Punavirran Kartano (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Kartanon Yleisrakenne

Punavirran kartanon alue on hyvin tiheästi asuttua seutua, jossa sijaitsee itse Punavirran kartanon lisäksi neljä ritarikartanoa, joukko pienempiä tiloja ja kaksi kylää: Pohjoistorni ja Punavirta. Koko Punavirran kartanon alue sijaitsee luonnollisen jokilaakson päässä, pyöreässä noin viisi kilometriä halkaisijaltaan olevassa laaksossa joka on käytännössä kauttaaltaan viiniköynöstarhojen peitossa. Alueella sijaitsee toistakymmentä neliökilometriä viiniköynösviljelmiä ja alueen kylät ja kartanot ovat suurin yksittäinen viinintuottajien keskus sadan kilometrin säteellä. Punavirran kartano itsessään on rakennettu laakson pohjalla olevan järven keskelle ja sinne pääsee ainoastaan pohjoissiltaa pitkin tai veneellä kahdelta laiturilta.

Pohjoistornin kylä

Pohjoistorni on laakson pohjoispäätä suojelevan vartiotornin lähistölle muodostunut pienehkö kylä. Pohjoistorni vartiotorni paloi vuonna 300 AL. Suurin osa Pohjoistornin kylän tiloista on viinitiloja, joilta löytyy kotieläimiä ja vihannesmaat lähinnä vähäistä omaa käyttöä varten. Viinitilojen pihapiirit ovat kohtalaisen pieniä, mutta yleensä aitaamattomia ja rakennukset kivijalkaisia ja suurilla kellaritiloilla varustettuja. Kylän keskus on pieni ja sieltä löytyy viinituvan ja härkäajureiden kestihallin lisäksi vain neljä merkittävää käsityöläistä: seppä, pyöräntekijä, kärryntekijä ja tynnyrintekijä.

Punavirran Kylä

Punavirran kylä on laakosn kahdesta kylästä suurempi ja vaikka senkin alueella sijaitsee useita viinitiloja, on tämän kylän pääelinkeinoksi muodostunut viinitynnyrien välivarastointi, lastaaminen ja laivaaminen. Näin ollen Punavirran kylä muodostuu itse asiassa yhdestä joen rantakadusta, jonka varrella sijaitsevat laiturit, venevalkamat, viinivarastot, veneenrakentajien vajat, köydentekijöiden ja purjeentekijöiden talot ja kahdeksan erikokoista juottolaa ja kestikievaria, joissa jokiveneiden miehistöt voivat levähtää ja viihdyttää itseään.

Linna

Punavirran kartano.jpg

Punavirran linna on neljään kerrokseen rakennettu linnoitus, joka on rakennettu pienen tekojärven keskelle. Rakennuspaikasta johtuen linnassa ei ole laajoja kellaritiloja, vaan suurin osa varastoista sijaitsee maan päällisissä osissa. Tästä huolimatta linnassa on melko laajat ruokavarastot ja oma kaivo, joten se on teoriassa rakennettu kestämään pitkää piiritystä. Aikojen kuluessa linnaa on jatkuvasti laajennettu ja sen palveluskunta on hyvin toista sataa henkeä, joten todellisuudessa mikäli linna miehitettäisii kunnon varusväellä olisivat jopa sen laajat varastot koetuksella pidemmän piirityksen aikana.

Tornit

1. Eteisvalli

Matala ulkovalli, joka runustaa maan puolelle rakennettua tasannetta. Tämän vallin sisälle pääsee kahta eri tietä pitkin ja tasanteelta linnan suuntaan johtaa yksi nostosilta. Vallin ja tasanteen ainoa tarkoitus on vaikeuttaa mahdollisten piirittäjien pääsyä ensimmäisen nostosillan tasalle.

2. Eteistorni

Eteistorni on linnan sillan puolessa välissä oleva matala porttitorni, josta ohjataan ensimmäistä laskusiltaa. Eteistornin läpi päästyään linnan suunnassa vastaan tulee kivitasanne, joka on erotettu linnan porttitornista toisella nostosillalla.

3. Porttitorni

Porrtitorni muodostuu kahdesta vartiotornista, joista ohjataan toista laskusiltaa. Porttitornin sisällä on lisäksi peräkkäin metallivahvisteinen ristikkoportti ja kaksi erillistä puista porttia. Porttitorni on lisäksi eristetty linnan muista osista siten, että vaikka porttitorni joutuisi vihollisen käsiin voidaan linnaa silti puolustaa tehokkaasti niin pitkään kuin viimeinen, kolmas, portti on ehjä.

4. Perillisen torni

Linnanherran perillisen ja hänen perheensä asumus.

5. Voudintorni

Linnanvoudin ja häneen perheensä asumus.

6. Emännäntorni

Linnan emännän ja hovineitojen asumus.

7. Laituritorni

Eteläistä lastauslaituria vartioiva torni, jossa pidetään joskus myös vieraita.

8. Isännäntorni

Isännän ritarien ja aseenkantajien asumus.

9. Mestarintorni

Vierashuoneita.

10. Septintorni

Septonin ja apulaisten asumus.

Ensimmäinen kerros

11. Septi

Koko linnan korkuinen sali, josta löytyy parvet joka kerroksesta, sekä kahdessa päälaivassa riittävästi tilaa useille sadoille hengille. Perinteisesti etelälaiva on isäntäväelle ja vieraille, kun taas itälaiva palvelusväelle. Neidot ovat toisen kerroksen parvella ja septat kolmannen kerroksen parvella.

12. Ruokavarasto

Pääruokavarasto.

13. Ruokavarasto ja itälaituri

Itälaiturin kautta pääsee veneellä ruokavarastolle. Laiturinpuoleinen varasto on "käsivarasto" leipomolle ja tuoretavaravasrasto keittiölle.

14. Leipomo

Linnan suuri leipomo, joka tuottaa kaiken linnassa käytettävän leivän.

15. Viinivarasto

Linnan oma viinikellari, jossa kypsytetään muutamia linnan omia viinejä, mutta joka on käytännössä valtava välivarasto kaiken linnan kuluttaman viinin, oluen ja siiderin säilyttämiseen.

16. Talli

Hevostalli, johon mahtuu kohtuullisen mukavasti useita kymmeniä eläimiä.

17. Vartiotupa ja seppien pajat

Viininlaskijoiden asumus, jossa toimii myös isännäntornin ovenvartija ja kaksi seppää (ase- ja haarniskaseppä).

18. Portinvartijansali

Portinvartijan ja hänen perheensä asumus, sekä yksi linnan asevarastoista.

19. Tallimestarin huone

Tallimestarin ja hänen perheensä asumus.

Toinen kerros

20. Kamariherransali

Kamariherran ja hänen perheensä asumus.

21. Ylävarasto

Pääkeittiön välivarasto.

22. Yläkeittiö

Linnan pääkeittiö.

23. Vierassali

Vieraiden ja heidän palvelusväkensä asumus.

24. Linnansali

Linnan kaksikerrosta korkea pääsali, jossa hovia pidetään.

25. Neitojensali

Naimattomien neitojen, palvelijattarien ja kamarineitojen asumus.

26. Neitsytkamari

Isännän tytärten huone.

Kolmas kerros

27. Kynttiläntekijän sali

28. Vaatevarasto

29. Kutojansali

30. Emännänsali

31. Mestarinsali

32. Mestarin huone

Neljäs kerros

33. Isännänsali