Länsivartio (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Länsivartio

Länsivartio, tai virallisesti Länsivartio-Sillalla, on Yövartion länsimmäinen linnake ja ainoa linnake, joka ei sijaitse Muurin vieressä. Vaikka Jäästä ja kivestä rakennettu valtava Muuri, ei suojelekaan Länsivartiota suoraan ei linnake silti ole ilman kunnioitusta herättäviä luonnollisia puolustuksia. Varjotornin kohdalla kolmisen sataa metriä korkea muuri päättyy lähes yhtä syvään, jyrkkäseinämäiseen Rotkoon jonka pohjalla Maitovesi virtaa Jäälahdelle. Noin viidentoista virstan päässä Varjotornista Rotkon yli kulkee leveä, muinainen Kallojen Silta, joka on ainoa tunnettu reitti Rotkon yli. Tältä kohdalta Rotko on satakunta metriä leveä ja kaksisataa metriä syvä. Länsivartio sijaitsee Kallojen Sillan länsipäässä ainoana Yövartion linnakkeena joka on rakennettu vihamieliselle maalle, Muurin ja Rotkon muodostaman rajalinjan toisella puolen.

Länsivartion lähiympäristö

Länsivartio on rakennettu Rautavuoren syliin, Vartiolaaksona tunnettuun kapeaan ja jyrkkäseinäiseen laaksoon, jonka itäpuolella on Rotko ja sen ylittävä Kallojen Silta. Lännessä Vartiolaakso nousee satulasolaan, josta pääsee laskeutumaan pyöreään Kattilalaaksoon Rautavuoren keskellä.

Vuoden 298 alussa Länsivartion linnake on surkeassa tilassa. Muinaisina aikoina rakennettu Kallojen Silta seisoo edelleen paikalla tukevana kuin itse Muuri, mutta sen suojaamiseksi rakennetuista linnoitteista vain yksi torni on korjattavissa asumiskelpoiseksi ilman valtavia töitä. Tämä torni on kuin Kallojen Sillalle johtava porttitorni ja sen alapuolelta kulkee ainoa tunnettu suoraan Kallojen Sillalle johtava, tornin kohdalta vain yhden miehen levyinen, polku joka on suljettu valtavalla kivisellä portilla. Kiviportin takana etelässä ja lännessä avautuu villien maa, kun taas sen pohjoispuolella on jyrkkärinteinen, puiden peittämä kukkula, jonka laki on muinaisten kiviraunioiden täplittämä.


Linnake

Westwatch Tower.jpg

Linnakkeen porttitorni on neljäkerroksinen vaakaholvien varaan kasattu rakennelma, joka on rakennettu suoraan vuoren rinteeseen. Tornin länsikylki on kiinni kivisessä jyrkänteessä ja itäkyljellä on kapea portti jonka kautta kuljetaan jyrkänteen ja tornin itäseinän välissä kulkevaa kapeaa rinnetietä pitkin sillalle. Tältä tieltä ei kuitenkaan pääse kulkemaan suoraan torniin, vaan tornin sisäänkäynti sijaitsee kulkutien yläpuolella, kapealla kivihyllyllä, jonne päästäkseen joutuu kiertämään pidemmän lenkin tornin pohjoispuolella olevan kukkulan rinteen kautta.

1. Keittiö

Tulisija, uuni ja suuri pata, jossa ruokaa tehdään päivittäin Länsivartion miehille. Kovasta ruumiillisesta työstä johtuen Länsivartion varikset syövät valtavia määriä viljasta keitettyä velliä ja leipää. Joskus vellin sekaan saattaa eksyä myös verotuloina tai omana hankintana saatua lihaa, simpukoita ja rapuja. Paistettua lihaa on tarjolla silloin, kun joku partiomiehistä on käynyt kaatamassa suuremman riistaeläimen.

2. Alasali

Alasali toimii Länsivartio miesten yhteisenä ruokailutilana.

3. Portti

Portin sulkee paksu, useiden tonnien painoinen, kivilaatta jota liikutellaan kahteen pitkään puiseen varteen kiinnitettyjen vastapainokorien avulla. Toisen vastapainon varsi on lukittavissa tornin toisen kerroksen seinään metallisella tapilla.

4. Vartiosali

Suuri makuusali, jossa pääosa Länsivartion miehistä majoittuu. Salin itäpuolen ikkunan vieressä on tornin seinämuurin läpikulkeva reikä, jonka kautta portin vastapainomekanismi voidaan lukita pitkällä rautatapilla.

5. Portin murhakuja

6. Asesali

Varastosali, jossa säilytetään erityisesti tornin puolustamisessa tarpeellisia tarvikkeita kuten aseita, haarniskoja, nuolia, vasamia, ballistan ammuksia, heittokiviä ja muita sellaisia tarvikkeita. Salin eteläpuolella olevaan ampuma-aukkoon on sijoitettu yksi ballista.

7. Aurinkosali

Kirjallisiin töihin, sotaneuvotteluihin ja tärkeimpiin kokouksiin käytetty sali. Aurinkosalissa majoittuu linnakkeen komentaja ja mestari. Salin eteläpuolen kahteen ampuma-aukkoon on sijoitettu ballistat.

8. Katto

Katolla pyritään pitämään jatkuvaa vartiointia. Katolle on sijoitettu suurehko heittokone, jolla voidaan ampua jopa noin sadan kilon painoisia kiviä kauas Rotkoon tai Kallojen sillan suuntaan.


Kellarit

Tornin ensimmäisen kerroksen alla on seitsemän metriä korkea, suoraan vuoren peruskallion varaan rakennettu holvikellari, johon pääsee alasalin keskellä olevista portaista. Tämän lisäksi toiseen kerrokseen johtavan eteläpään portaikon alla on kuilu, jota pitkin kellariin voidaan laskea ja sieltä voidaan nostaa lastia vinssin avulla. Valtavan kokoisessa kellarissa on tilaa jopa useiden vuosien varastoille. Tämä ei kuitenkaan ole tornin ainoa kellari, sillä suuren kellariholvin keskellä olevan painavan rautaristikon alta löytyy toinen, edellistä matalampi, kellariholvi, jossa sijaitsee tornin vanha asevarasto ja kaivo.

Loppuvuodesta 298 alemmasta kellarista löydettiin lukittu lattialuukku, jonka oli ilmeisesti asennuttanut ylikomentaja Brynden "Verivaris" Joki joskus vuosien 240 - 252 välisenä aikana. Luukun kautta pääsee maanalaisen joen kaivertamaan luolastoon rakennettuun työpajaan, josta löytyi Bryndenin yksityiskaartille, "Variksenhampaille", kuuluneita työvälineitä ja jousia. Saman luolaston kautta on kulkureitit vanhaan Länsivartion kylään, Labyrinttiin ja Rautavuoren partiopolulle.
Vanha Länsivartion Kylä

Länsivartion tornin pohjoispuolella, Vartiolaakson pohjoisrinteessä, sijaitsee hylätty kylä. Merkittävä osa kylän noin tusinasta kivistä ladotusta rakennuksesta on edelleen olemassa, joskin niiden ympärille kasvaneen metsän peitossa. Kylä on todennäköisesti ollut kiinteä osa Länsivartiota. Kylän katettu kaivo on yhteydessä maanalaiseen lampeen, joka on osa samaa luolastojärjestelmää joka kulkee Länsivartion tornille, Rautavuoren partiopolulle ja Labyrinttiin.

Vuonna 298 loppupuolella aloitettiin kylän alueen raivaaminen ja muutamia vanhoista taloista kunnostettiin uudestaan Länsivartion talvikyläksi. Näihin taloihin asutettiin Länsivartion kylän asukkaat lähestyvän talven varalle. Vuoden 298 loppupuolella kylässä asui 31 asukasta.

Rautavarjon talvisali

Rautavarjon talviasumus on kylän suurin rakennus, joka sijaitsee hyvällä paikalla rinteen puolessa välissä polulta ylöspäin. Talo on liuskekivistä kasattu korkea sali, jonka sisäpuolella sijaitsee myös kaivo. Salin länsipäätyyn on erotettu hiukan salin lattiatasoa korkeammalla sijaitseva pieni huone. Salin seinustoille on tehty puulattia ja kolme erillistä yöpymisparvea, joille noustaan tikkaita pitkin. Sali lämmitetään keskellä olevalla avotulella.

Tilan alueella majoittuu muiden lisäksi viisi Mustahirven heimon pakolaista (kaksi naista ja kolme lasta) ja neljä Viikatekiven heimon pakolaista (nainen ja kolme lasta).

Tilan asukkaita

Jeyne Rautavarjo - Tilan edesmeennen pojan nuori leskivaimo ja tilan nykyinen hallitsija.

Wyna Rautavarjo - Jeynen nuori tytär.

Meg - Tilan piika.

Haila - Mursumiehiltä vaihtokaupassa keihäänterään vaihdettu Mustahirven heimon villinainen. Tilan piika.

Danielle - Entinen Rautivannotkon paimenpiika joka pelastettiin lammaslaumoineen hurjasusilta. Hoitaa Länsivartion lampaita.

Katryn - Viikatekiven heimon pakolainen.

Aryn - Viikatekiven heimon pakolainen. Katrynin kymmenvuotias poika.

Rudi - Viikatekiven heimon pakolainen. Katrynin neljävuotias tyttö.

Jayk - Viikatekiven heimon pakolainen. Katrynin kolmevuotias poika.

Neva - Mustahirven heimon pakolainen.

Jaina - Mustahirven heimon pakolainen.

Apata - Mustahirven heimon pakolainen. Jainan kahdeksanvuotias poika.

Enoja - Mustahirven heimon pakolainen. Jainan kuusivuotias tyttö.

Miki - Mustahirven heimon pakolainen. Jainan viisivuotias tyttö.

Rautivannotkon talvisali

Rautivannotkon talviasumus sijaitsee hiukan erillään muista kolmesta talosta ja lähimpänä siltaa. Talo on liuskekivestä rakennettu sali, joka lämmitetään maakuopassa olevalla avotulelle. Salissa on puulattiat ja korkeille kivillä reunustettu tilisija. Katonrajaan on rakennettu nukkumaparvet.

Tilan asukkaita

Torfyr Porter - Tilan Yövartion nimissä uudelleen asuttanut isäntä.

Mya Porter - Tilan nuori emäntä.

Gilla Porter - Torfyrin ja Myan nuori tytär.

Rence - Yövartion aseistama keihäsrenki.

Kolmikärjen talvisali

Kolmikärjen talviasumuksena toimii vanha tallinpitäjän rakennus Rautavarjon talviasunnon vieressä. Talo on liuskekivestä rakennettu sali, joka lämmitetään maakuopassa olevalla avotulelle. Katonrajaan on rakennettu nukkumaparvet. Salin länsiseinä on yhteinen rakennuksen länsipuolella sijaitsevan suuren hevostallin kanssa.

Tilan asukkaita

Rudolphus Kolmikärki - Tilan isäntä. Saita mies ja veronkiertäjä.

Genna Kolmikärki - Tilan emäntä.

Hullen Kolmikärki - Rudolphuksen ja Gennan ensimmäinen poika.

Gwin - Hulleninen nuori vaimo.

Waymar Kolmikärki - Rudolphuksen ja Gennan toinen poika.

Julmanotkon talvisali

Julmanotkon talviasumus sijaitsee kylän länsilaidassa aivan kalliorinteen alla. Talo on liuskekivestä rakennettu sali, joka lämmitetään maakuopassa olevalla avotulelle. Katonrajaan on rakennettu nukkumaparvet.

Tilan asukkaita

Nicholas Julmanotko - Tilan isäntä. Synkkämielinen ja salaileva, mutta ystävällinen Yövartiota kohtaan.

Zhoe Julmanotko - Tilan emäntä.

Andar Julmanotko - Nicholaksen ja Zhoen juuri aikuistunut poika.

Tarah Julmanotko - Nicholaksen ja Zhoen nuori tytär.

Lyra - Julmanotkon nuorempi piika. Paimentaa Julmanotkon lampaita ja vuohia.

Jynessa - Julmanotkon vanhempi piika. Toimii pääosin keittiöapuna.

Lia Nietos - Jynessan äpärätyttö.

Maekar Nietos - Jynessan äpäräpoika.


Rautavuoren Partiopolku

Rautavuoren eteläisimmälle harjannelinnalle on rakennettu useita kilometrejä pitkä polku, joka kulkee Länsivartio tornin yläpuolella Rautavuoren eteläiselle huipulle. Partiopolulle on tasaisen välein louhittu kiveen luolamaisia tähystyspaikkoja, joista on hyvä näkyvyys Kallometsän suuntaan, mutta jotka tarjoavat samalla partiomiehille suojaa säältä ja kätkevät näiden keittotulet ja liikkumisen katseelta. Nykyisillään partiopolulle on kolme reittiä: Länsivartion tornin alla olevan luolaston kautta, Kattilalaaksosta, sekä Vartiolaakson ja Kattilalaakson välisestä solasta. Näistä kaksi viimeksimainittua polkua erottuvat rinteestä vain ylhäältä, esimerkiksi partiopolulta, katsottuna ja ovat osittain huonossa kunnossa kivivyöryjen jäljiltä.
Labyrintti

Kattilalaakson alla on valtava maan alle irtokivien, maan ja juurien lomaan kaivettu labyrintti, jonne on kulkuyhteys Länsivartio kellarien kautta. Labyrintti on ylhäältä päin katsottuna jotakuinkin pyöreä ja tuntuu kattavan koko Kattilalaakson metsän alaisen alueen, joten sen läpimitta on arviolta noin 600 metriä ja sen keskuksessa on Juurien Kammio, pienehkö keskuskäytävä, joka kulkee Jumallehdon sydänpuiden juurien ympäri. Labyrintin rakentajista ei tiedetä mitään, mutta sen arvellaan kuuluneen joko Metsän Lapsille tai heitä seuranneille Ensimmäisille Ihmisille. Toistaiseksi labyrintistä on kartoitettu vain koko labyrintin ympäri kulkeva Ulkokehä ja viistosti alaspäin Juurien Kammioon päätyvä reitti. Yhdessä nämäkin kaksi reittiä sisältävät viitisen kilometriä kapeaa, kiertelevää käytävää, vaikka mukaan ei edes laskettaisi kaikkia umpikujaan päätyviä lukuisia sivuhaaroja. Juurien Kammion ulkopuolella kulkee Sisäkehä, josta haarautuu tusinoittaan reittejä. Labyrintin käytävien on todettu kulkevan useassa tasossa limittäin, joten näiden reittien takana saattaa olla varovaisestikin arviotuna kymmeniä kilometrejä käytäviä. Luolaston tutkimista hankaloittaa merkittävästi myös se, että useat osat siitä on ilmeisen tarkoituksellisesti rakennettu harhauttamaan labyrintissä kulkijoita ja johtamaan heidät takaisin lähtöpaikkaansa.

Sisäkehän laskeutuu alaspäin useiden risteävien tunnelien labyrinttinä, joka muodostaa alemman tason uuden Ulkokehän. Tämän Ulkokehän pohjalla olevista reiteistä pääsee Juurien Kammion alapuolella olevan maanalaisen järven rantaan sekä kahteen Juurien Kammion ja järven välissä olevaan tilaan. Näistä ylempi, Luiden Kammio, sisältää pääjuureen kaiverretut kasvot ja kaksi kivistä maljaa, joihin valuu juuresta punaista mahlaa. Alempi tila, Juurien Silta, on juurista punottu silta pääjuuren sisälle järven yläpuolelle. Pääjuuressa olevaan pieneen tilaan oli haudattu tuntematon ihminen jolta löytyi sinettisormus ja valyrialaisesta teräksestä tehty miekka.
Jumallehto

Jumallehto

Kukkulan laelta luoteeseen johtaa pieni sola, joka päättyy lähes pyöreään, erittäin jyrkkäseinäiseen laaksoon. Tässä laaksossa sijaitsee jumallehto. Länsivartion lehdossa on kolme sydänpuuta, joiden nimiä ei tunneta. Kaikkien niiden lehdet ovat verenpunaiset ja niiden kaarnaan veistetyt kasvot ankarat, jopa vihaiset. Jumallehdossa asuu jopa satoja variksia, jotka parveilevat päiväsaikaan linnakkeella ja yöpyvät sydänpuiden oksilla. Sinne on myös haudattu kymmeniä, ellei jopa satoja eri aikoina Länsivartiolla kaatuneita Yövartion veljiä. Tuoreimmat haudat erottuvat kivikasoina, hiukan vanhemmat vaatimattomina sammal ja ruohomättäinä, kun taas vanhimmat ovat kadonneet kokonaan kasvillisuuden peittoon.
Miekka

Labyrintistä löytyi ikivanha äpärämiekka, jonka terä on sinistä ja valkoista valyrialaista terästä ja muodoltaan poikkeuksellisen leveä ja ohut. Terään on kirjoitettu muinaisella valyrialla:

Me olemme Yön Sisaret ja Mustat Lohikäärmeet.
Me olemme Vainotut, Vihantuojat ja Valakäärmeet.
Meidän on Petos ja Pahantahtoisuus.
Meidän on Sukulaisten Sota, Vaimojen Veri ja Käärmeiden Kivi.


Yövartion Miehet

Partiomiehet

Partiomies Ser Terrence Lugus - Pakeni muurille sukulaistensa vihaa. Villien arvostama ja pelkäämä kokenut partiomies, joka tunnetaan muun muassa pelottavasta ulkoasustaan ja epämääräisestä taipuksestaan keräillä tappamiensa miesten etuhampaita. Liittynyt Yövartioon vuonna 288. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta.

Partiomies Kyle - Tuomittu suurriistan salametsästyksestä. Katkera, mutta taitava partiomies, joka on harvoja Terrence Luguksen luottomiehiä. Liittynyt Yövartioon vuonna 296. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta. Surmasi ainakin kuusi villisoturia jousellaan Kivikalan sotaretkellä vuonna 298.

Partiomies Ulrek - Rautasaarelainen Balon Greyjoyn kapinan veteraani, joka vietti vuosia palkkasoturin elämää Essoksessa. Tuomittiin taposta Vanhassakaupungissa. Iso, huomiotaherättävän ruma ja vahva. Liittynyt Yövartioon ja saapunut Länsivartiolle vuonna 298.

Partiomies Radovan Farring - Pikkuaatelisen kolmas poika, joka kokeili onneaan epämääräisen maantierosvoporukan matkassa, kunnes vangittiin. Liittynyt Yövartioon ja saapunut Länsivartiolle vuonna 298.

Partiomies Jonothor - Nuori Rautasaarelainen kalastajankloppi ja laivapoika. Tuomittu taposta merillä ja heitetty Lannisportin vankilaan. Liittynyt Yövartioon ja saapunut Länsivartiolle vuonna 298.

Rakentajat

Rakentaja Kilbert - Aateliskartanon palveluskunnasta tuhopoltosta tuomituksi rikolliseksi ja Yövartion mieheksi siirtynyt kokenut rakentaja. Linnoitustöiden ja piiritystekniikan asiantuntija. Liittynyt Yövartioon vuonna 291. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta.

Rakentaja Beorn - Vapaehtoinen ja idealisti. Isokokoinen ja vahva rakentaja, joka on toiminut Kilbertin apulaisena. Kivenhakkaaja ja muurari. Liittynyt Yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta.

Rakentaja Musta Harlaw - Kolmekymppinen karski ja lihaksikas mies. Merimiehen äpärä, juoppo ja paatunut taparikollinen Lannisportista. Tuomittiin raiskauksesta ja ryöstömurhasta Lannisportissa. Ollut aputöissä satamassa, joten osaa tehdä veistää lautoja ja hirsiä, sekä punoa köysiä. Liittynyt yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta.

Huoltojoukot

Mestari Meryn - Syytetty petoksesta, varkaudesta ja Kastellin valojen rikkomisesta, joten komennettiin Kastellista Muurille skandaalien välttämiseksi. Alkemisti ja korppien hoitaja, joka pitää yllä myös Länsivartion kirjanpitoa ja historiikkia. Saanut epämääräistä mainetta tyttöjen (huhujen mukaan myös poikien ja eläinten) jahtaamisesta. Liittynyt yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta.

Verokuntamies Rikkar - Septonin surmaamisesta maanpakoon Rautasaarilta ajettu mies joka ajautui Yövartion palvelukseen. Toiminut Rautasaarilla verokuntamiehenä kalastajapitäjässä, joten tuntee turskan kalastuksen ja erilaisten pyydysten salat. Liittynyt yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta.

Alokkaat

Denys Hiilipannu - Nuorehko mies, joka toimi kynttilänvalajan oppipoikana kartanolla ennen joutumistaan ongelmiin. Liittynyt Yövartioon ja saapunut Länsivartiolle vuonna 298.

Erem Nietos - Norreyn nuori äpäräpoika, joka sekaantui Flinttien ja Norreyden klaanisotaan Arra nimisestä naisesta. Liittyi Yövartioon vapaaehtoisena ja saapui Länsivartiolle vuonna 298.

Gerrold - Norreyn klaanin vanha asemies. Liittyi Yövartioon yhdessä Erem Nietoksen kanssa ja saapui Länsivartiolle vuonna 298.

Muita Variksia

Leto Metsämies - Kokenut Yövartion partiomies ja Terence Luguksen entinen partiotoveri. Yksi Varjotornin kokeneimmista partiomiehistä, mutta ei ole komentaja Denys Mallisterin suosiossa omapäisyytensä takia. Oli mukana Länsivartion kolmannella partiomatkalla.

Eben Tynnyrintekijä - Rakentaja Varjotornista. Puuseppä. Liittynyt Yövartioon vuonna 296. Oli mukana Länsivartion neljännellä partiomatkalla.

Andrey Keto - Kokenut Yövartion värvääjä, joka toimii Vanhassakaupungissa keräten tuomittuja, epätoivoisia tai muuten vain vammautuneita sieluja Länsivartiolle ja Varjotornille. Alunperin nuori idealisti ja vapaaehtoinen, josta on vuosikymmenten aikana kuoriutunut kyyninen ihmisluonnon pimeiden puolien asiantuntija.Kuolleet ja kadonneet

Jase - Tuomittu rikollinen. Värvätty vuonna 298. Kuoli myrkytettyyn jalka-ansaan matkalla Muurille.

Varusteidenhoitaja Josef Melwen - Nuorehko, laiha ja kultahiuksinen vapaaehtoinen pienaatelisen kolmas poika Lannisportista. Saanut jonkin verran kokemusta aseenkantajana, joten toimii hevosten ja asevaraston huoltajana. Osaa myös laskea ja lukea. Liittynyt yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta. Pakeni samana vuonna Länsivartiolta ja sai surmansa paon yhteydessä.

Rakentaja Rodrick Lehto - Nuori puutarhurin poika, jonka isännän kartano ja perhe tuhottiin paikallisessa pikkusodassa. Lähetetiin "vapaaehtoisena" muurille hirttosilmukka jo valmiiksi kaulassa. Liittynyt Yövartioon ja saapunut Länsivartiolle vuonna 298. Ammuttiin ja hirtettiin Surmansolassa samana vuonna.

Bran - Norreyn klaanin vanha asemies. Liittyi Yövartioon yhdessä Erem Nietoksen kanssa ja saapui Länsivartiolle vuonna 298. Nuijittiin hengiltä Surmansolassa samana vuonna.

Partiomies Patan - Nuorehko tukevarakenteinen lammaspaimenen poika, joka lähti huonon vuoden jälkeen irtolaiseksi ja vaelteli metsissä ja niityillä ryöstellen lampaita ruuakseen and vikitellen paimentyttöjä. Lopulta eräs vaeltava ritari otti hänet kiinni ja Patan tuomittiin lukuisista karjavarkauksista ja paimentyttöjen raiskauksista. Liittynyt yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta. Katosi yhdessä Jonahin kanssa Surmansolan tähystyspaikalta vuonna 298.

Partiomies Jonah - Nuori tallipoika, joka karkasi kotoaan Kuninkaan Satamaan vaihdettuaan vaatteita muutamasta hopearahasta tytön kanssa joka halusi naamioitua pojaksi. Jonah jäi kiinni mekko päällään ja hopeaa taskussaan yrityksestä varastaa vaatteita erään talon pyykkinarulta. Kukaan ei uskonut hänen selitystään siitä miksi hänellä oli tytön vaatteet ja käteistä rahaa, joten hänet tuomittiin varkaudesta ja huoraamisesta. Liittynyt yövartioon vuonna 297. Saapunut Länsivartion vuonna 298 Varjotornilta. Katosi yhdessä Patanin kanssa Surmansolan tähystyspaikalta vuonna 298.