Olemme päivittäneet yhdistyksen verkkopalvelun tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme yhdistyksen verkkopalvelun käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta.

Seloste on luettavissa täällä

Olemme myös päivittäneet yhdistyksen verkkosivujen käyttöehdot. Verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja yhdistyksen välillä.

Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi käyttöehdoissa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.

Käyttöehdot ovat luettavissa täällä

Tiedote: Kesäleiri 2. - 8.8.2021 on peruttu.

edited August 2021 in Hallitus tiedottaa
Hyvät yhdistyksen jäsenet

Uusien koronatapausten määrä on ollut kasvussa nyt noin kuukauden ajan ja viikottainen tapausmäärä on nelinkertaustunut kesäkuun puolivälistä. 

Vaikka rokotuskattavuuden ansiosta vakavien tautitapausten määrä ei ole kesän kuluessa noussut yhtä nopeasti kuin aiemmin epidemian aikana, on THL:n mukaan epidemian kokonaiskuvaa pidettävä huolestuttavana. THL:n mukaan suuri osa tartunnoista saadaan edelleenkin nuorten aikuisten baari-illoissa ja tapaamisissa.

Vaikka tällä hetkellä voimassa olevat viranomaispäätökset koronatilanteen osalta mahdollistaisivat kesäleirin järjestämisen, on yhdistyksen hallitus kokouksessaan arvioinut, että kesäleirin peruuttaminen on perusteltu toimenpide. 

Yhdistyksen kesäleiri on peruttu tämän kesän osalta (suunniteltu ajankohta leirille oli 02.08. - 08.08.2021). 

Keski-Uudenmaan Roolipelaajat KURRY ry
hallitus

Comments

 • Tilanteen ennakointi osui kohdalleen, AVI on tänään antanut määräyksen kokoontumisrajoituksista.
  28.7.2021
  Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston 28.7.2021 asiassa ESAVI/25767/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 28.8.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla.

  Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 28.7.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.
  ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

  Määräys

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

  Näiden kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1).

  Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

  Määräys on voimassa ajalla 5.8.2021-26.8.2021.

  Tämä päätös kumoaa 6.7.2021 annetun Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/23777/2021) koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueilla ajalta 5.8.2021-10.8.2021.


Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion