Patosota (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Patosota
Vuosi: 295AL
Paikka: Rajapuro ja Patola
Lopputulos:

Ratkaisematon

Aluemuutokset:

Ei aluemuutoksia

Osapuolet

Hyrne.JPG Hyrnen Huone

Dannett.JPG Dannettin Huone

Komentajat

Lordi Ethan Hyrne
Ser Torrhen Hyrne

Lordi Alfric Dannett
Ser Rodrick

Vahvuudet

40 ratsumiestä
100 jalkaväkea

3 ratsumiestä
200 jalkaväkeä

Tappiot

~30 miestä

~25 miestä

Patosotana tunnettu aseellinen konflikti Hyrnen ja Dannettin sukujen välillä alkoi Hyrnen puolelle perustetun Patolan kylän padotessa sukujen mailla olevan joen johtaakseen kasteluvesiä omenatarhoilleen. Padon rakentaminen jätti kuitenkin Dannettien puolella olevan Rajapuron kylän viljelykset ilman kastelua ja Rajakylän asukkaat päättivät purkaa padon. Kylien välinen tappelu padosta laajeni, kun molempien kylien aseistettu nostoväki ja Hyrnen Rajakaarti saapui paikalle. Viikkoja kestänyt tilanne purkautui lopulta lyhyessä, mutta verisessä tastelussa sekä Dannettien, että Hyrnejen ritarien ottaessa yhteen Patolan kylän pelloilla. Dannettien ritarit ja Rajapuron väki vetäytyivät Patolasta, mutta sodan aloittanut pato purettiin, joten molemmat osapuolet pitivät taistelua voittoisana. Tilanne kylien välillä jatkui kuitenkin jännittyneenä pitkään varsinaisten taisteluiden jo tauottua.

Rajapurolaisten Pieksäjäiset

Rajapuron kyläläisten päätettyä purkaa padon tusinan verran Rajapuron miehiä lähti toteuttamaan suunnitelmaa. Työhönlähtö kuitenkin viivästyi ja miehet saapuivat paikalle vasta keskipäivällä, jolloin Patolan kylä oli saanut sanan suunnitelmasta ja kylältä oli koottu kolmattakymmentä miestä raskaiden karttujen kanssa patoa vahtimaan. Rajapurolaiset jotka saapuivat vaatimaan padon purkamista piestiin pahanpäiväisesti ja heitettiin jokeen. Märkien ja piestyjen rajapurolaisten paetessa omalle puolelleen jokea Patolan väestä muutamia miehiä jäi vahdiksi. Patolan väki arvasi, etteivät Rajapurolaiset tyytyisi tappioonsa helposti ja Patolasta lähetettiin avunpyyntö Ketunkorven kylän rajakaarilaisille.

Kahakka Padolla

Sen jälkeen kun kyläläisten aikaisemmat yritykset padon purkamiseksi oli torjuttu väkivalloin Rajapuron nostoväki kokoontui ja päätti marssia aamun koittaessa padolle. Rajapuron nostoväki yllätti patovahdit lähes täysin ja suurin osa patovahdeista lähti samantien karkuun. Rajapuron nostoväen alkaessa purkamaan patoa Hyrnen rajakaarti keskeytti heidät ja ajoi nostoväen pakoon omalle puolelleen jokea. Asemasotavaihe kesti usean viikon ajan, jonka aikana sekä Rajapuron, että Patolan kylän nostoväkimiehet tekivät pieniä hyökkäyksiä ja ampuivat jousilla ja lingoilla joen yli. Kokonaisuudessaan kahakointi padon luona ja sen lähistöllä tuli kahden viikon aikana maksamaan 8 kuollutta Hyrnen Huoneelle ja 7 kuollutta Dannetteille.

Patolan Taistelu

Pitkän kahakointivaiheen jälkeen Rajapuron vasalliherrana toimiva Ser Rodrick oli koonnut kylänsä ympäristöön yhteensä kaksisataa jalkaväen miestä, jotka ylittivät joen padon kohdalta ja marssivat Patolan kylää kohti. Hyrnen Rajakaarti ja Patolan nostoväki perääntyi ylivoiman edessä kylään ja alkoi linnoittaa sitä Daennettien joukkojen kerääntyessä Patolaa ympäröivälle pellolle. Hiukan puolen päivän jälkeen Hyrnen Kaarti saapui paikalle ja ajoi Dannettin jalkaväen pakoon yhdessä Rajakaartin kanssa tehdyllä ratsuväen rynnäköllä. Taistelussa kuoli yhteensä 21 Hyrnen miestä ja 17 Dannettien miestä. Ser Torrhen Hyrne sai myöskin surmansa.Sivun alkuun