Olemme päivittäneet yhdistyksen verkkopalvelun tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme yhdistyksen verkkopalvelun käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta.

Seloste on luettavissa täällä

Olemme myös päivittäneet yhdistyksen verkkosivujen käyttöehdot. Verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja yhdistyksen välillä.

Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi käyttöehdoissa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.

Käyttöehdot ovat luettavissa täällä

Jovians (Expanse)

Jovians

Jovians kampanja keskittyy Jupiterin järjestelmään. Järjestelmän asutus muodostuu kymmenistä eri kokoisista asutuksista, jotka sijaitsevat neljän suurimman kuun (Io, Europe, Ganymede ja Callisto) pinnalla, sekä hajaantuneine Jupiterin muiden kiertolaisten joukkoon. Jupiterin varsinaisten kuiden lisäksi järjestelmään kuuluviksi lasketaan ”troijalaisiksi” kutsutut kaksi suurta asteroikenttää, jotka sijaitsevat Jupiterin aurinkoa kiertävän radan L-pisteissä Jupiterin kiertosuunnan edellä ja takana.

Pelaajahahmojen ryhmä kuuluvat UN:lle rekisteröidyn yksityisen Nelson's Parade nimisen jäärahtausaluksen miehistöön. Osa hahmoista, tai jopa kaikki, ovat voineet tuntea toisensa ennen värväytymistään Nelson's Paradelle,mutta tämän aluksen miehistöön he ovat liittyneet noin kuukausi sitten beltillä.


Teemat:

 • Siviiliyhteiskunta ja sen toiminta sodan aikana. Kampanja sijoittuu Free Navyn ja Consolidated Fleet sodan, eli koko aurinkokuntaa koskevan sisällissodan aikaan. Sodan vaikutukset näkyvät kaikkialla ja yksittäisten tahojen lojaalisuudet saattavat vaihdella poliittisen tilanteen mukaan. Hahmot ovat tietoisia siitä, että Free Navyn ja Consolidated Fleetin sotilaalliset joukot eivät kaipaa kilpailijoita raskaasti aseistetuista tai liian näkyvästi toimivista ”paikallismilitioista” tai muista jengeistä. Molemmat osapuolet ovat valmiita ja kykeneviä murskaamaan nousevat kilpailijat häikäilemättömästi.

 • Rikollisuuden, liiketoiminnan ja politiikan väliset yhteydet. Sekavan ja nopeasti vaihtuvan tilanteen vuoksi liittolaisuussuhteita syntyy ja purkautuu nopeasti. Eilinen vihollinen voi olla tänään ainoa mahdollinen liittolainen. Hahmot kykenevät toimimaan useiden erilaisten toimijoiden kanssa ja tarvittaessa niitä vastaan. Pelaajien on syytä sopia etukäteen pyrkivätkö he hankkimaan vaikutusvaltaa vai ovatko he puhtaasti rahan takia mukana ja onko heidän toimintansa pääasiallisesti laillista vai laitonta. Tämä voi muuttua kampanjan edetessä pelaajien valinnoista riippuen.

 • Järjestäytynyt yhteiskunta ja yksilön vapaus. Jupiterin järjestelmä on osa järjestäytynyttä yhteiskuntaa, jossa lait vallitsevat. Toisaalta ”villi länsi” on vain sukupolven tai kahden päässä menneisyydessä, sivistyksen pinta on vielä kovin ohut ja monet tahot ovat tottuneet oman käden oikeuteen. Hahmot ovat tietoisia siitä, että laki ja maan tapa ovat yhtä aikaa olemassa ja molemmilla on merkitystä. 

 • Avaruus on ahdas. Jupiterin järjestelmässä kaikki elinkelpoiset alueet ovat raskaalla infrastruktuurilla suojattuja ja pysyvät elinkelpoisina vain jatkuvalla työllä. Ylimääräinen tila on etuoikeus, osoitus rikkaudesta ja vaikutusvallasta. Ruumiit voivat kadota äärettömään avaruuteen, mutta kukaan tai mikään elävä ei pysy hengissä ilman yhteistyötä ja sitä, että useat henkilöt tietävät missä he ovat. Hahmot ovat tietoisia siitä, että vain kuolleet katoavat lopullisesti ja kukaan ei voi juosta karkuun ja kadota väkijoukkoon tai erämaahan kovin pitkäksi aikaa.


Hahmot luodaan peruskirjan sääntöjen mukaan. Abilitiy Options (sivu 26) säännöt ovat käytössä. Hahmon taustan (Belter, Earther, Martian) ja Driven saa valita. Social Class ja Background arvotaan. Nykyinen ammatti määritellään perussääntöjen mukaan (sivu 34). Peliin on valmisteltu joukko valmiita NPC hahmoja ja ryhmittymiä, joihin mahdolliset aloitus Relationshipit ja Membershipit tullaan kohdistamaan mikäli suinkin mahdollista. 

Comments

 • Ionization Ltd.

  Ionizations on Iolla toimiva energiakaivos -yhtiö, jonka päätoimialana on vaihtaa ladata ohikulkevien alusten akkuja Ion halvalla energialla. Yritys omistaa useita säteilykennopeltoja ja geotermisiä lämpövoimaloita, mutta hankkii ja vuokraa myös kaivosvaltauksia ja välittää työvoimaa. Kyseinen pulju on maineeltaan vähintäänkin epämääräinen. Ionizationsin toimintaa rahoittaa järjestäytynyt rikollisuus ja sen työmaille ihmisiä on kadonnut pysyväisluontoisesti. 

  Cam Madison on Ionizationsin toimitusjohtaja. Hän toimii Ionizationsin keulakuvana Iolla ja joutuu tasapainottelemaan yrityksen virallisen aseman ja ajoittain harmaalle alueelle lipeävän toiminnan välimaastossa. 

  Theodore Cojocaru on Europella asuvan vanhan suvun liikemies, jonka toimintatavat ovat aina olleet hiukan harmaalla alueella, mutta jolle on erittäin tärkeää säilyttää maineensa puhtoisena. Hän on myös yksi Ionizationsin rahoittajista, mutta pitää etäisyyttä yritykseen käyttämällä alihankkijoita ja ratkaisemalla ongelmia mieluiten käteisellä rahalla. 


  Krater

  Kautta Jupiterin järjestelmän toimiva yhteiskassa ja laittomien toimijoiden neuvosto, jonka sateenvarjon alla toimii useita hyvinkin erilaisia laittomia toimijoita. Kraterin tärkeimpiä tulolähteitä ovat voimakkaasti kontrolloitujen tai verotettujen kemiallisten yhdisteiden ja elintarvikkeiden alkutuotanto, laittomien huumausaineiden kauppa ja ihmiskauppa. 

  Niles Kathir pyörittää jokseenkin menestyvää chili ja marijuana kasvattamoa Ganymedeen tunneleiden ”kansainvälisellä” alueella. Pitääkseen kasvattamon kulut mahdollisimman matalana hän ostaa vettä ja varaosia vedenkierrätys, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiin mielellään ”löytötavarana”. Toiminnan luonteesta johtuen hän joutuu myös jatkuvasti kiertämään Ganymedeen jo valmiiksi sekavia tullijärjestlyitä.  Matanza Deva

  Julkisesti Matanza Deva on olemassa oleva avaruusalusvarustamo, mutta samalla se on myös reilu kolmekymmentä vuotta sitten muodostettu radikaalien pienryhmittymien neuvosto, jonka tarkoituksena oli luoda Jupiterin järjestelmässä toimiville ideologisesti poikkeaville radikaaleilla nimike ja toimivat yhteydet järjestäytyneen ”vanhan koulukunnan” OPA:n suuntaan. Matanza Devassa yhdistyvät niin unelmoivat hipit, anarkistiset taiteilijat, uskonnolliset herätysliikkeet, piraatit, kuin transhumanistiset terroristitkin. 

  Polita Ananke on Callistolle rekisteröidyn, mutta 617 Patroclukselta operoivan, suvereenin Ananken perhekommuunin nimenomistaja, joka ostaa ja vaihtaa melkein mitä vain. Hän katsoo olevansa suvereeni entiteetti, eikä kunnioita Maan tai Marsin lakeja muuten kuin välittömän tapauskohtaisen tarpeen mukaan.

  Sandy A on Jupiterin järjestelmän alueella toimiva valokuva- ja videotaiteilja ja malli, joka on tunnettu erilaisista ihmiskehoa, avaruuden äärettömyyttä ja avaruusalusten ahtautta kuvaavista teoksistaan. Sandy A:n tunnetuimpia teoksia ovat ihmisen haavoittuvuutta avaruuden äärettömyydessä kuvaava Sa Ke?! (”So what? Yes or No?), yhtäaikaa sekä ironinen, että eroottinen marsilaispastissi Bang Pomang (”Steer the Duster”) ja absurdi avaruusalusten ahtautta ja vaaroja kuvaava Xom (”Maybe Home?”).

Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion