Tyrosh (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Tyroshin vapaakaupunki

Tyroshin vapaakaupungin kolikko

Vaakuna: Tyroshin majakka

Yleistä

Tyrosh on perustettu tuhat vuotta sitten alunperin Valyrialaisen sotilasleirin ympärille. Valyrian imperiumin hajottua Tyrosh itsenäistyi ja tuli tunnetuksi piakkoin Valyrian tuhon jälkeen alueelta löydetyistä kotiloista, joista voidaan valmistaa erityistä purppuraväriä. Vaikka kaupankäynti onkin Tyroshilaisten parissa nykyisin sotimista arvostetumpaa on Tyroshin kulttuurissa ja politiikassa nähtävissä vieläkin sotilaallisen hierarkian piirteitä. Tyroshin pääelinkeino on purppuravärin valmistus ja myynti. Kotiloiden kerääminen ja värin valmistus vaativat kuitenkin valtavasti työvoimaa, jota varten Tyroshilaiset käyttävät orjia. Tämän vuoksi orjakauppa on myös tärkeässä roolissa Tyroshin taloudessa. Tyroshilaisten orjakaleerien kapteenit tunnetaan lahjakkaina merenkävijöinä ja röyhkeinä kaappareina, jotka purjehtivat ympäri Essosta poiketen joskus myös Westerosin puolella. Koska Tyroshilaisen purppuran valmistus ei vaadi orjilta erityisiä taitoja tai ominaisuuksia orjakaapparit myyvät eksoottisemmat ja koulutetummat orjat hyvällä hinnalla muihin kaupunkeihin ja säästävät kouluttamattomat työorjat kotilonkerääjiksi omaan kaupunkiinsa. Purppuranvalmistuksen keskittyessä voimakkaimmille suvuille Tyroshissa elää myös kohtalaisen kookas vapaa käsityöläisten luokka, jotka tunnetaan erityisesti metallisepän taidoistaan. Tyroshin seuraavaksi tärkein vientituote purppuran ja orjien jälkeen ovatkin haarniskat. Tyroshista löytyy myös useita kidutusvälineisiin erikoistuneita seppiä.

Tyroshin vapaakaupunkia hallitsee Arkontiksi kutsuttu monarkki, joka valitaan elinikäisesti kaupungin varakkaimpien sukujen keskinäisillä vaaleilla. Kaupungissa suvaitaan kaikkia uskontoja ja yksikään niistä ei ole noussut hallitsevaan asemaan. Lukuisten uskontojen joukossa on myös muutamia vain Tyroshissa palvottuja jumaluuksia, kuten Kolmikasvoinen Jumala ja Juopunut Jumala. Tyroshilla on kookas laivasto, mutta Tyroshin todellisen merellisen voiman muodostavat kaapparit ja orjakauppiaat. Tyroshin Arkontti rahoittaa jatkuvasti lukuisia erikokoisia, yksityisiä kaapparilaivastoja jotka taistelevat Astinkivien ja Kiistellyiden maiden herruudesta muiden vapaiden kaupunkien, merirosvojen ja palkkasoturien kanssa.

Satama

Satama sijaitsee lahden pohjukassa "Verisen Tornin" linnakkeen ja allonmurtajaketjun suojaamana. Sataman tärkeimmät säädökset liittyvät tavaroiden ja henkilöiden tullaukseen:

1. Tavaroiden tullaus on riippuvainen pakkauskoosta ja pakkausmateriaalin tyypistä. Suuremmat ja monimutkaisemmat pakkaukset sisältävät suuremmat tullit.
2. Satamakadulta kaupunkiin poistuva henkilöstö on listattava nimellä, sukupuolella, tuntomerkeillä ja sosiaalisella asemalla (aatelinen, vapaa, orja). Ulkomaalaiset orjat saavat keraamisen ”kolikon” tunnukseksi.
3. Tullaus on säädelty tarkkaan Arkontin laissa, mutta laiturit kuuluvat eri aatelissuvuilla ja tullauksen hoitavat aatelissukujen omat asemiehet.

Westerosin kauppalupa on kolmella aatelishuoneella, joten ”Vesilordeja”, joiden kanssa suuremmat Westerosilaiset kaleerit joutuvat asioimaan ovat Daltis (”Kissakypärät”), Egenis (”Apinakypärät”) ja Hoatis (”Sarvisammakkokypärät”). Nämä Vesilordit määrittävät miten massiivista ja vaikeaselkoista Arkontin Tullikoodeksia heidän hallinnoimillaan laitureilla tulkitaan. Tullimaksujen määräämisen ja keräämisen lisäksi Daltiksen ja Egeniksen suvut myyvät tietynlaisia "vakuuskirjoja", jotka takaavat sen, että Tyroshin mandaatilla toimivien kaappareiden uhreiksi jääneiden laivojen miehistöjä ei myydä orjiksi mikäli laivaa koskeva vakuuskirja on voimassa.

Henkilöitä

Haris Majatalonpitäjä - Taikuuden parissa harrasteleva majatalonpitäjä jonka katon alla majailee mitä kummallisinta väkeä. Yksi Tyroshin orjakapinaliikkeen johtajista.

Rapu - Volantikseen "joen länsipuolelle" suhteita omaava vanha nainen, joka järjestää karanneille orjille pakomatkan Tyroshin satamakadulta eteenpäin. Yksi Tyroshin orjakapinaliikkeen johtajista.

Velho - Rautasaarelainen nainen, joka kauppaa harvinaisia erikoisuuksia ja unohdettua tietoa kultaa vastaan. Yksi Tyroshin orjakapinaliikkeen johtajista.

Airomies - Westerosilainen soturi ja kaleerilta karannut orja. Yksi Tyroshin orjakapinaliikkeen johtajista.

Rechildess 'Omena Dessie' Apples - Näyttelijätär Tyroshin satamakorttelista. Mukana Ajopuun tapauksessa, jossa Tyroshilainen orjakaleeri kaapattiin suoraan Tyroshin satamasta.

Garin Satakieli - Trubaduuri joka pääsi juuri ja juuri pakoon Rikkokiveltä jouduttuaan lordin epäsuosioon. Hän toimii nykyisin (tai on mahdollisesti aina toiminut) Tyregg Hoatiksen ja Hoatiksen suvun salaisena asiamiehenä.

Ferrio Borga - Taisha Jacharyksen palveluksessa oleva braavosilainen palkkasoturi.

Oswert Eraz - Taisha Jacharyksen palveluksessa oleva pentosilainen palkkasoturi.Sivun alkuun

Hoatiksen suku

Hoatiksen kultainen sarvisammakko

Vaakuna: Kultainen Sarvisammakko Purppurakentällä

Sanat: Eternally Hungry, Always Purple

Hoatiksen suku on tärkein Westerosiin suuntautuvan Tyroshilaisen purppurakaupan tekijä ja yksi kolmesta Tyroshilaisen värikaupan valtatekijöistä. Suku on vanhoja Valyrialaisia sukuja ja sillä on toimintaa Tyroshin lisäksi Myrin ja Pentoksen vapaakaupungeissa. Tyroshissa suvun tärkeimpiä vallan takeita ovat "Vesilordin" asema ja sen mahdollistama hallinnointioikeus satamalaitureihin ja satamakorttelin rakennuksiin. Lisäksi heillä on hallussaan kaksi erillistä "Kotilolordin" virkaa, joiden vuoksi he saavat ylläpitää yhdenaikaisesti kahden eri väriaineen (purppuran ja indigon) tuotantoa Tyroshin saarella. Koska purppuran ja indigon tuotanto vaatii valtavan määrän työvoimaa, esimerkiksi kotilon kerääjiä ja värinkeittäjiä, on Hoatiksen suku orjien lukumäärällisesti laskettuna yksi Tyroshin suurimpia orjanomistajia. Hoatiksen suvulla on suorat, henkilökohtaiset suhteet nykyiseen Arkonttiin ja laivastoon, joten heillä on myös sotilaallista valtaa.

Henkilöitä

Mestari Tyregg Hoatis - Hoatiksen suvun vanha päämies. Westerosin purppurakaupan avainhenkilö Tyroshissa.

Rasmar Hoatis - Hoatiksen suvun perillinen ja Tyregg Hoatiksen poika tämän ensimmäisen vaimon kanssa.

Taisha Jacharys - Tyregg Hoatiksen uusi, nuori vaimo.

Rikkokiven satama

Rikkokiven vaakuna.gif Kalmankouran Huone
Rikkokiven vaakuna.gif
Vasalliherra: Tyrosh.png Tyroshin vapaakaupunki
Linnoitukset: Rikkokiven satama (Hamlet)
Rikkokiven majakka (Tower)
Ratsuväki:
Jalkaväki:

200 miestä, joista 100 jousimiestä (Trained Garrison, Trained Archers)

Laivasto:


Vasallit:

Vaakuna: Lohikäärmettä muistuttava lentävä merihirviö

Yleistä

Rikkokiven satama.jpg

Rikkokiven satama sijaitsee pienellä saarella Tyroshista etelään. Saari on karu ja vedet hankalasti navigoitavissa, mutta satama on helposti puolustettavissa ja sieltä on hyvät meriyhteydet puolesta Tyroshin ja Myrin suuntaan. Satamaa hallitsi paikallinen pikkuruhtinas Gylen Kalmankoura. Gyles tarjosi suojaa ja täydennyksiä pienemmille laivastoille ja yksittäisille laivoille, mutta hänen itsepäinen itsenäisyytensä oli saattanut hänet ajoittain hankauksiin useiden Vapaakaupunkien kanssa. Toistaiseksi hänen satamansa oli kuitenkin ollut liian pieni ja karu, että yksikään kaupungeista olisi lähettänyt oikeaa armeijaa haastamaan hänen herruuttaan ja hän oli vannonut muodollisesti uskollisuutta Tyroshin vapaakaupungille. Kyseenalaista oli, kuinka pitkälle tämä vala häntä sitoo.

Sataman, sen lähellä olevan kylän ja majakkakartanon lisäksi saarella sijaitsee kaksi muutakin merkittävää kohdetta. Saaren eteläisessä kärjessä on Hirvaan ja Sypressin Temppeli, joka on paikallinen septri. Temppelissä palvelee jatkuvasti toistakymmentä nuorta septaa, jotka opiskelevat siellä eläintenhoitoon ja maanviljelykseen liittyviä taitoja. Westerosissa tyypillisistä septreistä poiketen suurin osa temppelin noviiseista ei sitoudu septoiksi koko elämänsä ajaksi, vaan he palaavat muutamien vuosien opiskelun jälkeen takaisin kotikyliinsä.

Saaren pohjoisrannikolla sijaitsee sairassiirtola, jonne mantereella asuvat ihmiset lähettävät harmaasuomurokkoon sairastuneita ja vaarallisia hulluja eristyksiin. Harmaasuomurokon mahdollinen leviäminen huolestuttaa luonnollisesti kaikkia saaren asukkaita, joten Rikkokiven väki on asuttanut joukon vartijoita siirtolan lähistölle. Näiden synkkien "päämiesten" tehtävä on estää taudin leviäminen ja surmata kaikki jotka yrittävät paeta siirtolasta.

Gylen oli kieltänyt saaren asukkailta sekä kalastuksen ja veneilyn että morsingon keräämisen myyntiin. Näiden takana oli ehkä hänen pelkonsa siitä että tulisi tulkituksi Hoatiksen kilpailijana värikaupassa. Joka tapauksessa seurauksena oli saaren köyhyys sen ainoan kaupungin jäädessä ilman hyviä vientituotteita. Rudolphus Cornys vihjasi, että saaren rannoilla olisi mahdollisesti purppurakotiloita. Taisha Jacharys väittää ettei ollut tietoinen tällaisesta. Hänen mukaansa muinaiset uskonnolliset säännökset kieltävät orjuuden saarella.

Kauppahuoneen siirtokunta

Kauppahuone on tuonut saarelle vapautettuja orjia jotka on asutettu satamaan ja kylään. Orjista viisi kymmenentä on Astaporista lähtöisin. He ovat miehiä, joista osa on toiminut tiilentekijöinä. Lisäksi on kolme sataa rautasaarelaisten kaappaamaa Westerosista, jotka ovat enimmäkseen naisia ja lapsia. Heistä osa on kalastaja- ja merimiesperheistä. Muutamia miehiä on kartanolta ja heillä on siihen tarvittavia käsityötaitoja. Toistaiseksi siellä on myös muutama aatelisnainen ja yksi septon.

Astaporilaiset asuvat satamassa proomuissa, ja westeroslaiset veneissä.

Siirtokuntaan on ostettu runsaasti veneitä kalastuksen ja simpukoiden sekä kotiloiden keräämistä varten.

Armeija

Rikkokiven ainoa armeija oli kylää ja majakkaa puolustava varusväki, joka oli värvätty paikallisen köyhälistön joukosta. Varusväen varustus oli sekalainen ja palkka huono, mutta he olivat uskollisia Gylesille koska hän antoi heille merkittäviä vapauksia verotuksen ja tullimaksujen suhteen, sekä oli jopa vapauttanut heidät oikeudellisesta vastuusta monien "pienempien rikosten" osalta.

Henkilöitä

Gyles Kalmankoura

Gyles Kalmankoura - Rikkokiven lordi.

Maege Kalmankoura - Rikkokiven perillinen.

Ser Hibald Saan - Rikkokiven vanha asemestari.

Ser Lewys - Yksi Rikkokiven nuorista ritareista. Kuoli Rikkokiven valtauksen yhteydessä 300 AL.

Kapteeni Luceon - Eteläisen Merikomppanian kapteeni joka johti Kalmankouran joukkoja Ser Lewyksen kuoltua.

Lann Kivimies - Rikkokiven kivimiesten epävirallinen päällikköSivun alkuun