Linnamäen Kartano (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Linnamäen kartanon alue

Kartanon yleisrakenne

Kartanon alueena toimii vanha Linnamäen raunion alue. Kartanon uusi rakenne on suunniteltu siten, että kaikki vanhojen tornien jäänteet on tarkoitus purkaa ja luoteistornin tilalle rakentaa uusi kartanontorni Dornelaiseen tyyliin. Vanhat, osin jo puretut, muurit vahvistetaan paaluvarustuksella toistaiseksi ja niiden tilalle rakennetaan uudet muurit sen jälkeen, kun kartanontornin rakentaminen on riittävästi edennyt. Paaluvarustuksen sisälle rakennetaan puisia apurakennuksia.

Kartanontornin ensimmäisen holvin ollessa rakenteilla varustusten sisäpuolelle on rakennettu hirsinen kartanonsali, kaksi tallia ja leipomo vanhan kartanontornin tulisijan jäänteiden ympärille. Vanhan kartanontornin kiviä on samassa yhteydess siirretty portin ympäristöön, jossa ne toimivat väliaikaisena porttirakennuksena.

Väenkenttä

Kartanonkukkulalta itään avautuva savinen ja kovaksi tallautunut pelto, jota käytetään joukkojen kokoamis- ja majoittumisaukiona. Tällä hetkellä täynnä rakennusmiesten nuotiokuoppia, laavuja ja hökkeleitä.

Kartanon palveluskunta

Kartanon palveluskunnan kokoaminen on vielä pahasti kesken eikä kaikkia edes välttämättömiä virkoja ole todellakaan täytetty.

Palveluskunnan johtajat:

Linnanvouti (Koko linnan ylin virkailija)
Porttimestari (Vastaa varusväestä ja vartioinnista)
Kamarirouva (Vastaa linnansalista ja ruokavarastosta)
Tallimestari (Vastaa talleista)

Ylin palvelusväki:

Lordi Manwoodyn aseenkantaja
Lady Manwoodyn kamarineiti
Kokki
Leipuri

Kartanon palveluskunta:

Kynttiläntekijä (Vastaa valaistuksesta)
Ompelijatar
Kyökkipiiat

Linnamäen sali

Linnamäen sali.PNG

Kartanontornin rakentamisen ollessa vielä kesken kartanonväen asuintilana toimii pohjoispäätyyn rakennettu suuri sali. Tämä nopeasti pystytetty hirsisali on varustettu hyvin yksinkertaisella avoimella tulikuopalla ja se on rakennettu reilun puolentoista kerroksen korkuiseksi ja katon yläpäädyistä avoimeksi, jotta tulikuopan savu pääsee pois salista. Katonrajaan itäseinälle on rakennettu ylinen, jonka alapuolella on verhoilla erotettu keittiö. Ruokailua varten tulikuopan viereen on asetettu pöydät ja penkit. Salin seinät on koristeltu Pitkäjärven kartanolta tuoduilla vanhoilla kuvakudoksilla, jotka kuvaavat lukuisia Hyrnen huoneen historiassa käytyjä sotia.

Itse suuren salin lisäksi länsipäässä on pienempi, seinällä erotettu tila, jossa kartanon lordi ja lady toistaiseksi majoittuvat eläimineen. Tässä huoneessa on lordin ja ladyn yhteinen sänky, taljoja, muutamia tuoleja ja matka-arkkujen varaan levitettävä kirjoitustaso. Koska tilassa ei ole ikkunoita tai tulisijaa kaikki valo sinne tulee avoimesta katonrajasta sekä lukuisista seinänvierillä olevista kynttilöistä.

Palveluskunnasta Linnanvouti, Porttimestari ja Tallimestari nukkuvat penkeillä ja naisväki, eli ladyn Kamarineiti ja Kamarirouva pöydän alla. Muu palvelusväki nukkuu keittiön pöytien alla ja ylisillä.

Illustrations.JPG

Kartanontorni

Manwoody tower whole.PNG

Linnamäen kartanontornin on suunnitellut Wylin suvun kuuluisa rakennusmestari Gilbert, joka periytyy kuuluisasta rakennusmestarien suvusta. Hänen esi-isiensä väitetään suunnitelleen sekä Kuninkaanhaudan, että Rankalinnan linnoitukset. Linnamäen kartanontorni on suuniteltu dornelaiseen tyyliin pyöreärakenteiseksi ja koostuu neljästä päällekkäin rakennetusta salista, joissa kussakin on lounaiskulmaan sijoitettu tulisija. Jätekuilu kulkee koilliskulman muurin sisällä ja laskee maan alaisen tunnelin kautta vallihautaan. Kaikki neljä salia ovat muodoltaan sellaisia, että ne kyetään haluttaessa jakamaan useaan huoneeseen sisäverhoilulla. Tornin rakenne käsittää kolme päällekkäistä holvia maanpinnan yläpuolella, sekä hiukan erilaisella rakenteella toteutettavan kellarinholvin. Ylimmän, neljännen, kerroksen kattorakenne on suunniteltu tehtävän puusta.

Ensimmäinen kerros

Ensimmäisen kerroksen muurit on rakennettu ja kellari on valmis. Kellarinholvi, ensimmäinen holvi ja tulisija ovat valmiit.

Toinen kerros

Toisen kerroksen muurit on rakennettu. Lattiarakenteet, portaat, tulisija ja toinen holvi ovat valmiit.

Kolmas kerros

Kolmannen kerroksen muurit on rakennettu. Lattiarakenteet, portaat, tulisija ja toinen holvi ovat valmiit.

Neljäs kerros

Kolmannen kerroksen muurien rakentaminen on käynnissä. Osa lattiarakenteista ja tulisija ovat valmiit.