Instruments of Power and Revenge (The Dune)

From Karriviki

Sukupolvien ajan Varotan Huone on käynyt kamppailua D'murjzinin huoneen kanssa kaikilla areenoilla, aina Landsraadin politiikan kamareista CHOAM Yhtiöiden markkinoille. Lähes kolme sukupolvea sitten yksityinen vihanpito kärjistyi vihdoin rituaaliseksi Kanlyksi, jossa molempien Huoneiden edustajat kohtasivat kaksintaistelussa. Pyrkimyksenään välttää myrkyllisen vihanpidon laajeneminen avoimeksi väkivallaksi Muutoksen Tuomari salli taistelun, mutta haluten välttää verikoston mahdollisuuden rajoitti taistelun ensimmäiseen verta vuotavaan haavaan.

Taistelun sääntöjä kunnioittaen D'murjzinin Herttua nimesi Innis D'murjzinin huoneensa edustajaksi ja asetti panokseksi muinaisen perhekalleuden, Varotalaisten mestarien lähes kaksi tuhatta vuotta sitten valmistaman balisetin. Piedrerchetin Lordi Anton, Varotan Herttuan toinen serkku, asettui oman Huoneensa edustajaksi kaksintaisteluun ansaiten ikuisen maininnan perheen historiassa. Kuten asiakirjat kertovat Lordi Anton voitti kaksintaistelun, päihittäen Innis D'murjzinin kindjalinsa nopealla harhautuksella, jota seurasi vasemman käden punta largo sinestro kilven läpi.

Muutoksen Tuomari nimesi Lordi Antonin ja Varotan Huoneen voittajaksi, sekä määräsi balisetin luovutettavaksi Varotan Huoneelle. Näin D'murjzinin huone menetti aarteensa, mutta säilytty serkkunsa Innis D'murjzinin hengen ja hän selvisi tarpeeksi pitkään tullakseen nimetyksi ensin na-Herttuaksi ja lopulta perien Herttuan arvonimen, kun varsinainen perillinen kuoli hitaasti etenevän sairauden kourissa.

Vaikka hän toipuikin ruumiinvammastaan nopeasti nuoren Herttuan itsetunto ei koskaan palautunut täysin kaksintaistelussa kokemastaan tappiosta. D'murjzinin huoneella ei kuitenkaan ollut enää mitään laillista tapaa jatkaa entistä vihanpitoa, joten kamppailu siirtyi varjoihin. Seuraava isku oli Lordi Antonin kuolema. Hänet löydettiin surmattuna Taiteiden Akatemian lähistöltä pidettyään Akatemiassa lyhyen soittoesityksen kaksintaistelusta kuuluisaksi tulleella balisetilla. Soitin itse katosi surman yhteydessä.

Vaikka kaikki todistusaineisto viittasikin tavanomaiseen ryöstöön. D'murjzinin Huoneen syyllisyyttä ei voitu laskea luvuista, varsinkin huomioiden sen, että D'murjzinin perilliset olivat vannoneet hankkivansa balisetin takaisin ja kostavansa muinaisille vihamiehilleen. Jo pelkän mahdollisuuden takia Varotan Huone aloitti tutkimukset saadakseen takaisin kadonneen soittimen ja tuodakseen Lordi Antonin murhaajat oikeuteen. Tutkimukset eivät kuitenkaan tuottaneet riittäviä todisteita syytteen tuomiseksi Landraadin eteen, joten Varotan Huone päätti edetä epävirallisia teitä.

Kostaakseen Lordi Antonin kuoleman ja soittimen ryöstön aiheuttaman loukkauksen Varotan Huone aloitti uudelleen hyökkäykset suoraan D'murjzinin Huonetta ja tämän perillisiä vastaan. D'murjzinin Huone ei ollut luopunut omista kostohaaveistaan, joten nämä vastasivat mielellään samalla tavoin. Molemmat Huoneet ovat sitoutuneet verikoston kierteeseen, joka on jatkunut yhteensä viiden sukupolven ajan. Salamurhaajien Sotaa ei ole muodollisesti julistettu, mutta seuraukset ovat näkyvissä kymmenissä maailmoissa ympäri Imperiumin.

Varotan Huone

Varotan huoneen viralliset värit:

 • Kullankeltainen
 • Vaniljanvalkoinen

Varotan hallitseva perhe

Jaarli Angustin Varota

Jaarli Angustin Varota on hallintokautensa aikana määrittänyt Varotan huoneen politiikan suunnan uudestaan ja ajanut läpi ennennäkemättömien hallinnollisten muutosten sarjan koko Chusukin maailmassa. Hänen politiikkaansa on hallinut pitkään keskittyminen kotimaailman kehitykseen ulkopolitiikan sijasta ja hän on usein painottanut diplomaattisuutta ja varautunutta ulkopolitiikkaa edeltäjänsä Anton Varotan aggressiivisemman ulkopolitiikan sijasta. Angustin on pyrkinyt laajentamaan näkemystensä kannatusta perheensä ja sisimmän piirinsä parissa kodifioimalla poliittisen filosofiansa Varotan Manifestiksi, jonka sisältö on pääpiirteittään seuraava:

 • Hallitsijan vastuulla on kansan tulevaisuus
 • Kansan tulevaisuutta, ja siten hallitsijaa, ei tule riskeerata äkkipikaisella politiikalla
 • Kulttuurin tukeminen lisää kansan onnellisuutta
 • Kansan onnellisuus lisää kansan tuottavuutta
 • Taloudellinen vapaus takaa tuottojen jakautumisen koko kansalle

Vaikka kaikki Varotan sisäpiirissä eivät olekaan täysin samaa mieltä jaarli Angustinin ulkopoliittisen varovaisuuden kanssa, ovat kaikki toistaiseksi olleet tyytyväisiä hänen massiivisiin kotimaailman investointiohjelmiinsa. Viimeisimpinä ovat Navakristillisen Katedraalin uudistamistyöt ja Varotan kansalaismiliisin lisärahoitus. Sisimmän piirin jäsenet tietävät, että jaarli Angustinin suurin huoli on se, että Varotan suvun nopea nousu suurten huoneiden pariin on vähitellen alkanut herättää vastareaktiota Keisarillisen Hovin vanhoillisissa piireissä. Tämä selittää hänen ulkopoliittista varovaisuuttaan, joka perustuu ajatukseen jonka mukaan Varotan on nuorena sukuna hyvä pysyä poissa keisarin huomion valokeilasta.

Leidi Luchessa Lavrache-Varota

Luchessa Lavrache-Varota opiskeli Bene Gesseritin opissa aina yksitoistavuotiaaksi asti, jonka jälkeen hänet lähetettiin epäonnistuneen testin jälkeen takaisin sukunsa pariin. Hänet kihlattiin seuraavana vuonna nuorelle Angustin Varotalle ja häät pidettiin Luchessan täytettyä viisitoista vuotta. Bene Gesseritin oppilaana Luchessa ei erityisemmin arvosta Chusukun Navakristillistä uskonnollisuutta, vaan on vankka logiikan, tieteiden ja taiteiden tukija. Hänen maallinen arvomaailmansa on vaikuttanut merkittävästi jaarlin ajamiin kotimaailman uudistusten suuntaan ja hänet tunnetaan suurena taiteiden ystävänä. Hän tuntuu myös tukevan aviomiehensä maltillista ulkopolitiikkaa täysin.

Corina Varota

Jaarlin ainoa lapsi, Corina Varota, on harras navakristitty ja loi luonnollisen liittouman Varotan perheen ja Navakristillisen yhteisön kesken avioitumalla Arkkipiispa Dubrahimin kanssa nuorena. Valitettavasti Corina Varota jäi leskeksi hyvin nuorena Arkkipiispa Dubrahimin kuoltua yllättävään sydänkohtaukseen. Kuolinsyy todettiin luonnolliseksi, sillä Dubrahimillä oli tiedossa oleva synnynnäinen sydänvika, joka ei kuitenkaan ollut periytyvää laatua. Useat erityisesti Chusukin vähäisempien sukujen edustajat ovat ajoittain tiedustelleet mahdollisuuksia siihen, että nuori ja kaunis Corina avioituisi uudelleen, mutta toistaiseksi Corina on hylännyt kaikki kosijat nopeassa tahdissa, eikä jaarli Angustin vaikuta olevan myöskään erityisen innokas naittamaan tytärtään uudelleen. Corinan tiedetään kannattavan aktiivisempaa, jopa aggressiivisempaa, ulkopolitiikkaa erityisesti sukunsa vanhoja vihollisia kohtaan, sekä uskonnollisuuden korostamista sisäpolitiikassa. Poliittisista erimielisyyksistä huolimatta jaarli Angustin pitää pikkuprinsessansa puolta ja pahojen kielien mukaan hän olisi harkinnut Corina nimeämistä traditioista poiketen määräaikaiseksi sijaishallitsijaksi kunnes Analdo tulee aikuisikään.

Analdo Varota

Kahdeksanvuotiaan Analdon sisä- tai ulkopoliittiset linjaukset ovat vielä hämärän peitossa. Toistaiseksi hän on keskittynyt koulun käyntiin ja leikkimään tarkasti valittujen ikäistensä lasten kanssa jatkuvan valvonnan alaisena.

Sisimmän piirin neuvonantajat

Sevrenti Thomas, Salamurhaajien ja Vakoojien Mestari

Lähes satavuotias Sevrenty Thomas on palvellut Varotan huonetta seitsemänkymmenen vuoden ajan. Jaarli Angustin luottaa Sevrentyyn varauksettomasti ja tämä on mahdollistanut jaarlille itsensä etäyttämisen ulkopolitiikan tietyistä osa-alueista. Erityisesti jaarli on antanut Sevrentylle lähes rajattomat valtuudet ajaa Varotan suvun muinasta verikostoa asiamiestensä avulla niin pitkään kun menetelmät pysyvät korkeintaan salamurhaajien sodalle sallituissa rajoissa. Tunnollisena virkamiehenä ja edeltävän jaarli Antonin aggressiivisemman ulkopolitiikan kannattajana Sevrenty on kuitenkin tehnyt valmisteluja, jotka mahdollistavat myös verikoston eskaloimisen, mikäli Varotan huone päättää muuttaa virallista linjaansa. Erityisesti Deseon suvun Angelo Deseo on ollut tärkeässä roolissa Sevrentyn rakentaessa Varotan huoneelle kykyä avoimeen konfliktiin D'Murjzinin huoneen kanssa.

Aeneos Miracola, Miekkamestari

Aeneus on nuori, mutta hyvin lahjakas ja pitkän klassisen koulutuksen saanut miekkamestari. Hänellä ei ole Ginazin koulun todistusta, mutta hän on vakuuttanut kaikki Varotan hovissa taidoistaan. Aeneus on tuonut Varotan miekkailuperinteeseen myös hiukan taiteellisuutta ottaen vaikutteita tekniikoihinsa Chusukin kulttuurin muinaisista miekkatansseista. Virallisen miekkamestarin aseman lisäksi Aeneos toimii myös jaarlin henkilökohtaisen kaartin komentajana. Poliittisesti hän jakaa pitkälti Luchessan näkemykset. Hän ei ole kovinkaan uskonnollinen, vaan uskoo rohkeuteen, valistukseen ja yksilöiden taitoihin.

Memphis Dion, Henkilääkäri

Memphis Dion on täyden koulutuksen saanut ja keisarillisen ehdollistamisen merkkiä kantava Suk-lääkäri. Hän on myöskin harras navakristitty ja Corinan hyvä ystävä joka jakaa tämän kiinnostuksen uskonnollisiin asioihin.

Sisimmän piirin asiantuntija-avustajat

Paroni Gianlucciano *Lucian* Chessex Lavrache, Mentaattilääkäri

Mentaattipohjustettu lääketiedettä opiskellut aatelinen. Kuivakkaanjäykkä nelikymppinen. Huumorintajuton. Kevyesti uskonnollinen. Soitti nuoruudessaan balisettia, mutta oletettavasti sävelkorvaton. Sosiaalisesti paksunahkainen. Lady Luchessa Lavrache-Varotan serkku.

Ecazin tapahtumat osoittivat paronin olevan kykenevä henkilökohtaisiin uhrauksiin Varotan Huoneen puolesta.

Paroni Lucian tutkimassa jalustalle asetettua filmikirjaa

Constante Santillo, Poliittinen neuvonantaja

Soittaa balisettia hyvin. Corinan "erittäin hyvä lapsuudenystävä". Aatelinen ilman titteliä. Corina puhuttelee häntä veljenään. Diplomaattinen, mutta omanarvontuntuinen. Seesteinen seuramies.

*Valerio* Angelo Deseo, Vallankumouksellisen sodan asiantuntija

32-vuotias aatelismies. Viettänyt viimeiset 10 vuotta muualla diplomaattitehtävillä. Valmistunut Deseon sota-akatemiasta. Hiljainen, introvertti ja laskelmoiva. Keskimittainen ja hoikka. Ei yleensä kanna asemansa ja huoneensa tunnuksia. Luchessan hyvä ystävä.

Sisar Albina, Tuleva jalkavaimo

Bene Gesserit. Palvelusaika Varotan huoneella on ainoa kokemuksensa oikeasta maailmasta Sisarien luostarikoulun ulkopuolella. Näyttää hyvin nuorelta, mutta on tiettävästi täysi-ikäinen. Analdon "läheinen ystävä". Vähäilmeinen, hillitty.

BeneGesserit.jpg

Shu-Turul, Henkivartija

Miekan tietä kulkeva henkivartija, joka on omistautunut yhdelle asialle. "Ei ihmissuhteita, vain kohteita." Harrastaa vapaa-ajallaan taiteita. Ei omaa tietoa alansa ulkopuolelta, lukuunottamatta perustietoja Chusukista. Mukavat lapsuusmuistot ovat täysin keinotekoisia.

Shu-Turul Full.png Shu-Turul.png

Tamur Muraddin, Turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantaja. Vähäpuheinen ja ilmeetön. Latautuneessa tilassa, kuin odottaisi muodonmuutosta.

Nina "Tapiirityttö", Paikallisopas

Ecazin alkuasukas. Entinen Taivaskuninkaan lapsisotilas. Pienikokoinen, nuori, söpö ja pippurinen.

Xun Alonzo, Lähiturvajoukkueen kapteeni

(Lausuntaan Shün). O'Ranjabeen palkkamurhaajakillan kadetti, joka on palkattu viiden vuoden sopimuksella johtamaan lähiturvajoukkuetta. Isokokoinen ja raskastekoinen nainen.

Cadet Xun Alonzo.pngAdicin Huone

Adicin huoneen kreivit ovat hallinneet Corsubelin vapaakaupunkia lukemattomien sukupolvien ajan ja suku on haaveillut suuremmasta tulevaisuudesta, ehkä jopa Chusukin jaarliudesta. Toistaiseksi eteneminen ei ole onnistunut ja tällä hetkellä Adicin huone tukee kovaan ääneen jaarli Varotan taloudellisia uudistusohjelmia. Kreivi Lorenzo Adici hallitsee Corsubelia poissaolevana Arubelin kauppakaupungista käsin.

Deseon Huone

Legendan mukaan Deseon huoneen perustaja oli Varotan avioliiton ulkopuolella syntynyt poika Corvin Varota, joka toimi isänsä vakoojamestarina ja muutti nimensä Deseoksi (nimi merkitsee suurinpiirtein "Häntä Joka Palvelee Varjoissa"). Deseon suku sai palveluksistaan palkinnoksi Untervoldin läänityksen, joka pitää sisällään Dalmoran ja useita muita provinsseja. Tätä aluetta Deseon suku on hallinnut 600 vuoden ajan. Untervoldin lordikuvernööri Eldon Deseo palveli aikaisemmin Sevrenti Thomasin alaisena vakoojana ja kehitti useita edelleen käytössä olevia toimintatapoja.

Lavrachen Huone

Lavrachen huone on aina ollut tunnettu kyvystään järjestellä poliittisia liittoumia omaksi edukseen. Leidi Luchessan naittaminen hallitsevalle jaarlille on vain yksi heidän monista nerokkaista siirroistaan. Tällä hetkellä Lavrachen huone tukee innokkaasti jaarli Varotaa kaikessa tämän toiminnassa. Lavrachen huoneen päämies, kuvernööri Utrech Lavrache hallitsee Tohr-Tomarrin aluetta Terelican mantereen sisäosissa. Alue on erityisen tunnettu puuteollisuudestaan. Utrech Lavrachella ei kuitenkaan ole perillistä, mikä vaikuttaa haitallisesti suvun kykyyn suunnitella tulevaisuutta.

Mandervoldin Huone

Mondriagnen paronikuntaa hallitseva Mandervoldin Huone kantaa kaunaa noin 50 sukupolven takaa Varotan huonetta kohtaan ja pitää itseään Chusukin oikeutettuina hallitsijoina. Nykyinen paroni Atric va-Mandervold on jo pitkään kantanut katkeruutta sukunsa asemasta ja haaveilee poikansa Galrandin pääsystä Chusukin valtaistuimelle.

Namburen Huone

Namburen suku polveutuu muinaisista miekkaseppien killasta ja hallitsee Theodran rajaprovinssia Pohjois-Tarelicassa. Namburen suku tunnetaan suurikokoisina ja vahvoina taistelijoina. Heidän alueensa tuottaa suuren osan Varotan kansalaismiliisin miesvahvuudesta. Namburen soturit tunnetaan omasta miekkailutyylistään, jonka kehitti legendaarinen miekkailumestari Telleron Crael palvellessaan Philippe IV:n miekkamestarina. Edesmenneen kuvernöörin serkku Jasonne va-Nambure toimii tällä hetkellä sijaishallitsijana edellisen kuvernöörin kaksitoistavuotiaan pojan na-lordi Philip Namburen sijasta.

D'murjzinin HuoneAmaz D'murjzin

Vastavallankumouksellisen toiminnan mestari.

Tamur Muraddin tappoi hänen suosikkisalamurhaajansa Nightshaden kaksintaistelussa.


Nightshade

Amazin suosikkisalamurhaaja. Erikoistunut myrkkyjen käyttöön. Hänellä oli Tleilaxilaista tekoa olevat silmät, joihin oli kreivitär Nuelle Vandenbrookin mukaan asennettu jonkinlainen myrkkylaukaisin. Silmissä oli myrkkynä virusta joka on tappava muille kuin keisarin palvelijoille (kuten sardaukareille ja keisarillisille salamurhaajille). Kreivitär keräsi silmät takaisin Nightshaden ruumiilta tämän kuoltua ja lahjoitti ne paroni Lavrachelle.

Erastez Newman

Amazin kätyri; henkivartija ja miekkamestari.

Sihteeri "Jane"

Oikea nimi tuntematon. Sihteeri ja kätyri. Nuori ujon oloinen nainen. Todennäköisesti O'Ranjabeen salamurhaajakoulusta valmistunut.


Tappolista

Tappolista on laadittu hyvissä ajoin ennen lähtöämme Ecaziin. Tuhoaminen antaa laajemmat vaihtoehdot ja on mahdollista salamurhaajien sodan aiemmassa vaiheessa kuin surmaaminen.

 • Hera Carpo = mustaaminen
 • Valerio Deseo = surmaaminen
 • Paroni Lucian Lavrache = tuhoaminen (totaalinen vaikutus)Chusuk

Theta Shalish Neljä, Chusuk, kiertää A1 Vn luokan valkoista kääpiötähteä. Theta Shalishin valovoima on 106 keisarillisella asteikolla ja sen tuottama lämpösäteily on poikkeuksellisen voimakasta suhteessa valon määrään. Chusukin pinnalta katsottuna tähti näyttäytyy äärimmäisen kirkkaana, pistemäisenä valonlähteenä. Keskipäivällä säteily näkyvän valon alueella on kuitenkin suhteessa vähäistä ja Chusukin pinnalla vallitsee parhaimmillaankin hämärä valaistus. Luontaisen hajavalon ollessa vähäistä ovat varjot planeetan pinnalla teräviä ja mustia. Kaikesta huolimatta ilman lämpötila pääsääntöisillä asuinvyöhykkeillä on jatkuvasti lämmin. Vuodenaikojen vaihtelu on vähäistä. Voidaan sanoa, että Chusukilla vallitsee päiväsaikaan jatkuva subtrooppinen tai leudon ilmanalueen ilta- tai aamuhämärä. Tämä on osaltaan vaikuttanut koko planeetan kasvillisuuteen ja eläimistöön, ihmisistä puhumattakaan.

Keisarillinen planetologi Anahita Farhati, "Huomioita Chusukista"

Chusuk on neljäs Theta Shalishin kahdeksasta planeetasta. Ensimmäiset keisarikunnan siirtolaiset ovat tulleet planeetalle noin tuhat vuotta sitten Padishah Keisari Forneus I valtakaudella uskonnollisten pogromien aikaan. Varotan huoneen keisarillisella mandaatilla hallitsema planeetta. Suurinpiirtein Vanhan Maan kokoinen. Keisarillisen luokituksen mukaisesti erittäin asuinkelpoinen. Planeetan pinta-alasta noin 35% on meren peitossa. Maankaltaistamistarpeet lähinnä säänhallinnan ja tuotantokasvien jalostuksen aloilla. Planeetan päätuotteita ovat musiikki, soittimet, erilaisten puulajit sekä pitkäkuituinen puuvilla.

Pohjois Tarelica

Kolmen vuoriston rajaama pohjoinen manner, jonka pääkasvillisuustyypit ovat lauhkean vyöhykkeen havumetsät ja arot. Planeetan väestöstä noin 60% asuu Pohjois Tarelican alueella. Tärkeimmät kaupungit ovat planeetan pääkaupunki Veldenac, sekä Coramsharin ja Boharbelin muinaiset metropolit.

Etelä Tarelica

Trooppinen etelämanner jonka maasto on suurten vuoristojen ja viidakoiden vuoksi kulkukelvotonta. Suurin osa mantereesta on suojelualuetta.

Lorentinen saaristo

Pohjois- ja Etelä Tarelican väliin jäävä saaristoalue, joka tunnetaan erityisesti kasvien tuotantoalueena. Saaristossa asuu noin 10% koko planeetan väestöstä.

Narula

Trooppinen pieni manner Tarelican länsipuolella. Aikaisemmin Mandervoldin huoneen valtakauhdella Narula oli yliasutettu ja vasta Varotan huoneen toteuttamien väestönsiirtojen ja rauhoituksen jälkeen mantereen luonto pääsi palautumaan nykyiseen tilaansa. Pääosa mannerta on nykyisin täysin rauhoitettua aluetta ja mantereen ainoa suurempi asutuskeskus on Jhacarettan lomakaupunki.

Merelda

Tarelican itäpuolella sijaitseva suuri pohjoinen manner. Kooltaan Mereldan manner vastaa lähes puolta Chusukin merenpinnan yläpuolisesta maa-alueesta. Manner on maastonmuodoiltaan hyvin tasainen ja pääasiallinen maastotyyppi on pohjoinen aro. Vanha planeetan pääkaupunki Arubel avaruussatamineen, sekä Tarvutan ja Forgalin teollisuuskaupungit asuttavat noin 35% koko planteen väestöstä.Omrezhij

Omrezhij on samanaikaisesti sekä esimerkki maankaltaistamisen parhaista onnistumisista, että keisarillisten maankaltaistamisprojektien luontaisista rajoituksista, jotka liittyvät kunkin järjestelmän emotähden - tai tässä tapauksessa emotähtien - ominaisuuksiin. Vapaan veden puuttumisen ja tähtien aiheuttamien voimakkaiden vuorovesivoimien muokkaama maasto oli lähtökohtaisesti haastava. Korkeuserot planeetan pinnalla ovat paikoittain säännöllisesti kymmeniä kilometrejä. Toisaalta emotähtien tuottama säteily rajoittuu lähes täysin infrapunan, näkyvän valon ja UV-säteilyn alueelle ja tähdet ovat hyvin stabiileja. Voimakkaita purkauksia tai radio- ja röntgen-alueen säteilyä ei juurikaan esiinny. Tämä mahdollisti ainutlaatuisten mikroilmastojen luomisen syviin laaksoihin joihin näkyvää valoa saadaan vain hetken ajan vuorokaudessa, mutta jotka nauttivat tasaisesta lämpötilasta emotähtien voimakkaan infrapunasäteilyn heijastuessa kiven muodoista. Toisaalta samanaikaisesti ylävuoriston tasangot ja huiput pysyvät edelleen olosuhteiltaan helvetillisinä autiomaina, joiden kuumuudessa vapaa kosteus haihtuu silmänräpäyksessä ja kaikki viljelytoiminta on edelleen mahdotonta.

Keisarillinen planetologi Micheletto Giganti, luennossa "Keisarillinen kasvitalous"


Omrezhij, tunnetaan myös nimellä Sopdet Minor IV, on Sopdet järjestelmän pienempää tähteä kiertävä planeetta. Suurin osa planeetan pinnasta on kuivaa ja jyrkkämuotoista kivi-autiomaata ja vuoristoa. Avointa vettä löytyy ainoastaan syvistä laaksoista ja maan alta. Syviin ja pimeisiin laaksoihin on rakennettu mikroilmastoja, joissa on avointa vettä ja tiheitä, viidakkomaisia metsiä. Näiden pimeiden laaksojen joki- ja järvikosteikoissa kasvatetaan erittäin proteiinipitoisia sieni- ja hiivakasvustoja, joista tuotetut proteiinimassat ovat erityisen kysyttyä ravintoa monilla muilla planteetoilla. Auringon suora valo pääsee laaksoihin harvoin ja suurimman osan ajasta laaksojen taivas on vuorien rinteistä kimpoilevien paksujen yöpilvien peittämä. Keinovalo, erityisesti kemiallisesti tuotettu, on Omrezhijin sisäisen talouden perusta, sillä kaikki inhimillinen toiminta on käytännössä mahdotonta ilman sitä laaksoissa, joissa vallitsee täydellinen pimeys yli 95% ajasta. Keinovalon lähteitä tuotetaan vuorten huipuilla ja ylätasangoilla olevilla "valokaivoksilla", joissa auringonvalon energiaa varastoidaan erilaisiin kemiallisiin valonlähteisiin. Ylävuoristossa päivälämpötila nousee usein lähelle sataa astetta, joten vaikka itse tuotantoprosessi on riippuvainen pinnalla olevasta voimakkaasta auringonvalosta "valokaivokset" sijaitsevat keinoilmastoinnilla jäähdytettyjen luolien välittömässä läheisyydessä.Ecaz

Ecaz kiertää Alpha Centauri kaksoistähden pienempää beta-tähteä etäisyydellä, jolta suuremman alpha-tähden painovoima ja säteily kuitenkin vaikuttavat vielä merkittävästi planeetan pinnan olosuhteisiin. Tähtien keskinäinen kiertorata on voimakkaasta epäkeskoinen ja niiden välisen etäisyyden toisistaan vaihdellessa 11,2 ja 35,6 standardiyksikön välillä Ecazin vuodenaika-sykli on erittäin monimutkainen. Noin 90% planeetan pinnasta kuuluu kasvillisuusvyöhykkeisiin, joista on tunnistettavissa seitsemästä yhteentoista vuodenaikaa. Tämä muodostaa täysin poikkeuksellisia vaatimuksia kasvikunnan kehittymiselle verrattaessa Ecazin ekosysteemiä lähes mihin tahansa muuhun tunnettuun keisarilliseen maailmaan.

Keisarillinen planetologi Micheletto Giganti, luennossa "Keisarillinen kasvitalous"


Ecaz on Alpha Centauri Betaa kiertävä planeetta. Ecazin paratiisimainen ilmasto ja trooppiset kasvillisuusvyöhykkeet kätkevät sisäänsä yhden tunnetun avaruuden monimutkaisimmista ekosysteemeistä. Planeetta on tunnettu kasvikunnan tuotteistaan, mm. elaccapuusta ja hufuf-köynnöksestä. Elaccapuu on hyvin monikäyttöinen, rakennusmateriaalista huumausaineeksi. Hufuf-köynnöksen kuiduista punotaan krimskell-köyttä, joka on itsekiristyvää. Ecazin tuottamia appelsiini-, avokado- ja banaanilajikkeita syödään ympäri keisarikuntaa ja planeetan tuottamat huumausaineet kuten elacca, sapho, semuta ja verite ovat kysyttyjä kaikkialla. Ecazilla kasvaa myös ajatuksilla veistettävä sumupuu ja todellisten taiteilijoiden lisäksi monet taiteista kiinnostuneet viettävät aikaa eristetyissä sumupuu-retriiteissä. Planeetan pääkaupunki O'ranjabee tunnetaan kahdesta akatemiastaan: Maailmankuulusta O'ranjabeen salamurhaajien killasta ja Cheopsiumista, joka kouluttaa keisarikunnan parhaat pyramidishakin pelaajat.

Poikkeuksellisen voimakkaan vuorovesi-ilmiön muokkaaman Ecazin pinnalla on yksi ainoa manner ja kaksi merta. Planeetan päiväntasaajaa pitkin kulkee nauhamainen maankaistale, manner, jota kutsutaan Ecazin Vyöksi. Tämä repaleinen ja vuoristoinen manner on keskimäärin noin 3000 kilometriä leveä, mutta voimakkaiden vuorovesien ja sateiden vuoksi sen rannikot muuttavat muotoaan jatkuvasti. Vuodenaikojen poikkeukselliseen kiertoon sopeutuneiden kasvien juuret muodostavat kelluvia saaria, jotka ajelehtivat pohjoisella ja eteläisellä valtamerelllä kunnes vuorovedet työntävät ne välillä mantereelle. Ecazin meret ovat keskimäärin matalia ja niiden pohjanmuodot tasaisia, minkä vuoksi vuorovesien vaihtelu paljastaa ja kadottaa miljoonia neliökilometrejä maata rannikolla vuosittain. Keskemmällä mannerta kulkee Gehennomin ylänkö, jota ympäröi Haavijahin ikimetsä. Päiväntasaajaa suojaava sääkontrollisatelliittien verkosto pitää huolta siitä, että Gehennomin ylängön sää on pääosin säännöllisen syklinen, trooppinen ja muutoinkin viljelylle ja asutukselle suotuisa. Haavijahin viidakko sen sijaan on planeetan 50 000 vuoden asutushistoriasta huolimatta osittain kartoittamaton ja pääosin kesyttämätön.

Nykyisin Vidalin aatelishuoneen hallinnoima Ecaz on yksi ihmiskunnan ensimmäisenä asuttamia planeettoja ja sillä on pitkä kulttuurihistoria. Vidalin aatelishuone nousi Ecazin hallitsevaksi aatelishuoneeksi Ecazin kasvitieteellisten puutarhojen tutkijoiden joukosta kehittämällä uusia banaani- ja avokaadolajikkeita viljeltäväksi niin Ecazissa, kuin myös muissa keisarikunnan hallitsemissa maailmoissa. Nimellisestä hallitsevasta asemastaan huolimatta Vidalin valta ulottuu Ecazissa ainoastaan kaupunkeihin, viljelytasangoille ja CHOAMin saleihin. Viidakkoa hallitsevat edelleen heimot, alamaailmaa O'ranjabeen Salamurhaajakilta ja kultturiyhteyksiä Ecazin ulkopuolelle Cheopsiumin Opisto.

O'ranjabee

Ecazin pääkaupunki ja tärkein avaruussatama, joka sijaitseen Gehennomin vuorten sylissä keskellä suurta Haavijahin metsää. Kymmenien miljoonien asukkaiden kaupunki, joka on rakennettu lukuisilla kukkuloilla ja rinteillä kiemurtelevien, kapeiden kiviteiden ympärille. Kaupungissa sijaitsevat CHOAMin edustusto, maailmankuulu Ecazin kasvitieteellinen puutarha, Cheopsiumin opisto ja O'ranjabeen salamurhaajien kilta.

Cheopsiumin Opisto

Cheopsiumin Opisto on alunperin kehittynyt yliopistoksi Cheops-pyramidishakin opiskelua varten, mutta aikojen kuluessa sen tiedekunnat ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Suurin ja arvostetuin yksikkö, on matemaattisen tiedekunnan geometrisen peliteorian laitos, mutta myös humanistisen tiedekunnan parasympaattisen psykologian laitos ja okkultisen tiedekunnan ennustustieteen laitos ovat niittäneet mainetta myös Ecazin ulkopuolella.

Kuuluisimmat Cheopsiumin julkaisemat tutkimukset:

 • Peliteorian yleinen sovellusala n osapuolen ja n-a tunnetun osapuolen tilanteissa
 • Studia Cognitiva Mentalisme
 • Fatalismi ja Ennaltanäkeminen - Oraakkelin ParadoksiEcazin Kasvititeellinen Puutarha

Kasvitieteellinen Puutarha on Ecazin vanhin ihmisasutus ja rakennelma, jonka historia yltää aina ensimmäisten Ecazin pinnalle rakennettujen asutuskupujen aikaan. Kymmenien tuhansien vuosien aikana puutarha on laajentunut omaksi pienoiskaupungikseen, jonka alueella opiskelee, asuu ja työskentelee kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ecazin kasvitieteellinen puutarha on tunnettu ainutlaatuisen laajasta lajikirjostaan ja uraa uurtavasta tutkimuksesta lääkkeiden, myrkkyjen, narkoottisten aineiden ja ruokakasvien aloilla. Vidalin aatelissuku on pitänyt opiston rehtorin ja kasvitieteellisen puutarhan hallintoneuvoston ensimmäisen dekaanin paikkaa viimeisen tuhannen vuoden ajan.

Ecazin kasvititeellisen puutarhan kuuluisimpia löydöksiä:

 • Sapho-mehu
 • Elacca-mehu
 • Verota
 • Semuta
 • Krimskell-kuituO'ranjabeen Salamurhaajien Kilta

O'ranjabeen suvun hallitsema O'ranjabeen Salamurhaajien Kilta on yksi imperiumin suurista, vanhoista salamurhaajakilloista ja sen historia juontaa juurensa O'ranjabeen avaruussataman perustamiseen. Nykyisin valtavan, mustan katkaistun pyramidirakennuksen (joka on 882 metriä korkea ja jonka kukin sivu on 228 metriä pitkä) sisällä, alla ja varjossa koulutetaan vuosittain satoja salamurhaajakadetteja, jotka myydään tai vuokrataan suurten huoneiden palvelukseen ympäri tunnettua imperiumia. Päinvastoin, kuin Cheopsiumin ja Kasvitieteellisen Puutarhan tutkimustyön osalta O'ranjabeen suurimmat saavutukset eivät ole julkisia.

O'Ranjabeen suvun etiketti on konservatiivinen versio keisarillisesta etiketistä. Suvun jäsenet pitävät julkisen ja yksityisen elämänsä selkeästi erillään. Yksityiselämässään he voivat poiketa yleisistä sosiaalisista normeista hyvinkin paljon.

Avesi O'Ranjabee

Suvun matriarkka. Hyvin tummaihoinen ja mustahiuksinen. Pukeutuu mustan eri sävyihin. Hän projisoi vaarallisen pedon auraa. Mausteen käyttäjän siniset silmät.

Gehennom ("Helvetti")

Ecazin päiväntasaajalla poikki viistosti kulkeva ylänkö, joka muodostaa paikoittain terävälaaksoisia, mutta tasamuotoisia vuoristoja. Nimestään huolimatta Gehennomin ylänkö on nykyisin poikkeuksellisen elinkelpoista ja viljavaa viljelymaata, jossa Ecazin ksavikunnan lukuisia tuotteita kasvatetaan massiivisessa mittakaavassa. Pääosa planeetan asukkaista, yhteensä noin 500 miljoonaa, elää Gehennomin ylängön ruohomailla ja suurkaupungeissa.

Haavijah ("Kadotus")

Ecazin päiväntasaajan ympäri kiertävä valtava, suurilta osin vieläkin kartoittamaton viidakko. Siinä missä Gehennomin ylänkö on sääkontrollin suojaama, Haavijahin alava viidakko puolestaan on Ecazin lukuisten vuodenaikojen ja voimakkaiden vuorovesien armoilla. Haavijahin viidakossa arvioidaan elävän noin 140 miljoonaa asukasta, jotka ovat jakaantuneet kymmeniin tuhansiin heimoihin. Käytännössä suurin osa heistä on vain harvoin yhteyksissä Gehennomin ylängön asukkaisiin, jotka ovat tuhansien vuosien ajan käyttäneet heimolaisia ilmaisen työvoiman lähteinä. Väestönlaskenta tai säännöllinen hallinto heimolaisten keskuudessa on osoittautunut siinä määrin haastavaksi, että faufreluches kastijärjestelmän puitteissa Ecazia hallitseva Vidalin huone on säätänyt, että Haavijahin asukkaat ovat kaikki mauloja, orjia, joiden omistus määritellään vain tarvittaessa.

Paikallisten UV-lasit

Viidakon heimolaiset käyttävät kristallilinssisiä suojalaseja, joiden avulla he näkevät ympäristön tähtien ultraviolettivalossa. Hehkuvia kasveja

Henkilöitä

Hera Carpo

Varotan huoneen edustaja CHOAMin edustustossa.

Junes Trevolo

O'ranjabeessa sijaitsevan Tleilaxilaiseen facedancer-oopperaan erikoistuneen oopperatalon hallinnoitsija. Tunnetaan innostuksestaan tleilaxilaiseen oopperaan ja kyvystään ennakoida asiakkaittensa villimpiäkin mielihaluja näiden maineen perusteella.

Razin

Mesenaatti ja paheiden kauppamies. Tunnettu muun muassa kalapuikkoviiksistään, hyökyaaltokampauksestaan ja röykeistä housuistaan. On omien sanojensa mukaan Killan asettamassa "kotiarestissa" ja siten kykenemätön poistumaan Ecazista.

Keskiraskaan sarjan rikollinen. Esittää merkityksellisempää kuin on, sillä on aatelista syntyperää."Gideo Hernan"

Salakuljettaja, huumekauppias ja murhaaja, jonka pukeutuminen mukailee Ecazin alamaailman suosimaa tyyliä, mutta jonka olemus haiskahtaa keisarilliselle Sardaukarille. Harjoittaa yhden fregatin voimin kristallisoidun semutan valmistusta ja salakuljetusta eettisesti epäilyttävällä kaskeamistaktiikalla. Liikkuu valenimellä.

Kreivitär Nuelle Vandenbrook

Kuuluisuus, joka on saanut aatelisarvonsa suoraan keisarilta. Sairaalloisen kiinnostunut prostituoitujen viiltelystä. Alun alkaen O'Ranjabeen sukua. Pyrkii manipuloimaan paroni Luciania.

Vapaaherra Faraldo

Rikas ja rasistinen sumupuurunoilija.

Taivaskuningas

Paikallinen sotaherra ja huumekauppias. Yli sadan soturin lapsisotilasarmeija. Aivopesee ja hyväksikäyttää sotilaitaan. Sekä vihaa että idolisoi Gideo Hernania.Bene Tleilax

Bene Tleilax ja Bene Gesserit ovat filosofisesti katsottuna lähestulkoon peilikuvamaisia vastakohtia. Siinä missä Bene Gesserit pyrkii kohti ihmislajin yksilöiden kehittämiseksi suuruuteen niin moraalisesti, eettisesti kuin fyysisestikin, Tleilaxilaiset alistavat ihmisen pelkäksi geneettiseksi massaksi, lihaksi jota voidaan muokata miksi tahansa työkaluksi mistään moraalisista tai eettisistä periaatteista välittämättä.

Keisarillinen Totuudensanoja, Revered Mother Helen Gaius


Bene Tleilax, Tleilaxin sisämaailmoja hallitseva valtio-yritys-organisaatio, on moraalittomien, mutta hiljaisesti hyväksyttyjen, bioteknisten tuotteiden ja genettisesti muunneltujen ihmisten lähde Butlerin Jihadin jälkeisessä keisarikunnassa. On historian ironiaa, että Butlerin Jihad ohitti Tleilaxin maailmat käytännössä vahingossa. Sen sijaan Jihad romahdutti vanhan järjestelmän, katkaisi kaikki yhteydet Tleilaxiiin ja jätti sen kehittymään moraalisessa ja ideologisessa tyhjiössä lähes tuhannen vuoden ajaksi. Siihen mennessä, kun Avaruuskillan alukset saapuivat ensimmäisen kerran Tleilaxin järjestelmään Jihadin sekavin vaihe oli jo ohi ja keisarikunta Corrinon huoneen johdolla oli vakiinnuttamassa valtaansa. Tuhoamissodan julistaminen kokonaisen usealle planeetalle levittäytyneen ihmiskulttuurin täydelliseksi hävittämiseksi olisi horjuttanut vastikään solmittua rauhanjärjestelmää, jonka tukipilareina olivat Avaruuskillan monopoli, Landsraad ja Keisari. Näin ollen vastanimitetyn keisarin hiljaisella hyväksynnällä Avaruuskilta päätti salata koko Tleilaxin planeettojen olemassaolon ja jättää ne virallisten laivausreittien ulkopuolelle. Bene Tleilax onnistui kuitenkin suostuttelemaan Avaruuskillan toimiman välittäjänä Tleilaxin ja keisarikunnan potentiaalisten ostajien välillä. Lain ja sopimusten kannalta katsottuna keisarikunta on päättänyt yhteisesti toimia aivan kuin Bene Tleilaxia ei olisi olemassakaan. Tleilaxin jäsenillä tai tuotteilla ei toisin sanoen ole minkäänlaista laillista tai laitonta asemaa. Tästä huolimatta Tleilaxin tuotteet saavuttivat pian vakiintuneen aseman Butlerin Jihadin psykologisten ja eettisten hirviötekojen puuduttamien aatelishuoneiden työkaluvalikoimassa.