Olemme päivittäneet yhdistyksen verkkopalvelun tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme yhdistyksen verkkopalvelun käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta.

Seloste on luettavissa täällä

Olemme myös päivittäneet yhdistyksen verkkosivujen käyttöehdot. Verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja yhdistyksen välillä.

Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi käyttöehdoissa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.

Käyttöehdot ovat luettavissa täällä

Leirisäännöt

Leirisäännöt

Saapuessasi leirille ilmoittaudu aina leirivastaavalle. Leirivastaava ottaa tietosi leirilistaan.

Jokainen leirikävijä huolehtii itse omista aterioistaan. Leirikeskuksissa on hyvät elintarvikkeiden säilytystilat ja ruoanlaittomahdollisuudet - muista varata mukaasi riittävästi ruokaa. 

Ota mukaasi myös tarpeelliset yöpymisvälineet. Leirikeskuksissa on yleensä patjat, peitot ja tyynyt, mutta ei lakanoita, pussilakanoita eikä tyynyliinoja. Huomioi myös tarvittavat peseytymisvälineet - saunominen on olennainen osa leiripäivää.

Poistuessasi leiriltä ilmoittaudu leirivastaavalle vähintään puoli tuntia ennen leiriltä poistumista, jotta leirivastaava voi tarvittaessa antaa sinulle siivoustehtävän. Leiriltä ei saa poistua ennen kuin leirivastaava antaa siihen luvan. Ilmoita leirivastaavalle myös silloin, kun poistut leiriltä pidemmäksi aikaa (esim. yöpyäksesi jossain muualla kuin leirikeskuksessa).

Leirivastaavat

Leirivastaava toimii yhdistyksen luottamushenkilönä leireillä ja vastaa siitä, että yhdistyksen leirisääntöjä ja leirikeskuksen sääntöjä noudatetaan. Leirivastaavan on perehdyttävä leirikeskuksen järjestyssääntöihin sekä pelastus- ja jätehuoltosuunnitelmiin, ja huolehdittava että leirillä olijat noudattavat niitä. Leirivastaava nimetään jokaiselle leirille erikseen.

Leirivastaavana voi toimia yhdistyksen täysi-ikäinen jäsen. Leirivastaava nimetään tehtävään halukkaista jäsenistä hallituksen toimesta. Leirivastaava pyritään nimeämään vähintään 2 viikkoa ennen leiriä.

Leirivastaava on läsnä leirikeskuksessa koko leirin ajan ja poistuu viimeisenä leirikeskuksesta. Leirivastaava voi poistua hetkellisesti leirikeskuksesta (esim. kaupassa käynti), mutta on tällöin oltava puhelimitse tavoitettavissa.

Jos leirivastaavaa ei voida nimetä (esim. vapaaehtoisten puutteen vuoksi), perutaan kyseinen leiri.

Leirivastaava voi pyytää jäsentä poistumaan leiriltä mikäli katsoo tämän aiheuttavan häiriötä muille leirillä oleville tai leiripaikalle.

Leirivastaavan tärkeimmät tehtävät: 

- leirikeskuksen avainten noutaminen, hallinta leirin ajan sekä palauttaminen
(avainten noudon ja palauttamisen voi tehdä myös leirivastaavan pyynnöstä joku muu henkilö, leirivastaava kuitenkin vastaa avaimista) 

- leirikeskuksen avaaminen ja tilojen yleisen siisteyden ja kunnon tarkastaminen ennen käyttöönottoa

- leirikeskuksen sääntöihin tutustuminen ja niiden valvominen leirin aikana

- leirille saapuvien jäsenten kirjaaminen leirilistaan

- leirille saapuvien vieraiden opastaminen leirikeskuksen ja yhdistyksen leirisääntöihin, sekä kirjaaminen leirilistaan

- leirikeskuksen siisteyden valvominen leirin aikana ja loppusiivouksen valvominen

- tarvittavien siivous- tai järjestelytehtävien antaminen leiriltä poistuville jäsenille

- leirikeskuksen sulkeminen leirikeskuksen sääntöjen mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä:
  - leirikeskuksen siisteyteen
  - löytötavaroihin
  - valojen sammuttamiseen
  - ikkunoiden sulkemiseen
  - ovien sulkemiseen ja lukitsemiseen

- poikkeavista tilanteista, rikkoutumisista yms. ilmoittaminen leirikeskuksen yhteyshenkilölle ja yhdistyksen hallitukselle

- leirilistan ja leirikansion toimittaminen yhdistyksen sihteerille tai rahastonhoitajalle leirin jälkeen

Leirivastaavan tärkein työkalu on leirivastaavan kansio. Kansiossa on sisältönä mm. leirivastaavan tehtävän sisältö, hallituksen jäsenten yhteystiedot, yhdistyksen säännöt, leirikeskuksen(leirikeskuksien) säännöt (jos sellaiset löytyy), leirilista (eli ilmoittautumis- ja läsnäololuettelo) ja siivoustehtävien jakolista.

Vierailijasäännöt

Leirit on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille. Leirille mahdollisesti saapuvista vieraista tulee ilmoittaa leirivastaavalle. Vierailijaksi voidaan katsoa henkilö, joka saapuu leirille tarkoituksenaan tutustua yhdistykseen ja sen toimintaan, eikä ole aikaisemmin leirillä vieraillut. Vierailuaika on kaksi täyttä leirivuorokautta.

Vierailijaa voidaan pyytää poistumaan leiriltä välittömästi, mikäli siihen katsotaan olevan aihetta. Vierailijoita koskevat samat säännöt kuin jäseniäkin, ilman erivapauksia tai poikkeuksia.

Jokaiselle vierailijalle tai vierailijaryhmälle osoitetaan leirillä isäntä, jonka tehtävänä on varmistua siitä, että vierailija ymmärtää leirin säännöt ja toimintatavat, ja noudattaa niitä. Poikkeavasta menettelystä on sovittava hyvissä ajoin leirivastaajan kanssa.Ajo-ohjeet

Kesärinne
Leirikeskuksen osoite on “Turaniementie 27, 04370 RUSUTJÄRVI”.
Linkki: Fonectan kartta leirikeskuksen sijainnista.

Linja-autolla tultaessa lähin pysäkki on Hämeentiellä (tienro 45) “Ketunlinna P (903)” ("Rusutjärvi th, Ketunlinna" Matkahuollon sivuilla). Ylitä tie pysäkiltä ja jatka suuntaan johon on kyltti “Rusutjärvi” (Hyrylästä tultaessa vasemmalle), tiennimi on Rusutjärventie. Jatka noin vajaa kilometri kunnes tulet ensimmäiselle varsinaiselle oikealle haarautuvalle tielle, Turaniementielle. Jatka tietä noin 400 metriä kunnes ensimmäisen mutkan jälkeen on kyltti “Kesärinne”. 

Autolla tultaessa (Hyrylän suunnalta) aja Hämeentietä (tienro 45) ja käänny vasemmalle Rusutjärventien risteyksestä (opaste Rusutjärvi). Jatka noin vajaa kilometri kunnes tulet ensimmäiselle varsinaiselle oikealle haarautuvalle tielle, Turaniementielle. Jatka tietä noin 400 metriä kunnes ensimmäisen mutkan jälkeen on kyltti “Kesärinne”.

Märkiö
Leirikeskuksen osoite on Hangonväylä 1508, Hyvinkää.
Linkki: Fonectan kartta leirikeskuksen sijainnista.

Aja Hämeenlinna-Tampere tietä pohjoiseen, kunnes tulet Nurmijärven liittymän kohdalle Myllykukon risteykseen (ramppi 13), suoraan kohti Nurmijärven keskustaa (tie 1311). Ohitat kolmet liikennevalot, kohti Rajamäkeä (12 km) poikkeamatta mihinkään, kunnes tulet Hanko-Hyvinkään t-risteykseen käännyt vasemmalle Hankoon päin noin 4 km, kunnes vastaan tulee kyltti grillikioski 500 m, levähdyspaikan reunassa on kyltillä ohjaus MÄRKIÖN leirikeskukseen. Levähdyspaikalta noin 100 m leirikeskukseen, palaatte tulosuntaan ison tien vierellä menevää pientä hiekkatietä/kärrypolkua ja käännytte esimmäisen mahdollisuuden tullen suoraan oikealla leirikeskuksen pihalle.
Tagged:

Comments

 • Keravan nuorisotoimi 1.4.2017

  LEIRI- JA KURSSIKESKUS KESÄRINTEEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA OHJEET

  Leiri- ja kurssikeskus Kesärinne on Keravan kaupungin omistama ja nuorisopalveluiden hallinnassa oleva leiri- ja kurssikeskus, jonka tarkoituksena on tarjota tila / alue ympäri vuoden ensisijaisesti keravalaisten lasten ja nuorten sekä yhdistysten ja yhteisöjen leiri-, kurssi-, virkistys- ja kokoustoimintaan.

  Käyttövuorojen hakeminen

  Kesärinteen käyttövuoroja johtaa ja koordinoi tehtävään määrätty viranhaltija. Käyttövuorojen varausvahvistukset ja muut järjestelyt hoitavat asiakaspalvelusta vastaavat työntekijät.

  Kesärinteen käyttövuorot kuluvalle ja sitä seuraavalle vuodelle anotaan non -stoppina käyttövuorovarauskalenterista seuraavalta internetsivulta: http://www.supersaas.com/schedule/kerava/varauskalenteri

  Hakemuksessa tulee olla käyttövuoron täysi-ikäisen vastuuhenkilön yhteystiedot. Käyttövuoro tulee hakea niin, että se sisältää myös tilaisuuksien ja tapahtumien valmisteluun ja jälkisiivoukseen tarvittavat ajat. Kesärinteellä yksityinen leirintä (camping) ja tilan edelleen vuokraus on kielletty.

  Käyttövuoron vahvistaminen

  Anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman nopeasti. Vahvistetusta varauksesta lähetetään sähköpostina varausvahvistus, jonka jälkeen varaus on voimassa.

  Käyttövuoron peruuttaminen tai muuttaminen

  Käyttäjä voi peruuttaa vuoron ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen varatun vuoron alkamista lähettämällä perumisilmoituksen sähköpostilla kesarinne@kerava.fi. Maksullisten käyttövuorojen peruutuksista, jotka tehdään hyvissä ajoin, ei aiheudu varaajalle kustannuksia. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, laskutetaan varaus täysimääräisenä.

  Nuorisopalveluilla on oikeus perustellusta syystä ottaa käyttövuoro omaan käyttöönsä. Nuorisopalvelut voi peruuttaa / keskeyttää leirialuevuoron seuraavista syistä:
  * käyttäjä jättää käyttämättä syytä ilmoittamatta kolme peräkkäistä vuoroa tai laiminlyö toistuvasti merkinnät päiväkirjaan,
  * käyttäjä aiheuttaa häiriötä ja haittaa leirialueen ympäristön asukkaille,
  * käyttäjä ei ole noudattanut nuorisopalvelujen antamia ohjeita

  Nuorisopalvelujohtaja voi ilkivallan, ohjeiden laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn perusteella asettaa käyttäjän tilapäiseen, enintään kahden vuoden käyttökieltoon.

  Avainten luovutus

  Käyttäjä saa ilmoittamaansa puhelinnumeroon ovikoodin, jolla pääsee sisälle päärakennukseen. Muut tarvittavat avaimet löytyvät sisältä päärakennuksesta. Avainten sijainti ilmoitetaan tekstiviestillä. Kadonneista avaimista laskutetaan 75€/kpl.

  Käyttövuoron päättyminen ja laskuttaminen

  Käyttövuoron jälkeen nuorisopalveluiden henkilökunta tarkastaa käytössä olleet tilat, välineet ja laitteet. Kesärinteen käyttövuorot laskutetaan vuoron jälkeen. Huolimattomuudesta tai ilkivallasta aiheutuneet vahingot sekä jälkisiivouksen laiminlyönti laskutetaan korjaus- tai siivouskulujen mukaisina käyttäjältä. Jos käyttäjä jättää siivoamatta peritään 35 € / tunti siivouksesta.

  Käyttäjän tulee täyttää laskutus- ja osallistujatietolomake ja jättää se avainten kanssa samaan paikkaan.

  Käyttäjien vastuut

  Käyttäjät vastaavat siitä, että käyttövuoron aikana vallitsee järjestys sekä siitä, että tiloja, alueita ja välineitä käytetään asianmukaisesti. Käyttäjät tuovat omat lakanat ja petivaatteet. Leirikeskuksesta löytyy tyynyt ja peitot.

  Vastuuhenkilön tehtävänä on:
  1. Varmistaa Kesärinteen työntekijälle ryhmän saapumis- ja päättymisaika
  2. Tutustua tilan turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ja vastata, että niitä noudatetaan
  3. Pitää leirialueilla käyttövuoron aikana kirjaa saapuvista ja poistuvista henkilöistä
  4. Huolehtia järjestyksen säilymisestä käyttövuoron aikana ja erityisesti avotulen käytössä on noudatettava riittävää varovaisuutta sekä sisällä että ulkona
  5. Varmistaa myönnetyn käyttöajan noudattamisesta
  6. Huolehtia, ettei leirialueella oleskele ulkopuolisia henkilöitä
  7. Tehdä tarvittavat merkinnät leirialueen käyttölomakkeeseen
  8. Ilmoittaa tilassa tai alueella mahdollisesti sattuneesta vahingosta nuorisopalveluiden henkilökunnalle kesarinne@kerava.fi Käyttäjä on myös vastuussa taloudellisesti mahdollisesti aiheutetuista tahallisesta vahingonteosta.
  9. Tarkastaa ennen poistumistaan, että tila, alue, välineet ja laitteet siistitään ja jätetään vastaavaan kuntoon kuin ne olivat käyttövuoron alkaessa. Tilojen käytössä edellytetään ehdotonta siisteyttä ja yhteisen omaisuuden varjelemista.
  10. Toimia yhteistyössä nuorisopalveluiden henkilökunnan kanssa

  Päihdyttävät aineet ja lemmikkieläimet

  Päihdyttävien aineiden tuominen ja käyttäminen Kesärinteellä on ehdottomasti kielletty silloin, kun kyseessä on julkinen tai alle 18-vuotiaille suunnattu tilaisuus tai jonka välittömässä läheisyydessä on samanaikaisesti alle 18-vuotiaita nuoria.

  Kaikissa sisätiloissa on tupakointi ehdottomasti kielletty. (Alkoholilaki 1143/1994, Tupakkalaki 765/1995, muutokset 700/2006 ja 698/2010).

  Mikäli Kesärinteen leirialueella järjestetään suljettu tilaisuus, jossa nautitaan alkoholijuomia eikä rakennuksessa tai alueella ole samanaikaisesti alle 18-vuotiaille suunnattua toimintaa, tulee käyttäjän vastuuhenkilön huolehtia, että asiasta tehdään Alkoholilain 59 §:n mukaisesti ilmoitus poliisille.

  Lemmikkieläinten tuominen leirialueelle on kielletty.
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion