Olemme päivittäneet yhdistyksen verkkopalvelun tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme yhdistyksen verkkopalvelun käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta.

Seloste on luettavissa täällä

Olemme myös päivittäneet yhdistyksen verkkosivujen käyttöehdot. Verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja yhdistyksen välillä.

Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi käyttöehdoissa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.

Käyttöehdot ovat luettavissa täällä

Keski-Uudenmaan Roolipelaajat KURRY ry:n verkkopalvelun tietosuojaseloste

Verkkopalvelun rekisteriseloste 25.05.2018


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Keski-Uudenmaan Roolipelaajat KURRY ry
Palopellonkatu 12 a 34
04250 Kerava

Yhteyshenkilönä toimii verkkopalvelun ylläpitäjä Tatu Salonen (admin@kurry.fi). 

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä ylläpitäjään kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa. 

2. Rekisterin nimi

Keski-Uudenmaan Roolipelaajat KURRY ry:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Yhdistys käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
- yhdistyksen jäsenille kohdentuvaan tiedotukseen
- yhdistyksen verkkopalvelun tarjoamiseksi, suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen verkkopalvelujen käyttämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpano. 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn on annettava yhdistykselle sähköpostiosoitteensa sekä luotava käyttäjätunnus ja salasana, jotta hän voi käyttää verkkopalvelua. Rekisteröity voi kirjautua verkkopalveluun myös Facebook-tilinsä kautta, jolloin yhdistys tunnistaa rekisteröidyn verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröidyn sähköpostiosoitteen ja Facebook-käyttäjätunnuksen avulla. 

Yhdistys käsittelee rekisteröidyistä seuraavia henkilötietoja: 
- käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite
- Facebook-käyttäjätunnus, jos rekisteröity kirjautuu palveluun Facebook-tilinsä kautta
- rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat käyttäjätiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero (näiden tietojen antaminen ei ole välttämätöntä verkkopalvelun käyttämiseksi)
- verkkopalvelun käytöstä kertyvät lokitiedot. 

5. Tietolähteet

Yhdistys kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tämän käyttäessä verkkopalvelua. Yhdistys käyttää yhdistyksen jäsenrekisteriä jäsenten tunnistamiseen verkkopalvelussa, jotta jäsenille voidaan tarjota pääsy verkkopalvelun jäsenille tarkoitettuihin osiin. Yhdistys ei kerää henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta. 

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Jos rekisteröity kirjautuu verkkopalveluun Facebook-tilinsä kautta, Facebook voi kerätä tietoa rekisteröidyn verkkopalvelun käytöstä Facebookin kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Yhdistys ei vastaa siitä, miten Facebook käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Yhdistys käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity käyttää verkkopalvelua, eikä ole pyytänyt yhdistystä poistamaan käyttäjätunnustaan. 

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Yhdistys huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ne toimihenkilöt, joiden tehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

Yhdistys säilyttää henkilötietoja verkkopalvelun tarjoajan ylläpitämällä palvelimella. Palveluntarjoaja on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella teknisillä suojauksilla. 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

- saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus)
- vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- saada yhdistykselle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja että yhdistys käsittelee henkilötietoja sähköisesti
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilötietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön).

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista.  

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että yhdistys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!