivikuuron vihollisen niskaan ja katoavat yhtä nopeasti.

Henkilöitä

Lordi Gwayne Rambton - Rambtonin lordi, joka tunnettiin hiljaisesta ja hiukan kylmästä luonteestaan. Osallistui Vallananastajan sotaan, jossa niitti myös mainetta. Menehtyi puolustaessaa Lohikäärmekiven Septiä Punaisen Jumalan palvojilta vuoden 298 lopussa.

Lady Rhaenyra Rambton - Omaa sukua Siiderikartanon Fossoway.

Loren Rambton - Rambtonin nuori perillinen. Menehtyi puolustaessaa Lohikäärmekiven Septiä Punaisen Jumalan palvojilta vuoden 298 lopussa.

Nymeria Hyrne - Omaa sukua Rambton. Lordi Gwayne Rambtonin tytär.

Mace Rambton - Rambtonin toinen perillinen. Kaksitoista vuotias poika. Vangittuna Lohikäärmekivellä.

Hubard Rambton - Rambtonin kolmas perillinen. Yhdentoista. Vangittuna Lohikäärmekivellä.

Sivun alkuun

Tyrellin Huone

Tyrellin vaakuna

Vaakuna: Kultainen ruusu vihreällä pohjalla

"Kasvamme vahvoiksi"

Yleistä

Ser Loras Tyrell, Kukkaisritari ja Suurtarhan kolmas perillinen

Tyrellit nousivat valta-asemaan toimiessaan lakeijoina Lakeuden kuninkaille, vaikka he väittävät polveutuvansa Garth Viherpeukalosta, Ensimmäisten ihmisten puutarhakuninkaasta. Kun Tarhurin suvun viimeinen kuningas tapettiin Tulikentällä, hänen linnanvoutinsa Harlen Tyrell luovutti Suurtarhan Aegon Valloittajalle. Aegon soi hänelle linnan ja Lakeuden herruuden.

Vallananastajan sodassa Tyrellit ja heidän vasallinsa taistelivat pääosin Targaeryneiden puolella ja Tyrellien joukot piirittivät Myrskynpäätä useiden vuosien ajan. Stannis Baratheonin johdolla Myrskynpää selvisi piirityksestä, mutta tuhannet kaupungissa kuolivat nälkään ja tauteihin piirityksen aikana.

Henkilöitä

Lordi Mace Tyrell - Suurtarhan lordi. Lakeuden vartija.

Lady Alerie Tyrell - Suurtarhan lady. Omaa sukua Hightower.

Willas Tyrell - Suurtarhan perillinen.

Ser Garlan Tyrell - Suurtarhan toinen perillinen.

Ser Loras Tyrell - Kukkaisritari. Suurtarhan kolmas perillinen.

Margaery Tyrell - Suurtarhan neljäs perillinen.

Lady Janna Tyrell - Lordi Mace Tyrellin sisar. Naimisissa vihreän omenan Ser Jon Fossowayn kanssa.

Sivun alkuun

Hyrnen Huone

Hyrne.JPG Hyrnen Huone
Hyrne.JPG
Vasalliherra: Rykker.JPG Rykkerin Huone
Linnoitukset: Pitkäjärven kartano (Hall)
Ratsuväki: 20 ritaria (Elite Guard)
Jalkaväki:

300 jalkaväen miestä, joista 100 jousimiestä (Trained Garrison, Infantry, Archer)

Laivasto:


Vasallit:

ManwoodyVar.JPG Linnamäen Manwoodyn Huone

Vaakuna: Punainen ja hopeinen shakkilautaruudukku

"Soturien Veri ja Linnojen Kivi"

"Jotkut sanovat, että he eivät luota ihmisiin joilla on salaisuuksia. Se on typerää. Kaikilla on salaisuuksia. Minä luotan ihmisiin salaisuuksien takia tai niistä huolimatta. Jos salaisuus on tärkeä henkilölle, voin luottaa siihen, että hän tekee mitä hänen tarvitsee tehdä pitääkseen sen salaisuutena. Jos taas salaisuudet eivät ole niin tärkeitä, voin luottaa häneen salaisuuksista huolimatta. Tärkeintä on, että ne eivät pysy salaisuuksina minulta..." ~Lordi Ethan Hyrne

Yleistä

Hyrnen mailla sijaitsee useita suuria viininviljelytiloja
Hyrnen maat

Hyrnen huone on vanha suku ja yksi Suurtarhan Tyrellin suvun alaisten sukujen vasalleista. Huoneen historiaa värittävät lukuisat sodat ja petokset, jotka heijastuvat suvun toimintaan tietynlaisena varovaisuutena ja sotilaallisen voiman arvostamisena. Viisitoista vuotta sitten käydyssä vallan-anastajan sodassa Hyrnen huone soti kuningas Aerys Targaryenin puolella Tyrellin joukoissa ja osallistui muun muassa Myrskynpään piiritykseen. Hyrnen huoneeseen kuuluu lordi Ethan Hyrnen ja hänen vaimonsa lisäksi perillinen, Lawrence Hyrne perheineen, sekä tämän nuorempi sisko Mya, joka on naimaton. Hyrnen huoneen naapureita ovat Lugusin, Dannettin, Manningin ja Harten huoneet. Näistä Hyrnen huone on ollut lähiaikoina kahakoissa Dannettin huoneen kanssa. Lordi Ethan Hyrnen nuorempi veli Torrhen kuoli salamurhaajan surmaamana alle vuosi sitten. Dannettin suvun epäillään olleen hyökkäyksen takana. Torrhenin nuori vaimo, Nymeria, jäi leskeksi ilman jälkeläisiä.

Hyrnen huoneen maat sijaitsevat pienehkön järven rannalla. Pääosa maasta on rehevää viljelysmaata, jossa on viljelty omenoita, viinirypäleitä ja viljaa satojen vuosien ajan. Suuria asutuskeskuksia alueella ei ole, mutta pieniä tusinan talon kyliä löytyy lähes joka kukkulan takaa. Viljavien peltojen ja hedelmätarhojen keskeltä nousevat näkyville vanhan linnan rauniot, joita ei koskaan rakennettu uudelleen vihollisten poltettua sen satakunta vuotta sitten. Raunioiden luoteispuolella on lehtimetsä, jossa sijaitsee suvun ikivanha metsästysmaja. Valitettavasti metsäalueille on pesiytynyt useita valapattojen ja lainsuojattomien ryhmiä, jotka aika-ajoin ryöstävät kulkijoita. Hyrnen uusi linna on rakennettu järven rannalla olevan niemen kärkeen ja sitä ympäröi vesi ja vallihauta joka suunnalta. Järven rannalla, näköetäisyyden päässä linnasta, sijaitsee lukuisia kalastajakyliä. Suvun mailla toimii alueen kuuluisa viinurien kilta, joka valmistaa ja kauppaa yksinoikeudella makeita suurtarhan kesäviinejä ja vahvempia väkiviinejä laajalla alueella.

Hyrnen huoneen sotilaallinen mahti koostuu noin kahdesta kymmenestä ritarista, jotka muodostavat huoneen henkivartiokaartin, kolmesta sadasta miehestä varusväkeä, jalkaväkeä ja jousimiehiä, sekä noin kahdesta kymmenestä vapaaratsastajasta, jotka on koottu ritarisukujen nuorista pojista erityisesti maantie- ja jokirosvoja jahtaamaan.

Pitkäjärven kartanontornin poikkileikkaus
Kartanon etupiha ja ovea suojaavat linnoitteet
Kartanontorni on kolme kerroksinen ja sama pohjapiirros toistuu joka kerroksessa

Pitkäjärven Kartano

Pitkäjärven linna on Hyrnen suvulle pitkään kuulunut linnake, joka on rakennettu kiviselle niemelle Pitkäjärven itärannalle. Linna muodostuu esilinnasta, joka on käytännössä niemen poikki etelä-pohjois suunnassa rakennettu kivinen sakaramuuri, joka rajoittuu idässä niemen poikki kaivettuu vallihautaan ja yhtyy etelässä kartanon seiniin. Kartanon länsiseinä alapuolelta alkaa suoraan jyrkkä kivikko, joka putoaa järveen. Luoteispuolella kartanon ja järven väliin jää pieni veneranta, jonne pääsee luoteispuolella olevasta pikkuportista. Esilinnan sisäpuolisella linnan pienellä pihalla on sepän paja ja joukko talleja. Kukkulalle rakennetussa kivisessä kartanontornissa sijaitsevat Hyrnen huoneen aatelisten asuin ja edustustilat, sekä suurin osa linnan varastoista.

Kartanontorni on rakenteeltaan ristinmuotoinen ja sama pohjapiirros toistuu kaikissa kolmessa pääkerroksessa. Pääovi aukeaa pohjoiseen ja pääoven tasan alapuolella sijaitsevat kellarit, joista löytyy varastotiloja, sekä pieni järveen johtava tunneli, josta voidaan ottaa vettä suoraan kartanontornin sisälle. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat linnanherran, Lordi Hyrnen, omat tilat ja Yläsaliksi kutsuttu linnansali, jossa järjestetään pienempiä ja yksityisempiä vastaanottoja, sotaneuvotteluita ja muita yksityisempiä tilaisuuksia. Ensimmäisessä kerroksessa on pääosin ritareiden tiloja, sekä Alasali, jossa julkiset juhlatilaisuudet ja vastaanotot järjestetään. Porraskuiluja on kaksi: Koillisessa kulmassa olevat Pääportaat ja lounaiskulmassa olevat Eteläportaat. Eteläportaista on suora reitti keittiöstä toisen ja kolmannen kerokseen isoihin asuintiloihin ja sitä käyttävät lähinnä Hyrnen perheen henkilökohtaiset palvelijat. Pohjoisportaita käytetään muuhun liikenteeseen kerrosten välillä. Kartanontornin katolle, sakaroiden väleihin on rakennettu puinen neljäs kerros, joka koostuu neljästä erillisestä pienestä puutornista katolla.

Harmaakiven tila

Myyränkylästä pohjoiseen, keskellä metssää sijaitseva tila oli Hyrnen suvun kesäkartano silloin, kun Hyrnen suku asutti Linnamäen Kartanon ja Pitkäjärven Kartano oli pelkkä vartiotorni. Linnamäen Kartanon tuhouduttua sodissa ja suvun siirryttyä Pitkäjärven Kartanon suojiin tila menetti vähitellen merkityksensä ja sitä ympäröivät puutarhat metsittyivät. Tilan päärakennus on aikoinaan rakennettu paksusta kivestä ja vaikka perustukset ovatkin ajan myötä vajonneet ja rakennusta on korjailtu hirsillä on se edelleen asumiskelpoinen. Nykyisin sitä käytetään lähinnä suvun metsästysmajana ja satunnaisena Rajakaartin partiotukikohtana.

Keihäspuro tila

Pitkäjärven pohjoispäässä sijaitseva tila on aina kuulunut Hyrnen vanhimmalle perilliselle. Nykyinen Lordi Hyrne asui siellä pitkään ja ehti saada siellä asuessaa kaikki kolme lastaan, ennenkuin hän siirsi perheensä pysyvästi Pitkäjärven Kartanolle. Sen jälkeen tila ehti kuulua Torrhen Hyrnelle ja hän meni jopa naimisiin siellä. Nykyisin tila kuuluu Ser Lawrence Hyrnelle, mutta se on ollut pitkään tilanhoitajien vastuulla Ser Lawrencen asuessa perheineen Pitkäjärven Kartanolla. Tästä huolimatta Keihäspuron tila on yksi alueen viljavimpia tiloja jonka tukevasti rakennetut kiviseinät ja päärakennuksen yhteydessä oleva kivitorni muistuttavat sen pitkäaikaisesta historiasta ja merkityksestä suvulle.

Armeija

Huoneen Kaarti

Hyrnen Huoneen Kaarti on yksi alueen tunnetuimpia sotilasyksiköitä, jonka perinteet juontavat juurensa satojen vuosien taakse. Se on kahdestakymmenestä Hyrnen huoneen alaisuudessa palvelevasta ritarista koostuva osasto, joka toimii Hyrnen huoneen henkivartiokaartina, lähimpinä virkamiehinä, sekä raskaana ratsuväkenä. Jokainen kaartilainen on koulutettu ritariksi lapsesta pitäen ja viettänyt käytännössä koko ikänsä Hyrnen huoneen palveluksessa aseellisia taitoja harjoittaen. Hyrnen huoneen kaartin komentajana toimii perinteisesti Hyrnen lordin vanhin poika. Rauhallisinakin aikoina linnassa on aina paikalla neljästä kuuteen kaartilaista, jotka seisovat vartiossa Hyrnen lordin rinnalla ja toimivat samalla linnan varusväen vartiopäälliköinä.

Linnan varusväki

Linnan varusväki on yhteensa sadan miehen vahvuinen vartiosto, josta palveluksessa kerralla on 12 miestä. Nämä kaksitoista miestä vastaavat Pitkäjärven linnan muurien ja porttien vartioinnista kolmeen vahtivuoroon jaettuna. Varusväen miehet ja heidän perheensä asuvat kaikki alle päivän matkan päässä Hyrnen linnasta, joten sodan uhan ollessa ilmassa heidät voidaan kutsua kokoon hyvinkin nopeasti. Monet varusväen miehet ovat entisiä rastaita ja vaikka he ovatkin siten hiukan vanhempaa väkeä on heillä yleensä tuoda palvelukseen elämänkokemuksen lisäksi kypärä, rengashaarniska ja hyvä keihäs.

Hyrnen Rastaat

Hyrnen huoneen maaseudulta värvättyä jalkaväkeä, sekä heidän leiriseuralaisia kutsutaan yleisesti rastaiksi. Nimitys on vanha ja juontaa juurensa siihen, että sota-aikana heidän on tapana nukkua peltoja reunustavissa pensasaidoissa. Tämä erikoislaatuinen majoittuminen marssilla puolestaan johtuu siitä, että noin puolet rastaista on jousimiehiä, jotka ovat tottuneet metsästämään lintuja ja jäniksiä Hyrnen itäisillä metsämailla. Vaikka korkeintaan kevyesti panssaroidut rastaat eivät herätäkään taistelukentällä samanlaista pelkoa, kuin Hyrnen Kaartin päästä jalkoihin asti panssaroidut raskaat ritarit valtavine sotahevosineen, niin pensasaitaan ryhmittynyttä keihäs ja jousimiesten osastoa on vaikea ajaa pakoon asemistaan edes ratsuväen avulla.

Jalkaväen keihäs- tai jousimiehenä palveleva rastas on sitoutunut 45 vuorokauden aseelliseen palvelukseen vuodessa, jota voidaan jatkaa 45 vuorokautta palkallisena. Yleensä rastaat palvelevat tästä ajasta vuosittain 12 vuorokautta harjoituksissa joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina, sekä noin 30 päivää erilaisissa partio- ja vartiotehtävissä rajakaartilaisten johtamina. Vakituiset leiriseuralaiset ja jalkaväen miesten perheet eivät ole sidottuja säädettyyn palvelusaikaan, mutta käytännössä rajakaartilaiset ja heitä seuraava jalkaväki on tottuneet luottamaan heidän apuunsa partiomatkoilla majoituksen, hevosten rehun tai vaikka iltapalan suhteen.

Henkilöitä

Lordi Ethan Hyrne- Hyrnen suvun päämies ja Torrhen Nuoremman, Lawrencen, sekä Myan isä on vanha ja hiljainen sotaveteraani, joka on nykyisin keskittynyt tilustensa hoitamiseen ja metsästykseen.

Lady Nymeria Hyrne - Edesmenneen perillisen Torrhen Hyrnen nuori leskivaimo. Korppien kouluttaja. Huhun mukaan Ethan valitsi vaimon pikkuveljelleen uskoen Nymeria -nimen tuovan sotamenestystä sukuun. Meni uusiin naimisiin Lordi Ethan Hyrnen kanssa vuonna 298 AL.

Lady Barbrey Hyrne - Omaa sukua Uusitynnyrin Fossoway. Torrhen Nuoremman, Lawrencen ja Myan äiti, jolla oli taipumusta hössöttää. Menehtyi pitkän sairauden päätteeksi vuoden 297 AL loppupuolella.

Torrhen Hyrne (vanhempi) - Lordi Ethan Hyrnen pikkuveli, joka toimi läänityksen sheriffinä ja rajakaartin komentajana kunnes kuoli kaksi vuotta sitten Dannettien rosvoritareita vastaan käydyssä Patosodaksi kutsutussa taistelussa.

Torrhen Hyrne (nuorempi) - Lordi Ethanin Hyrnen vanhin poika, joka tapettiin kestikievarin pihamaalle palkkamiekan toimesta nuoren vaimonsa Nymeria katsellessa vierestä. Salamurhan epäillään olleen Dannettien järjestämä.

Ser Lawrence Hyrne - Nykyinen perillinen. Naimisissa Rollinsfordin Falysen kanssa. Osallistui Myrskynpään piiritykseen Rambtonien aseenkantajana.

Falyse Hyrne - Omaa sukua Rollingsford. Käytännönläheinen ja terävä-älyinen nuori nainen, jossa näkyy selvästi Rollingsfordin kievarinpitäjien veri.

Mya Hyrne - Lordin Ethan Hyrnen ujo ja kirjoihin uppoutunut tytär, jonka naimamahdollisuuksista Lady Barbrey Hyrne on usein kantanut huolta. Kihlattu Linnamäen lordi Manwoodylle.

Alanna Roslen - Torrhen Vanhemman tytär. Naimisissa Kaviopolun tilanhoitajan kanssa.

Ondrew Hyrne - Torrhen Vanhemman poika. Aseenkantajana Rambtonin Huoneessa.

Jonelle Hyrne- Torrhen Vanhemman tytär. Vaatimaton sekä ulkonäön, että luonteen puolesta.

Ser Rudolphus Appleton - Hyrnen suvun pitkäaikainen luottoritari ja Pitkäjärven kartanon linnanvouti.

Bella Appleton - Lordi Ethan Hyrnen sisar ja Ser Rudolphus Appletonin vaimo.

Donella Appleton - Ser Rudolphuksen tytär.

Ser Erryk Pitkäjärvi - Entinen rajakaartilainen Erryk Joki. Johti kartanon puolustusta Hopeasodan aikana Pitkäjärven toisessa piirityksessa ja surmasi yksitoista vihollista johtaessaan Sinikissojen taistelua Pitkäjärven Kartanon ulkomuureilla. Lyötiin ritariksi poikkeuksellisen nuorena piirityksen aikana osoittamansa neuvokkuuden takia.

Ser Bowen Langsward - Hyrnen Kaartin nuorin ritari, joka on ehtinyt osallistua Patosotaa, sekä Hopeasodassa Pikkupuron taisteluun ja Pitkäjärven toisen piirityksen murtamiseen. Lyötiin ritariksi poikkeuksellisen nuorena urhoollisuutensa vuoksi.

Ser Ramsay Roslen - Suurtarhasta vastikään Roslenin perintötilalle palannut ritari.

Jonah/Jhaenna Myrsky - Ser Lawrence Hyrnen nuori aseenkantaja. Entinen tallipoika, joka pääsi nykyiseen asemaansa vaikutettuaan osaltaan siihen, että Torrhenin salamurhaaja ei päässyt pakoon. Lordi Ethan Hyrne, Lady Nymeria Hyrne ja Ser Lawrence Hyrne tietävät hänen oikeasti olevan Rambtonin suvun äpärätyttö.

Ned Keto - Ser Morienin edesmennyt aseenkantaja, joka kuoli rosvoritari Andersin väijytyksessä myrskyisellä tiellä. Hänen viimeiset sanansa jäivät Ser Morienin mieleen: "Ser, oletteko varma, että se on hyvä idea?"

Willam Rollingsford - Ser Morienin nuori aseenkantaja.

Roger Fossoway - Ser Bowenin nuori aseenkantaja.

Rahvasta

Tanor - Kiertävä septoni.

Alys - Pikkupuron pakokolainen. Tornin piikatyttö.

Bowen Tynnyrintekijä - Rajakaartilainen.

"Puukko-Bella" - Rastaiden leiriemäntä.

"Korpraali Benfred" - Pikkupuron kuningas.

Sivun alkuun

Linnamäen Manwoodyn Huone

ManwoodyVar.JPG Linnamäen Manwoodyn Huone
ManwoodyVar.JPG
Vasalliherra: Hyrne.JPG Hyrnen Huone
Linnoitukset: Linnamäen rakennustyömaa
Ratsuväki: 20 vapaaratsastajaa (Trained Special)
Jalkaväki:

200 jalkaväkimiestä (Trained Garrison, Archer)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Hopeinen pääkallo alhaalta ylöspäin viistosti jaetulla musta-punaisella taustalla

Yleistä

Linnamäki ja sitä ympäröivä alue luvattiin Lordi Ethan Hyrnen toimesta läänittää Ser Morien Manwoodylle vuonna 298 sillä ehdolla, että Ser Morien rakentaa kartanonsa vanhalle Linnamäelle, joss aikaisemmin olivat vain vanhan linnan rauniot. Läänitykseen kuuluvat Linnamäkeä välittömästi ympäröivät maa-alueet, mukaan lukien vuoden 298 alussa maantierosvojen polttama vanha majatalo, Ketunkorven kylän eteläpuolella oleva viinitila, sekä Pitkäjärven kylässä sijaitseva Sheriffin virkatila.

Linnamäen rakennustyömaa

Toistaiseksi tulevan kartanon rakennuspaikka on kartoitettu ja ensimmäiset rakennuspiirrustukset on piirtänyt Dornelainen rakennusmestari Gilbert. Pohjoispuolen metsässä on aloitettu laajat hakkuut rakennustyömaan tarvitsemien puutarvikkeiden saamiseksi.

Kaviopolun tila

Kaviopolun tila on Pitkäjärven kylän itäpuolella sijaitseva Sheriffin virkatila. Tilan päärakennus on hirrestä rakennettu, eikä juuri ison maatilan päärakennusta kummempi. Kaviopolun yhteydessä olevat laidunniityt ja hevoshaat ovat kuitenkin merkittävä tulonlähde tilalle.

Ketunkulman tila

Vastikään Ketunkorven eteläpuolelle raivattu viinitila. Tilan päärakennus on vastikään pystytetty hirsitalo, jota ympäröi joukko pienempiä ulkorakennuksia. Rakennusten ympärille levittäytyvät laajat viiniviljelmät. Tilan palvelusväestä pääosa koostuu Pikkupuron ja Majatalolan pakolaisista.

Armeija

Rajakaarti

Hyrnen rajakaarti on perinteisesti Hyrnen huoneen sherifin johdossa toimiva kahdenkymmenen vapaaratsastajan osasto, joka vastaa rauhan aikana järjestyksenpidosta Hyrnen mailla. Salametsästäjien ja maantierosvojen jäljittäminen on erityisesti heidän vastuullaan. Rajakaartilaiset ovat virallisesti palveluksessa 90 vuorokautta vuodesta ja heille maksetaan pientä palkkaa tältä ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että minä tahansa hetkenä neljästä kuuteen rajakaartilaisten on partioimatkalla tai erikseen käsketyllä tehtävällä muiden ollessa pitämässä järjestystä kotikylissään, joista heidät voidaan kutsua avuksi hyvinkin nopeasti. Partiomatkoillaan rajakaartilaiset liikkuvat yksin, pareittain tai useamman "Hyrnen rastaan" avustamina. Sodan aikana rajakaartilaiset toimivat marssirivistön edessä tiedustelijoina tai jalkaväen tukena. Periaatteessa rajakaartilaisen tärkeimmät työvälineet ovat hyvä ratsuhevonen, miekka tai keihäs ja hyvät silmät, mutta monet ovat varustautuneet lisäksi jousella ja rautapaidalla. Vastuu rajakaartin ylläpitämisestä siirtyi Linnamäen läänityksen myötä Ser Morien Manwoodylle.

Linnamäen Rastaat

Linnamäen Rastaat on värvätty Ketunkorven kylän eteläpuolen mailta ja monet heistä palvelivat jousimiehinä Hyrnen Rastaissa. Vaikka joukkoa onkin jouduttu täydentämään myös uusilla miehillä mukana on myös monia Hopeasodan veteraaneja. Nuorimmilla miehillä on aseistuksena vain pitkäjousi ja väkipuukko tai kirves, mutta Hopeasodasta palanneilla saattaa olla sotasaaliina tuotuja rengas- ja ketjuhaarniskoja ja parempia aseita.

Linnamäen Varusväki

Linnamäen varusväki on kevyesti aseistettua jalkaväkeä, joka palvelee Linnamäen rakennustyömaalla työapuna ja toimii samalla myös rakennustyömaan varusväkenä ja vartio-osastona. Suurin osa on vastikään värvättyjä, mutta joukossa on myös muutamia Hopeasodan veteraaneja. Aseistus on sekalaista Hopeasodan sotasaalista ja metsästysaseita, kuten keihäitä, varstoja, piikkinuijia ja halkokirveitä.

Henkilöitä

Ser Morien Manwoody - Edesmenneen Torrhen Vanhemman entinen aseenkantaja ja ritari, joka otti sheriffin ja rajakaartin komentajan tehtävät hoitaakseen Torrhen Vanhemman kuoltua. Alunperin kotoisin Dornen rajalta ja kuuluisa valtavasta kahdenkäden kirveestään. Saavutti mainetta prinssi Joffreyn nimipäivän turnajaisissa.

Duncan Roslen - Kaviopolun tilanhoitaja.

Alanna Roslen - Torrhen Vanhemman tytär. Naimisissa Kaviopolun tilanhoitajan kanssa.

Rahvasta

Ethan Hirttäjä - Rajakaartilainen Ketunkorven kylästä. Vangitsi rosvoritari Ser Anderin.

Rhaegar Hunajapoika - Jousimies Ketunkorven kylästä.

Carric Hunajapoika - Jousimies Ketunkorven kylästä.

Zahn - Rastas.

Lysa - Majatalolan pakolainen. Leiriseuralainen.

Ninni - Majatalolan pakolainen. Lysan piika.

Edarra - Pikkupuron pakolainen. Torppari. Paikallisopas.

Jeyne Sinikissa - Lysan isosisko. Veteraani leiriseuralainen.

Sivun alkuun

Siiderikartanon Fossowayn Huone

FossowayRed.JPG Siiderikartanon Fossowayn Huone
FossowayRed.JPG
Vasalliherra: Tyrell.png Tyrellin Huone
Linnoitukset: Siiderikartano (Hall)
Ratsuväki: 80 ritaria
Jalkaväki:

700 jalkaväen miestä

Laivasto:

10 laivaa

Vasallit:

Dannett.JPG Dannettin Huone
Lugus.JPG Luguksen Huone

Vaakuna: Punainen omena kultaisella pohjalla

"Kunnian Maku"

Yleistä

Siideriä valmistuksessa käytettävä siideripuristin

Siiderikartanon Fossoway on kahtia jakautuneen Fossowayn huoneen vanhempi sukuhaara, joka pitää keskuspaikkanaan maineikasta Siiderikartanoa Mandor ja Cockleswent jokien risteyksessä. Suvun hallussa on maineikkaan kauppapaikan ja kartanon lisäksi suuria, kukkuloiden halkomia viljelysmaita, jotka ovat tunnettuja runsaista omenasadoistaan. Siiderikartanon Fossowayn sukua palvelevat Dannettin, Luguksen ja Rambtonin huoneet. Lisäksi lukuisia Siiderikartanon kuuluisia ritareita palvelee Suurtarhassa merkittävissä viroissa.

Vallananastajan sodan aikana Siiderikartanon Fossoway taisteli Targaryenien riveissä, joskin heikolla menestyksellä, osittain siksi, että Siiderikartanon joukot olivat hajaantuneet ympäri Lakeutta. Dannettit osallistuivat Myrskynpään piiritykseen ja Lugukset pohjoisrintaman sotaan Lannistereita vastaan, mutta molemmat ilman suurempia mainetekoja. Rambtonit olivat ainoa vasallihuoneista, joka saavutti jonkinlaista menestystä Myrskynpään piirityksen aikana. Lisäksi sodan loppuvaiheessa Dannettit vaihtoivat puolta hiukan liian aikaisin ja joutuivat Rykkerin ja Hyrnen piirityksen alaisiksi.

Armeija

Siiderikartanon Fossowaylla on merkittävästi sotilaallista mahtia Suurtarhan ja Myrskynpään alueiden rajalla. Sijaintinsa puolesta Fossowayt ovat kuitenkin tottuneet vannomaan miekkansa näistä kahdesta aina sen puoleen, joka kullakin hetkellä on tuntunut voimakkaimmalta.

Siiderikartano

Siiderikartanon linoitus sijaitseen Mander joen varressa Suurtarhasta koilliseen. Suuren suvun linnoituksena tilavaksi rakennettu kartano on korkeintaan tyydyttävästi linnoitettu, mutta se sijaitsee muureilla ympäröidyn Siiderikartanon kauppalan sisäpuolella, joka parantaa merkittävästi kartanon puolustuksellista arvoa.

Henkilöitä

Ser Edwyn Fossoway - Yksi suvun nuoremmista ritareista.

Lady Merli Fossoway - Yksi Fossowayden suvun lukuisista serkkutytöistä. Kevytkenkäisenä tunnettu.

Lady Rhaenyra Rambton - Omaa sukua Siiderikartanon Fossoway.

Sivun alkuun

Dannettin Huone

Dannett.JPG Dannettin Huone
Dannett.JPG
Vasalliherra: FossowayRed.JPG Siiderikartanon Fossowayn Huone
Linnoitukset: Nuoliojan kartano (Hall)
Ratsuväki: 20 ritaria (Veteran Cavalry)
Jalkaväki:

100 jalkaväkeä (Trained Garrison)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Punainen nuoli joka lävistää granaattiomenan hopeisella pohjalla

"Katkera Maku Vahvistaa"

Yleistä

Dannettin huone on yksi vasalliherransa, Siiderikartanon Fossowayn, kuuluisimpia ja vahvimpia huoneita, joka on pitkään suojannut useita alueen suurempia maanviljelysyhteisöjä ja siten nauttinut merkittävää vaikutusvaltaa paikallisessa politiikassa.

Vallananastajan sodan aikana Dannettin huone seisoi nimellisesti kuningas Aeryksen joukoissa, mutta vaihtoi puolta pysytellen välillä erossa taisteluista, jotka eivät palvelleet heidän tarkoitusperiään. Dannettit osallistuivat Myrskynpään piiritykseen yhdessä Hyrnen, Harten, Manningin, Rykkerin ja lukuisten muiden Suurtarhan huoneiden kanssa ja Alfric Dannett menetti kolme veljeään piirityksessä: Yksi kuoli Lannisterin ritarin keihääseen matkalla Myrskynpäähän, toinen menehtyi nuolen raapaisun aiheuttamaan tulehdukseen piirityksen aikana ja vain muutamia päiviä myöhemmin toinen kuoli kaksintaistelussa Sandor Cleganen kanssa. Näiden menetysten takia sodan loppuvaiheessa Dannettit vetäytyivät takaisin omaan linnakkeeseensa ja julistivat uskollisuutta vallananastaja Robert Baratheonille, jonka he uskoivat olevan voitolla Kolmikärjen taistelun jälkeen. Valitettavasti Suurtarha ei suhtautunut tähän puolenvaihtoon enää niin suotuisasti ja Dannettien linna piiritettiin useiden sukujen, muun muassa Hyrnen toimesta. Tässä piirityksessä Alfricin vanhin veli, silloinen lordi Dannett, kuoli veljensä käsivarsille nuoli silmässäään ja toinen veli putosi Nuoliojan vallilta murskautuen alla olevien miesten kypäriä vasten. Vielä taistelun viimeisenä päivänä nuorin veljeksistä puukotettiin petturillisen palkkamiekan toimesta.

Sodan jälkeen lordi Alfric Dannett toivoi, että heidän uskollisuutensa kuningas Baratheonille sodan loppuvaiheessa olisi ostanut heille kunniaa ja mainetta. Valitettavasti viisi vuotta sodan jälkeen kaksi epäonnistunutta satoa ja nälänhätä rasittivat maata ja pakottivat Dannettit ottamaan runsaasti velkaa. Vaikeassa tilanteessa Dannettit joutuivat taisteluihin naapurinsa Hyrnen huoneen kanssa molempien huoneiden viljelysmaita kastelevan Rajapuron patoamisesta. Tilannetta ei auttanut se, että Dannettit olivat epäilemättä kateellisia Hyrnen huoneen hyvästä onnesta Vallananastajan sodan aikana. Hyrne kuitenkin selvityi pienin tappioin vaikka taistelikin koko ajan hävinneen osapuolen riveissä. Hyrnen Torrhen Vanhempi kuoli rajakahassa saamiinsa vammoihin ja myös Torrhen Nuoremman kuolemasta epäillään Dannetteja.

Hopeasodassa Lordi Alfric Dannett menetti kaksi kylää ja joenvarren maa-alueet Hyrnen suvulle. Lisäksi suurin osa Dannettien jalkaväestä tuhottiin Hopeasodan taisteluissa, eikä huoneen mahti ole vielä toipunut niistä vastoinkäymisistä.

Nuoliojan kartano

Nuoliojan kartano on suuri, neliömäinen kartano, joka on rakennettu vallihaudan rajaaman kukkulan päälle. Esilinnaa ei ole ja linnan piha on pieni, mutta muurit on rakennettu poikkeuksellisen korkeiksi ja ampuma-aukoista on hyvä näkyvyys avoimille pelloille, jotka levittäytyvät leveän, mutapohjaisen vallihaudan toisella puolella. Vallihaudan vesi tulee pienestä, mutta virtaukseltaan voimakkaasta purosta ja edellisen kerran kun linnaa vastaan hyökättiin Vallananastajan sodan loppumelskeissä suurin osa piirittäjän tappioista syntyi heidän yrittäessään ylittää jyrkkäreunaista ja syvää vallihautaa. Lopulta Ethan Hyrne käski padota puron sen alajuoksulta, jonka seurauksena vallihauta tulvi penkereidensä yli ja lähiseudun pellot muuttuivat mutavelliksi. Vallihaudan jyrkistä penkereistä ei kuitenkaan ollut enää haittaa ja lopulta piiritystikkaat saatiin tuotua ponttonien avulla aivan kartanon muuriin kiinni.

Armeija

Hopeahuput

Dannettin huoneen alaisuudessa palvelee kaksikymmentä ritaria, joita kutsutaan Hopeahupuiksi heidän ketjupaitojensa kiiltävien huppujen mukaan. Kaikki kaksikymmentä Dannettin suvun palveluksessa olevaa ritaria on varustettu hyvillä sotahevosilla, raskailla panssareilla ja laadukkailla aseilla. He ovat pääosin hyvin koulutettuja ja kokeneita taistelijoita, joskaan eivät aivan Hyrnen huoneen kaartin veroisia. Dannettin ritarit lyötiin taistelukentällä Hopeasodan viimeisessä taistelussa, mutta he selvisivät siitäkin kohtalaisen pienin tappioin.

Punavasamat

Asepaidassaan kantamansa punaisen nuolen mukaan nimetty Nuoliojan varusväki on kohtalaisen hyvin harjoitettu ja varustettu vartio-osasto. Lähes jokainen Punavasama on varustettu ketjupaidalla ja miekalla, sekä keihäällä. Toisin, kuin Hyrnen huoneen jalkaväki Dannettin jalkaväkimiehet viettävät suurimman osan vuosittaisesta 45 vuorokauden palvelusajastaan jatkuvissa harjoituksissa Nuoliojan kartanolla. Sotien aikana Dannettin suvulla on ollut tapana kutsua armeijaansa suuria määriä nostoväkeä, mutta pysyvän vasallisopimuksen pääsevät solmimaan vain rajakahakoissa tai harjoituksissa kunnostautuneet. Dannettin jalkaväki tunnettiin aikaisemmmin kokeneena, hyvin koulutettuna ja tehokkaana joukkona, mutta Hopeasodan taisteluissa Dannettit menettivät merkittävän osan kokeneista miehistään. Tappioita korvattiin nostoväellä ja sodan jälkeen näistä ennen kuuluisista joukoista oli jäljellä enää riittävästi miehiä Nuoliojan varusväen ylläpitämiseen.

Henkilöitä

Sofred Dannett - Viisitoista vuotta sitten Dannettin linnan piirityksessä menehtynyt lordi, jonka aave vieläkin hiertää Dannettin ja Hyrnen sukujen välejä. Sofred sai nuolen silmäänsä piirityksen aikana päivänä, jolloin Hyrnen joukot olivat etujoukkona yrittäen vallata muurit yllätyshyökkäyksellä. Vaikka nuolen ampujaa ei pysty taistelujen kaaoksessa nimeämään, niin se oli lähes varmasti jonkun Hyrnen asemiehen ampuma.

Lordi Alfric Dannett - Dannettin nykyinen lordi.

Iris Dannett - Lordi Alfric Dannettin tytär, joka oli paennut avioliittoa kuninkaansatamaan Jadelähteen taloon. Palasi syyttämään Hyrnen sukua Adham Dannettin myrkyttämisestä prinssi Joffreyn nimipäivän turnajaisten päätteeksi. Nykyisin naimisissa Orten Luguksen kanssa.

Adham Dannett - Lordi Alfric Dannettin nuori perillinen. Myrkytettiin prinssi Joffreyn nimipäivän turnajaisissa.

Sivun alkuun

Luguksen Huone

Lugus.JPG Luguksen Huone
Lugus.JPG
Vasalliherra: FossowayRed.JPG Siiderikartanon Fossowayn Huone
Linnoitukset: Punavirran Linna (Small Castle)
Ratsuväki: 20 ritaria (Trained Cavalry)
Jalkaväki:

Nostoväki

Laivasto:


Vasallit:

Crastor.JPG Crastorin Huone

Vaakuna: Hopeinen pikari mustalla pohjalla

"Juo, Elä, Kestä"

Yleistä

Lugus on vanha huone, jonka lordit ovat olleet kuuluisia hedelmällisyydestään. Hedelmällisiä ovat myös ne viinitarhat, joita Luguksen mailla sijaitsee ja Hyrnen viinurien kilta myy ja kuljettaa usein myös Luguksen mailla tuotettuja viinejä. Viinikauppa onkin yksi Luguksen huoneen tärkeimpiä tulonlähteitä. Valitettavasti Luguksen maat ovat aina olleet melko vaatimattomat kooltaan ja perillisiä on ollut paljon, joten suvun historia on täynnä veljesten välisiä tappeluita, murhia, sieppauksia, karkoituksia, katoamisia ja petoksia, jotka ovat liian kauhistuttavia kaikki lueteltavaksi.

Vallananastajan sodan aikana Lugukset taistelivat Lannistereita vastaan Targaryenien puolella pohjoisella rintamalla ja vaihtoivat puolta yhdessä Suurtarhan kanssa sodan loppuessa. He selvisivät itse taisteluista vähäisin tappioin, mutta silti Luguksen miesväki ehti surmata toisiaan taisteluiden välillä runsain määrin. Nykyisen lordin Konradin vanhempi veli Klaas kuoli sodan aikana harjoitusottelussa saamansa pienen haavan tulehdukseen, joskin huhut puhuvat myrkystä. Yllättäen Klaasin kaikki kolme poikaa yksituumaisesti luopuivat vaateistaan ja liittyivät Yövartion Mustiin "terveydellisiin syihin vedoten". Konradilla on kuitenkin vielä yksitoista nuorempaa veljeä ja kuusi siskoa, joten perimysjärjestyksen muutokset ovat tulevaisuudessakin mahdollisia.

Punavirran Linna

Punavirran Linna on vanha ja hyvin varustettu linna, joka on ollut Lugusten suvun hallussa satojen vuosien ajan. Linna on rakennettu kivisen kukkulan laelle ja sen alkuperäinen nimi on Kolmitornin linna kolmiomaisen muodon ja kolmen ison tornin mukaan. Punavirran linnaksi nimi vakiintui Kansan suussa heidän kerrottuaan kauhutarinoita linnassa tapahtuneista Luguksen suvun keskinäisistä välien selvittelyistä, joiden aikana "verta oli punaisena virtana linnan pihalla". Linna on ollut pitkään huonossa kunnossa ja lukuisten erillisten korjaus- ja rakennusvaiheiden johdosta se on melkoinen sokkelo. Kolme vuotta sitten linnalla aloitettiin taas uusia korjaustöitä, jotka jatkuvat edelleen.

Armeija

Luguksen Ritarit

Lugusten suku ei ole lähihistoriansa aikana käynyt suurempia sotia naapuriensa kanssa, joten sillä ei ole ollut tarvetta pysyvän jalkaväen ylläpitämiseen. Silloin harvoin, kun jalkaväkeä on tarvittu ovat Lugukset tyytyneet maaseudulta hätäisesti koottuihin nostoväen komppanioihin. Tästä perinteestä johtuen Luguksen suvun palveluksessa olevat ritarit aseenkantajineen toimivat Punavirran pääasiallisena vartioväkenä ja heidän koulutustasoaan ei pidetä erityisen kehuttavana. Luguksen suvulla on kuitenkin aina ollut rahaa tuhlata ja ritarit ovat poikkeuksellisen hyvin varustettuja.

Henkilöitä

Lordi Konrad Lugus - Vanha ja kokenut juonittelija, joka on päässyt Luguksen lordiksi veljensä Klaas Luguksen kuoltua ja tämän kolmen pojan liityttyä Yövartioon.

Lady Luisa Lugus - Luguksen lady, omaa sukuaan Clegane.

Naton Lugus - Lordi Konrad Luguksen perijä. Vahvaharteinen soturi, joka tunnetaan kovana metsästäjänä ja vielä kovempana ryyppymiehenä.

Orten Lugus - Lordi Konradin nuorempi poika, maineeltaan veljeään ovelampi ja sosiaalisempi.

Lady Liesa Broom - Lordi Konrad Luguksen vanhin tytär. Naimisissa Lannisterien vasallin Lordi Broomin kanssa.

Marita Lugus - Lordi Konrad Luguksen toinen tytär. "Musta Leski", jonka kolme edellistä aviomiesehdokasta on menehtynyt.

Ludviga Lugus - Lordi Konrad Luguksen kolmas tytär. Tunnetaan erittäin kauniina nuorena neitona.

Tanda Lugus - Lordi Konrad Luguksen veljen tytär.

Sivun alkuun

Crastorin Huone

Crastor.JPG Crastorin Huone
Crastor.JPG
Vasalliherra: Lugus.JPG Luguksen Huone
Linnoitukset: Crastorintorni (Tower)
Ratsuväki: 40 vapaaratsastajaa (Veteran Cavalry)
Jalkaväki:

100 rakentajaa (Green Engineer)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Punainen vaakaviiva hopeisella pohjalla

"Veri ja Hopea!"

Yleistä

Crastorin huone on Lugusten vasallihuone heidän maidensa eteläosissa. Crastorin huone syntyi vasta joitakin vuosia sitten palkkamiekka Crastorin saatua läänityksen ja ritarin arvon Konrad Lugukselta pian sen jälkeen, kun tämä oli syrjäyttänyt veljensä perimysjärjestyksestä. Ser Crastor nousi asemaan Mustaviitoiksi kutsuttujen vapaaratsastajien johtajana ja hän oli ilmeisesti tärkeässä osassa Konrad Luguksen valtaannousussa. Ser Crastor on väkivaltaisen ja omalaatuisen miehen maineessa. Hän ei ole ottanut vaimoa, mutta värikkään uransa aikana hän on siittänyt useita äpäriä, joista osa asuu hänen tornillaan.

Crastorintorni

Crastorintornia on rakennettu kolmen vuoden ajan ja se on vasta osittain valmis. Suunnitelmien mukaisesti tarkoituksena on rakentaa ristinmuotoinen kartanontorni, jota ympäröi neliömäinen ulkomuuri ja neljä pienempää tornia. Käytännössä rakennuksesta on toistaiseksi saatu valmiiksi vasta kartanontornin pääosat ja ulkomuurin virkaa toimittaa matala puinen aita ja rivi piikkipensaita. Linnakkeen rakennustyöt ovat viivästyneet aikataulusta koska kokeneimmat rakennusmiehet on aika-ajoin viety töihin Lugusten Punavirran Linnan korjauksiin.

Armeija

Mustaviitat

Mustaviitat ovat Ser Crastorin kokoama vapaaratsastajista, puskaritareista ja veteraanikersanteista koottu ratsuväen osasto, joka toimii Lugusten suvun pääasiallisena ulkopolitiikan välineenä. Huhujen mukaan nämä häikäilemättömät miekkamiehet ovat välillä sotkeutuneet myös Luguksen suvun sisäiseen valtapolitiikkaan ja Ser Crastor nousi näiden rastumiesten johtoon ja sai läänityksensä pian Lugusten nykyisen lordin syrjäytettyä veljensä perimysjärjestyksestä. Hopeasodan aikana Mustaviitat toimivat Manningien vastaisella raja-alueella ja heitä pidetään pääsyyllisenä Kaksisarven ryöstöön.

Rakennuskomppania

Ser Crastor on pitkään yrittänyt rakentaa itselleen suurta linnaa ja tätä rakennusprojektia varten hän on värvännyt maillaan asuvista talonpojista erilaisten verohelpotusten ja metsästysoikeuksien avulla nopin sadan miehen vahvuisen vakituisen rakentajajoukon. Koulutetun ja kokeneen työvoiman pako parempien palkkojen perässä muille rakennustyömaille, sekä Crastorin vasallivelvoitteet Lugusten linnan korjauksiin liittyen ovat pysyvänä ongelmana ja rakennuskomppania onkin yleensä vajaavahvuinen ja täynnä kokemattomia, vastavärvättyjä miehiä.

Henkilöitä

Ser Crastor - Crastorin huoneen päämies ja ainoa virallinen jäsen.

Sivun alkuun

Ashfordin Huone

Ashfordarms.JPG Ashfordin Huone
Ashfordarms.JPG
Vasalliherra: Tyrell.png Tyrellin Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:


Vasallit:

FossowayGreen.JPG Uusitynnyrin Fossowayn Huone

Vaakuna: Valkoinen kulmaraita ja aurinko oranssilla pohjalla

"Meidän Aurinkomme Paistaa Kirkkaana"

Yleistä

Ashfordin maine on suurempi, kuin itse kaupunki. Tämä huone ei ainoastaan järjestänyt turnajaisia, joissa Baelor Tragaryen kohtasi loppunsa puolustaessaan puskaritarin kunniaa, vaan Vallananastajan Sodan aikana Saarnivuona tunnettu kaupunki myös järjesti Robert Baratheonille hänen ainoan oikean tappionsa sodan aikana. Sodan alkupäivinä käydyssä taistelussa Ashfordin mailla Robert Baratheonin armeija hävisi taistelunsa ja joutui pakenemaan Lakeudelta kohti pohjoista. Kaupungin sijainti Saarnivuon alaviralla, lähellä Siiderikartanoa, on taannut suvulle merkittävä aseman Saarnivuota pitkin veneillä käytävässä kaupassa.

Henkilöitä

Lordi Saarnivuo - Ashfordin suvun lordi ja Saarnivuon maaherra. Tunnetaan varovaisena miehenä.
Sivun alkuun

Uusitynnyrin Fossowayn Huone

FossowayGreen.JPG Uusitynnyrin Fossowayn Huone
FossowayGreen.JPG
Vasalliherra: Ashfordarms.JPG Ashfordin Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:

Rollingsford.JPG Rollingsfordin Huone

Vasallit:

Vaakuna: Vihreä omena kultaisella pohjalla

Yleistä

Kirpeät vihreät omenat ovat Uusitynnyrin Fossowayden tärkein omaisuuden lähde

Uusitynnyrin Fossowayt, tai "Vihreän Omenan Fossoway" kuten heitä yleensä kutsutaan, joutivat riitoihin Fossowayn vanhemman haaran, Siiderihallin, kanssa kuningas Daeron II:n aikana heidän protestoidessaan "Punaisen Omenan Fossowayn" kunniatonta toimintaa Saarnivuon Niityn turnajaisissa. Vihanpito sukuhaarojen välillä ei kuitenkaan ole jatkunut nykyaikoihin, vaan nyttemmin Fossowayn eri väriset omenat kilpailevat lähinnä veljellisesti turnajaisissa ja kaupassa. Siiderihallin Fossowayden tapaan Uudentynnyrin maat ovat omenatarhoistaan kuuluisia ja siiderien tuotanto ja kauppa onkin tärkeä tulonlähde suvulle. Uusitynnyrin Fossowayden viirin alla palvelee yksi vasalli, Rollingsfordin suku.

Vallananastajan sodassa Uusitynnyri soti nimellisesti muiden Suurtarhan joukkojen riveissä kuningas Targaryenien puolella, mutta käytännössä Uusitynnyrin joukot eivät osallistuneet mihinkään merkittäviin taisteluihin. Pahat kielet kertovatkin, että Uusitynnyri käytti sotaa hyväkseen varmistamalla itselleen kauppaherruuden lähimaillaan muiden keskittyessä sotilaallisiin koitoksiin.

Henkilöitä

Ser Jon Fossoway - Mukavana miehenä tunnettu vanhempi ritari. Naimisissa Lady Janna Tyrellin, Lordi Mace Tyrellin sisaren, kanssa.

Lady Jeyne Fossoway - Ser Gunthor Hightowerin vaimo.

Lady Barbrey Hyrne - Omaa sukua Fossoway

Sivun alkuun

Rollingsfordin huone

Rollingsford.JPG Rollingsfordin Huone
Rollingsford.JPG
Vasalliherra: FossowayGreen.JPG Uusitynnyrin Fossowayn Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Kuusi ympyrälähdettä hopeisella pohjalla

"Makeiden Vesien Lähde"

Yleistä

Rollingsfordin sadonkorjuujuhlissa nuoret tytöt pukeutuvat "Talven Neidoksi" muistutuksena siitä, että jokainen omenasato voi olla viimeinen ennen talven tuloa.

Rollingsfordin maat sijaitsevat Uusitynnyrin Fossowayn naapurissa Saarnivuon joen alkulähteillä. Läänitys on kallioista ja sitkeiden piikkipensaiden hallitsemaa kuivaa maata, jossa harvat kylät sijaitsevat muutamien purojen ja lähteiden äärillä. Väkeä on vähän ja Rollingsfordin omenatarhat tunnetaan lähinnä pienistä ja kitukasvuisista hedelmistään, mutta purolaaksojen kautta kulkee tärkeä kauppatie Suvisaliin ja Rankatietä pitkin Dorneen. Rollingsfordin mailla sijaitsee useita suvun omistamia kestikievareita joiden kautta kulkevat kauppakaravaanit rikastuttavat Rollingsfordin sukua.

Rollingsfordin suku osallistui Vallananastajan sotiin lähettämällä joukkonsa Suvisalin suuntaan partioimaan Myrskynpään vastaista rajaa. Todellisuudessa joukot eivät osallistuneet minkäänlaisiin sotatoimiin, vaan keskittyivät turvaamaan Rankatien kauppaliikenteen ja verottamaan kauppiaita. Suvun varallisuus karttui vaikkakin kateelliset naapurit muistavat vielä viidentoista vuoden jälkeenkin kertoa tarinoita Rollingsfordin "ryöstötulleista".

Henkilöitä

Falyse Hyrne - Omaa sukua Rollingsford

Ser Jasen Rollingsford - Falyse Hyrnen nuorempi serkku. Vaaleahiuksinen ja hymyilevä vaeltava miekkamies.

Sivun alkuun

Hewettin Huone

Hewett.JPG Hewettin Huone
Hewett.JPG
Vasalliherra:
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Rautaniiteillä vahvistettu tamminen linnake vaakaan aaltoilevalla sinivalkoisella kentällä

Yleistä

Hewettien suku hallitsee Tammikilven linnoitusta Tammikilven saarella. Suku on tunnettu kolmesta asiasta: Merimiestaidoistaan, laivastostaan ja lordi Humfrey Hewettin äpärätyttärestä Falia Kedosta, josta on kovaa vauhtia kasvamassa yksi Lakeuden kauneimmista neidoista. Laivastonsa ansiosta Hewettien suku on merkittävä tekijä Manderin jokea pitkin kulkevassa kaupassa ja heidän laivansa kuljettavat kauppatavaraa säännöllisesti aina Siiderikartanoon ja Saarnivuohon asti.

Henkilöitä

Lordi Humfrey Hewett - Tammikilven lordi.

Falia Keto - Lordin äpärätytär. Nuori kaunotar.
Sivun alkuun

Martellin Huone

Martellin vaakuna

Vaakuna: Kultaisen keihään lävistämä punainen aurinko

"Lannistumaton, Taipumaton, Murtumaton"

Yleistä

Dornen maat ovat pääosin jokien halkomia kuumia ja kuivia autiomaita. Paikallisten tapakulttuuri, taide ja rakennukset poikkeavat selvästi muista kuningaskunnista.
Dornelaiset soturit tunnetaan erityisesti keihästaidoistaan ja keihäs on Dornen mailla samassa kunnioitetussa asemassa, kuin miekka muissa kuningaskunnissa.

Seitsemästä kuningaskunnasta Dorne vannoi viimeisenä uskollisuutta rautavaltaistuimelle. Verenperintö, tavat ja historia erottavat dornelaiset muista kuningaskunnista. Martellin suku oli yksi lukuisista Dornen pienistä kuningaskunnista aina siihen saakka, kunnes Rhoynelaiset saapuivat dorneen. Martellin suku liittyi Rhoynelaisten soturikungattaren Nymerian rinnalle ja nousi pian koko Dornen hallitsevaksi suvuksi. Martellit luopuivat useista vanhoista tavoistaan Rhoynelaisten tapojen takia ja muun muassa alkoivat kutsumaan itseään kuninkaiden sijasta ruhtinaiksi. Välttääkseen verenvuodatusta Martellin suku liittyi Seitsemään kuningaskuntaan ja Martellin prinsessa Elia oli prinssi Rhaegar Targaryenin vaimo Vallananastajan sodan alkaessa. Prinssi Rhaegar kuitenkin hylkäsi vaimonsa kaapatakseen Lyanna Starkin omakseen ja näin ollen Martellin suku halusi pysyä erossa sodasta. Kuningas Aerys Targaryen ei tähän kuitenkaan tyytynyt, vaan prinsessa Elian henkeä uhkaamalla pakotti Dornen vastentahtoiset ruhtinaat mukaan sotaan Targaryenien puolelle. Sodan viimeisinä päivinä prinsessa Elia ja tämän lapset murhattiin Lannisterien joukkojen, tarkemmin Sandor Cleganen, toimesta.

Henkilöitä

Prinssi Doran Martell - Dornen hallitsija.

Prinsessa Arianne Martell - Doran Martellin vanhin tytär ja Dornen ensimmäinen perillinen.

Prinssi Oberyn Martell - "Punainen Kyy". Doran Martellin nuorempi veli. Pahamaineinen keihästaistelija ja myrkyttäjä. Oberynillä on lukuisia äpärätyttäriä, mutta ei yhtään poikaa.

Hietakyyt - Oberyn Martellin kahdeksan tytärtä, jotka tunnetaan yhtä kiivaina ja vaarallisina, kuin isänsä.
Sivun alkuun

Manwoodyn Huone

Manwoodyn Huone
Manwoody.JPG
Vasalliherra: Martell.png Martellin Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Valkoinen kultakruunupäinen pääkallo mustalla pohjalla

Yleistä

Manwoodyn suku ansaitsi aatelisarvonsa ja nimensä surmattuaan Lakeuden Kuninkaan muinaisina aikoina ja Manwoodyn linna, Kuninkaanhauta, on myös nimetty tapauksen mukaan. Kuninkaanhauta sijaitsee suunnilleen Ruhtinaansolan puolessa välissä Lakeuden ja Dornen rajalla ja on ollut lukuisten sotien näyttämönä näiden kahden valtakunnan välillä.

Henkilöitä

Lordi Dagos Manwoody - Kuninkaanhaudan lordi.

Mors Manwoody - Kuninkaanhaudan lordin perillinen.

Dickon Manwoody - Mors Manwoodyn nuorempi veli.

Ser Myles Manwoody - Lordi Dagos Manwoodin nuorempi veli.

Ser Morien Manwoody - Hyrnen suvun palvelukseen siirtynyt maaton miekkamies. Lordi Dagos Manwoodyn serkun poika.

Sivun alkuun

Wylin Huone

Wylin Huone
Wyl.JPG
Vasalliherra: Martell.png Martellin Huone
Linnoitukset:
Ratsuväki:
Jalkaväki:
Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Musta kyy keltaisella kentällä

Yleistä

Vaikkakin Wylin huone on pieni kooltaan, on sille annettu suuri vastuu Rankatien ja tien puolessa välissä sijaitsevan Rankalinnan puolustuksesta.

Henkilöitä

Tygor Wyl - Nimellä "Bryan Telson" prinssi Joffreyn nimipäivän turnajaisissa esiintynyt nuori ritari on itse asiassa Wylin suvun viimeinen perillinen. Hän taisteli Hyrnen ja Rambtonien rinnalla turnajaisissa ja sai Ser Morienin avusuksella takaisin sukunsa ikivanhan aarteen Skorpionina tunnetun Valyrialaisesta teräksestä taotun kahdenkäden miekan.Sivun alkuun