Rotko (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Rotko on Huurrehuippujen vuoriston ja Länsivuorten väliin jäävä leveä ja syvä noin 180 kilometriä pitkä kanjonilaakso, joka kulkee Rautavuorelta aina Jäätyneelle lahdelle asti. Kanjonin pohjalla kulkee Maitovirta, joki joka on saanut nimensä siitä, että sen vesi on vuorilta alas laskeutuessaan sedimenttipitoista ja väriltään harmahtavan valkeaa. Maitovirta on veneellä navigoitavissa aina Rautavuorelle saakka ylävirtaan, missä kohtaa Rotkon pohjalle sortunut maa-aines, kivet ja Muurista lohjennut jää pakottaa kantamaan venettä vaarallisimman osuuden yli. Tätä reittiä tuskin kukaan kuitenkaan käyttää, sillä maanvyörymän riskin lisäksi reitti on jatkuvasti Yövartion vahtima. Rautavuorelta alavirtaan mentäessä maasto on lähes 100 kilometrin matkalta pääpiirteittäin sellaista, että Rotkon eteläpuolinen rinne on loivempaa ja rantaan pääsee useammastakin paikasta. Pohjoispuolella taas Rotkon rinteet nousevat jyrkästi sulkien kulkijoiden reitin. Näillä alueilla Rotko on ikään kuin Muurin luonnollinen jatke, maastoeste jonka ylittäminen on vaivalloista ja mahdollista vain pienille ryhmille kerrallaan.

Rotkon syvyys ja jyrkkyys vaihtelee kohta kohdalta. Kallometsän kohdalla Rotkon pohjoisseinämä vaihtelee viidestä kymmenestä kahteensataan metriin, kun taas etelärinne on kohdasta riippuen paristakymmenestä jopa kolmeen sataan metriin. Kallometsästä eteenpäin Rotko syvenee entisestään niin, että Eteläniittyjen kohdalla pohjoispuolen ja eteläpuolen välissä voi olla kaksi yli kolmesataametristä jyrkkää seinämää.