Hunajalaakso (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Hunajalaakso.PNG

Hunajalaakso on Hyrnen ja Manningien maiden väliin jäävä rikkonainen niittyalue, joka nousee loivasti pohjoisessa olevaa metsää ja lännessä olevia Manningien maita lähestyttäessä. Alue on noin kymmenenen virstaa itä-länsi suunnassa ja viisitoista virstaa pohjois-etelä suunnassa. Sen katsotaan rajautuvan etelässä Majatalolan kylän niittymaihin ja pohjoisessa metsän reunaan, mutta rajat ovat monelta osi määrittelemättä

Historia ja asutus

Hunajalaaksoa ei aikaisemmin ole tunnettu erityisesti omana alueenaan, vaan se syntyi oikeastaan vasta vuoden 298 AL loppupuolella, kun Talltreen ritaritilan, metsän, Majatalolan niittyjen ja Manningien maiden välinen joutomaa annettiin lady Mya Hyrnelle myötäjäisinä. Tätä ennen alueella alueella oli aikoinaan sijainnut lukuisia maatiloja, mutta entisen Linnamäen raunioiduttua ja jäätyä tyhjilleen maatilat hävisivät yksi kerrallaan metsäläisten ja maantierosvojen hyökkäyksissä, kunnes viimein jopa Majatalolan koillispuolella sijainnut majatalokin tuhottiin. Tämän jälkeen alueelle jäi vain muutamia vuohipaimenten torppia ja kymmeniä vuosia sitten käydyissä sodissa tuhottujen maatilojen raunioita. Lady Mya myönsi majatalo-oikeuden Jeyne Sinikissalle, perusti kuusitoista pientä tilaa Hopeasodan pakolaisten asuttamiseksi ja nimitti alueelle voudin. Näiden toimien ansiosta alue on hiukan elpynyt ja asutus on osittain palautunut vanhoille paikoille.

Kissalinna

Kissalinnan majatalo on linnoitettu majatalo. Sen aluetta ympäröi laajas puinen ulkomuuri, jonka sisäpuolella sijaitsevat kaivo, sekä kaikki majatalon rakennukset, kuten sali ja talli. Ulkomuuria ympäröi matala kaivanto ja siinä olevan portin ulkopuolella on tullivoudin tupa, sekä kiltatuvat. Suurin osa muurin sisäpuolisesta alueesta on tyhjää kenttää, johon karavaanit voivat pysähtyä.

Majataloa hallinnoi Jeyne Sinikissa ja sen alueella toimivat Viinurikilta, Hunajakilta ja Kissalinnan Veljeskuntana tunnettu pakolaisritarien ja heidän asemiestensä joukko. Myös näyttelijäseurue "Jumalten Mysteeri" pitää Kissalinnaa tukikohtanaan silloin, kun ei ole kiertämässä lähiseutuja. Kissalinnan emäntä on palkannut itselleen pysyvästi neljä vartiomiestä, jotka myös avustavat tullivoutia tämän toimissa.

Kissalinnan Tullivouti

Kissalinnan majatalolla työskentelevä tullivouti on Hunajamaan Voudin ohella ainoa linnanherran alainen viranomainen Hunajalaaksossa. Hänen tehtäviinsä kuuluu Kissalinnan porttitullin kerääminen ja tilittäminen Linnamäelle.

Hunajakilta

Hunajakillan tunnus

Hunajakilta ei ole varsinainen käsityöläiskilta samalla tavalla, kuin Viinurikilta, vaan se koostuu kuudestatoista alunperin pakolaisille luovutetusta alle neljännesvuodan kokoisesta torpasta, joille on kaikille myönnetty erioikeus mehiläistenhoitoon, hunajan keräämiseen ja hunajan myyntiin Linnamäen Manwoodyn huoneen mailla. Hunajakillalla on nimitetty mestari, maanviljelijä Beren, joka neuvottelee sopimukset erityisesti Viinurien kanssa. Suurin osa hunajatiloilla asuvasta väestä on alunperin Pikkupuron ja Rajapuron pakolaisia Dannettien mailta.

Hunajamaan Vouti

Hunajamaan vouti on ritari, joka toimii tärkeimpien Hunajakillan päätösten ja kauppojen todistajana, sekä valvoo mittojen ja rahojen aitoutta Hunajakillan kaupankäynnissä. Voudin läsnäolo on erityisen tärkeä Hunajakillan ja Viinurikillan välisissä kaupoissa, koska muutoin olisi pelättävissä, että huomattavasti vaikutusvaltaisempi Viinurikilta pääsisi liiaksi vaikuttamaan kauppoihin.

Ritarihuoneet

Hunajalaaksossa ei syrjäisen sijainnin ja asutuksen vähyyden vuoksi ole koskaan ollut kovin suurta määrää ritaritiloja.

Talltree

Talltreen vaakuna

Talltreen ritaritila on läänitetty vuonna 221 AL silloisen lordi Hyrnen toimesta ja kuuluu nyt Linnamäen Manwoodyn läänityksiin. Tilan viljelyala on pieni, mutta siihen kuuluu laajoja niittyjä ja tilan pohjoispuolisessa metsässä neljä torppaa maksaa veroa Talltreelle hiilinä ja kärpännahkoina.Kenttä

Kentän vaakuna

Tämä ritaritila perustettiin 299 AL erään nuoren, vastikään turnajaisissa kunnostautuneen ja ritariksi lyödyn nuorukaisen läänitykseksi. Tila on metsän reunassa yhden tukkityömaan raivaamalla paikalla, jossa aloitettiin tukkityömaan päätyttä kaskinauriin viljely. Tilalla on savutorppa, lato ja hevoshaka.