Länsivartion Taistelut (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Lain Jakamisesta Villeille Länsivartion Mailla

Länsivartiolla sattuneiden tapausten, joissa villit ovat ylittäneet Rotkon aikeissaan saapua Yövartion maille, johdosta määrään seuraavaa:

Länsivartion rakentajien tulee välittömästi tukkia kaikki havaitut reitit, polut, sortumat ja muut maan muodot jotka mahdollistavat villien laskeutumisen Rotkon pohjalle.

Länsivartion partiomiesten tulee estää villien ryöstelijöiden ja sotajoukkojen laskeutuminen Rotkon pohjalle ja maihin nouseminen Yövartion maille. Tässä tarkoituksessa kaikkia Rotkolla kohdattuja ja sitä Pitkin liikkuvia aseistettuja villejä voidaan pitää vihamielisinä. Lisäksi tulee partiomiesten ottaa kiinni ja aseista riisua tai omantuntonsa ja harkintansa mukaan surmata Yövartion mailla tavatut villit.

Länsivartion huoltojoukkojen ei tule sallia irtolaisuutta Yövartion mailla. Tätä tarkoitusta varten tulee heidän asettaa ne kiinni otetut villit jotka eivät ole vastarintaa tehneet tai Kuninkaan rauhaa teoillaan rikkoneet Yövartion alaisuuteen tuottaviin töihin tai luovuttaa nämä vastaaviin töihin jonkun lordin tai ritarin kartanolle. Rikollisiksi todetut on tuomittava kuten Kuninkaan laki ja maan tapa määräävät.

~Varjotornilla vuonna 298, Varjotornin komentaja Denys Mallister

Sota Villejä Vastaan

Kivikalan Sotaretki

Vuonna 298 Kivikalojen heimoin Länsivartion maille suuntaama sotaretki, jonka yhteydessä taisteltiin Kallojen sillalla, Rautavarjon tilalla ja Kauppakivellä. Varna Variksenhampaan sotasuunnitelman mukaisesti joukko villejä oli tullut salaa maihin ja pääjoukko oli asettunut väijytykseen Julmanotkon tilan ja Kallojen sillan lähistölle. Tämän jälkeen loput villit meloivat kolmella kanootilla jokea ylävirtaan aiheuttaen hälyytyksen Julmanotkon tilalla. Yövartion nähtyä hälyytyksen ja ratsastaessa apuun seitsemän Yövartion miestä joutui yli tusinan villin väijyttämäksi Kallojen sillalla. Yövartion miehet löivät Kivikalojen kilpimuurin hajalle surmaten seitsemän miestä mukaan lukien pahamaineisen "Ihmisensyöjän". Pakenevien villien takaa-ajon yhteydessä surmattiin tai vangittiin vielä ainakin kuusi villiä Rautavarjolla, Rotkossa ja Kauppakiven rannassa. Lisäksi Jeyne Rautavarjo surmasi yhden villin talonsa ovelle.

Villien menetettyä puolet vahvuudestaan kuolleina ja Yövartion miesten kärsittyä lähinnä lieviä vammoja taistelu oli selvä voitto Länsivartiolle. Julmanotkon tilalla säästyttiin myös pahemmilta menetyksiltä ja osa ryöstetyistä tarvikkeistakin saatiin takaisin Kauppakiven rannalta. Yksi vangiksi jäänyt villi lähetettiin takaisin Varna Variksenhampaalle varoituksena ilman kieltä ja hampaita.


Surmansolan Taistelu

Vuoden 298 loppupuolella Yövartio aloitti Ylikomentaja Mormontin johtaman "Suuren Partioretken" Muurin pohjoispuolelle. Tähän retkeen liittyen Länsivartion tehtäväksi annettiin sulkea Surmansola villeiltä, jotka saattaisivat yrittää käyttää Surmansolaa matkatakseen rannikolta vuoriston itäpuolelle liittyäkseen Mancen joukkoihin.

Länsivartio lähetti Surmansolaan kolmetoista miestä, jotka taistelivat Surmansolassa Kivikalan heimon kanssa kahden viikon ajan. Taistelun jäi monilta osin ratkaisemattomaksi sillä lopulta Länsivartion miehet vetäytyivät solasta takaisin linnakkeelle jättäen vuoristoon ainoastaan pienen tähystyspaikan, josta Surmansolaa voidaan tarkkailla. Surmansolan läpi vievät polut olivat kuitenkin osittain tuhoutuneet jättäen ainoaksi reitiksi solan poikki jäätikköä pitkin kulkemisen. Kivikalojen heimon liike pysähtyi myös täysin ja he leiriytyivät viikkokausiksi Surmansolan alapuolisille niityille päällikkönsä Ihmisensyöjän haavoituttua myrkkynuolesta.

Surmansolan taistelussa kuoli kaksi ja haavoittui viisi Yövartion miestä. Kivikalojen heimo menetti arviolta 30 - 40 soturia. Varna Variksenhammas joukkoineen osallistui taisteluun Kivikalojen oppaana ja yksi hänen "lumioppaansa" sai surmansa. Tämän johdosta Varna lopetti yhteistyön Kivikalan heimon kanssa ja hylkäsi nämä vuoristoon.