Three Minutes to Midnight (Wild Talents)

From Karriviki

Cold War.jpg

Vuosi on 1961. Kennedy on juuri valittu Yhdysvaltain 35. presidentiksi ja eletään keskellä kylmää sotaa. Maailmanhistorian suuret tapahtumat ovat noudattaneet suurilta linjoiltaan meidän maailmamme historiaa lukuun ottamatta talenttien olemassaoloa.

Ensimmäinen superihminen, Talentti, nousi koko maailman tietoisuuteen vuonna 1936. Villit huhut asiasta olivat kiertäneet jo jonkin aikaa, mutta Der Fliegerin esiinnyttyä ensimmäisen kerran julkisesti Berliinin kesäolympialaisten avajaisissa ja lennettyä kolmesti stadionin ympäri ilman teknisiä apuvälineitä ennen olympiatulen sytyttämistä kansan silmien ja kameroiden edessä, ei asian todellisuutta käynyt enää kiistäminen. Eikä maailma ollut sen jälkeen entisensä.

Seuraavan kahden vuoden ajan natsi-Saksa sai rauhassa hyödyntää Übermenscheniään propagandassaan muun maailman seuratessa huolestuneena sivusta. Vuonna 1938 Saksan miehittäessä Tsekkoslovakian tuntematon nuori mies ilmaantui kuitenkin Lontooseen Iso-Britannian puolustusministeriöön. Hän kertoi olevansa Jumalan siunaama ja paenneensa juuri hetki sitten Prahasta natseja siirtymällä suoraan Lontooseen ”väyliä” pitkin. Maailmanhistorian toinen talentti Pevnost oli syntynyt.

Tulevien vuosien aikana talentteja alkoi ilmaantua eri puolilla maailmaa kiihtyvällä tahdilla toisen maailmansodan raivotessa. Ensin hitaasti yksi siellä toinen täällä, mutta pian yhä nopeammassa tahdissa. Vaikka tietoja talenttien tarkoista määristä ja voimista on pidetty merkittävinä valtionsalaisuuksina, yleiset arviot kertovat kuitenkin, että sodan loppuun mennessä useat tuhannet talentit olivat osallistuneet jollain tavalla sotatoimiin maailmanlaajuisesti ja heistä merkittävä osa oli myös kaatunut niiden uhreina.

Grimm War.jpg

Toisen maailmansodan päätyttyä yhteiskunnat lännessä joutuivat todenteolla kohtaamaan kysymyksen siitä miten talentteihin tulisi suhtautua. Hollywood ja yleinen sotapropaganda olivat maalanneet heistä kuvan kansallissankareina ja heidät nähtiin kriittisen tärkeänä valtion voimavarana taistelussa kommunismin uhkaa vastaan. Toisaalta he herättivät pelkoa, jota eivät lieventäneet julkisuuteen nousseet tiedot yksittäisten talenttien tekemistä vakavista rikoksista sodan aikana ja sen jälkeen, joita viranomaiset olivat pyrkineet peittelemään.

Kylmän sodan vuosien aikana Yhdysvalloissa juuri välttämättömyys ja pelko ovat leimanneet viranomaisten toimintaa talenttien suhteen. Pidetään kiistämättömänä tosiasiana, että talenttien määrä Yhdysvalloissa on merkittävästi pienempi kuin mitä Neuvostoliitossa. Tästä on seurannut se, että hyödyllisiä kykyjä omaavien talenttien saaminen valtion palvelukseen on ollut valtiovallan johtavia toimintaperiaatteita, minkä eteen ollaan oltu valmiita tekemään suuriakin uhrauksia. Samaan aikaan paranoia talenttien muodostamasta uhasta demokratialle ja yleiselle yhteiskuntajärjestykselle on kasvanut vuosi vuodelta. Erityisen suurena uhkana nähdään kommunistisen vihollisen talenttien soluttautuminen valtionhallintoon.

Lopputuloksena on ollut se, että jokainen talentti on rangaistuksen uhalla määrätty rekisteröitymään ja uudet ikäluokat pyritään tarkasti seulomaan uusien talenttien löytämiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Talenteille on niin ikään säädetty velvollisuus astua valtion palvelukseen, mikäli viranomaiset katsovat maan edun sitä vaativan. Tästä on seurannut luonnollisesti ongelmia erityisesti sellaisten talenttien suhteen, jotka tulevat syystä tai toisesta valtiovaltaan varauksellisemmin suhtautuvista kansankerroksista.

Toisen maailmansodan aikana talentteihin liittyvä toiminta oli ollut voimakkaasti asevoimien organisoimaa ja niiden tarpeista lähtevää. Sodan jälkeen pelot sotilasvallankaappauksen uhasta johtivat kuitenkin siihen, että ilmiö haluttiin suorempaan demokraattiseen kontrolliin. Tämä toteutettiin 1949 laajentamalla United States Secret Servicen (USSS) toimenkuvaa merkittävästi ja perustamalla sen ja talentti-ilmiön valvontaan keskittyvä uusi pysyvä senaatin komitea.

Tänä päivänä kaikki valtion palveluksessa olevat talentit ovat nimenomaan Secret Servicen palveluksessa, joka lainaa heitä tarpeen mukaan muille valtion organisaatioille sopimusten mukaisesti. Usein nämä sopimukset kestävät tosin useampia vuosia kerrallaan.

Voimista ja Talenteista

Syitä talentti-ilmiön takana ei tunnetta. Tiedetään, että merkittävä osa talenttien kyvyistä manifestoituu suuren henkisen paineen ja uhan alla, mikä selittää sen miksi sota-aikana syntyvien talenttien määrä oli paljon suurempi kuin sen jälkeen rauhan palattua. Tämä selittää myös sen miksi talenttien määrä Yhdysvalloissa, jonka kotimaaperällä ei sodittu, jäi huomattavasti pienemmäksi kuin vaikkapa Neuvostoliitossa, joka kärsi erittäin raskaita tappioita niin sotilaallisesti kuin myös siviiliväestön keskuudessa.

Moni talentti kuitenkin syntyy myös ilman mitään selkeää selittävää tekijää ympäröivissä olosuhteissa.

Yleisesti tiedettynä tosiasiana pidetään sitä, että kaikkien talenttien kyvyissä on kyse psyykkisistä voimista - ”mind over matter”. Vaikka talenttien kyvyt ovat mitä moninaisimpia, ne juontavat pohjimmiltaan siihen, että yksilö kykenee mielensä voimalla taivuttamaan ympäröivää todellisuutta.

Syistä, joita ei tiedetä, näyttää siltä, että keskimääräinen uusien talenttien voimataso on ollut hitaasti kasvussa sen jälkeen, kun ilmiö ensimmäisen kerran havaittiin.

Kun hahmojen voimia mietitään niin useimmat supersankarigenrestä tutut kyvyt ovat mahdollisia. Yleensä talenteilla on kuitenkin vain yksi voima (jota tosin voi mahdollisesti hyödyntää monilla tavoilla), ei useampaa selkeästi erilaista voimaa. Perusvoimataso on luokkaa X-Men, jos jätetään sieltä kaikista kovimmat hahmot pois laskuista.

Talenttien kykyjen rajoituksista

- Tarkkaa ennaltanäkemisen kykyä ei ole koskaan todistetusti tavattu.

- Absoluuttista mielenhallintaa tai kaksisuuntaista telepatiaa ei ole koskaan todistetusti tavattu.

- Kykyä imeä tai kopioida toisen talentin voimia ei ole koskaan todistetusti tavattu.

- Kykyä luoda uusia talentteja ei ole koskaan todistetusti tavattu.

- Laajempaa kykyä havaita muita talentteja ei ole koskaan tavattu. Jokaisella talentilla on kuitenkin rajoitettu kyky tunnistaa toisia talentteja.

- Kykyä aikamatkustukseen ei ole koskaan tavattu.

- Kykyä luoda pysyviä modernin tieteen saavutukset ylittäviä ja/tai tunnettuja luonnonlakeja rikkovia esineitä ei ole koskaan tavattu. Joidenkin talenttien kyvyt saattavat kuitenkin ilmetä esineiden kautta mikä voi näyttää tältä.

- Parannuskyvyissä on rajoituksia. Parannettavan ihmisen on oltava tajuissaan ja haluttava kyvyn toimivan häneen.

Talenttien voimat toimivat yleisesti ottaen erittäin tehokkaasti tavallisiin ihmisiin, mutta mikäli niitä käytetään suoraan toiseen talenttiin, syntyy näiden välille tahtojen taistelu, jossa tahdonvoimaltaan heikomman talentin voimat usein pettävät eivätkä toimi toivotusti.

Secret Service

1949 säädettyjen lakien mukaan Secret Service on ensisijainen viranomainen talentteja koskevan lainsäädännön valvonnassa ja toimeenpanossa. Sen toimivaltaan kuuluvat kaikkien sellaisten rikosten tutkinta, joista epäillään talenttia, joiden uhrina on talentti, tai joihin talenttikyvyt tai talentteja koskeva lainsäädäntö liittyvät jollain muulla olennaisella tavalla.

Secret Service on säilyttänyt myös vanhemmat tehtävänsä liittyen talousrikosten tutkintaan ja valtionjohdon suojeluun talentteihin liittyvien toimintojen ohella.

Secret Servicen tehtäviin kuuluu myös talenttirekisterin ylläpito. Lain mukaan jokaisen talentin, joka on Yhdysvaltojen kansalainen, tai joka asuu pysyvästi Yhdysvalloissa, tulee olla rekisteröitynyt ja heillä on rekisterissä oma kansionsa, johon viranomainen kerää heitä koskevat tiedot. Rekisteröityneet talentit saavat todistuksen, jota heidän tulee pitää aina mukanaan, ja joka heidän tulee esittää viranomaisille ilman erillistä pyyntöä, mikäli ovat heidän kanssaan tekemisissä.

Toisen valtion kansalaisten, jotka ovat talentteja, ja jotka eivät asu pysyvästi Yhdysvalloissa, mutta jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin, tulee ilmoittaa kyvyistään Yhdysvaltojen viranomaisille ennen maahan tuloaan, jotta asiasta voidaan informoida Secret Serviceä ja heille voidaan myöntää väliaikainen todistus, jonka esittämistä ja mukanapitoa koskevat samat vaatimukset kuin pysyvän todistuksen kohdalla. Mikäli tällaisen henkilön maassaoloaika ylittää 6 kk, tulee henkilön rekisteröityä ja anoa pysyvää todistusta.

Kaikilla viranomaisilla on velvollisuus informoida Secret Serviceä, mikäli he ovat talentin kanssa tekemisissä liittyen rikoksiin tai rikkeisiin, joissa talentti on epäilty tai uhri. Vähäisissä rikkeissä (esimerkkinä ylinopeussakot) riittää, että Secret Serviceä informoidaan jälkikäteen, jotta tapahtuneen tiedot voidaan littää kyseisen talentin tietoihin rekisterissä. Vakavissa rikoksissa (esimerkkinä henkeen ja terveyteen liittyvät rikokset) tai rikoksissa, joissa on suoraan hyödynnetty talenttikykyjä, muiden viranomaisten tulee informoida viivytyksettä Secret Serviceä ja konsultoida sitä tilanteesta. Secret Servicellä on konsultoinnin jälkeen mahdollisuus harkintansa mukaan siirtää tapauksen tutkintavastuu itselleen tai antaa tapausta hoitavalle viranomaiselle muuten tarvittavaa tukea.

Secret Servicen toimintaa valvoo erillinen pysyvä senaatin komitea, jolle Secret Servicen johto raportoi säännöllisesti. Tällä hetkellä Secret Servicen ylin johto muodostuu ei-talenteista, mutta mikään sääntö tai laki ei suoraan kiellä talentin nimittämistä johtajistoon. Toistaiseksi kuitenkin yleinen mielipide ja talentteihin kohdistuva pelko ovat estäneet tämän.

Secret Servicen agentit

Valtion suorassa palveluksessa on tällä hetkellä arviolta kaksi sataa talenttia (tarkka lukumäärä on salainen), joista noin neljännes on sijoitettu Secret Servicen omiin tehtäviin. Secret Servicen omiin tehtäviin sijoitetuista talenteista noin puolet toimii tehtävissä, jotka liittyvät suoraan talentteihin liittyvän lainsäädännön valvontaan.

Talenttikyvyillä varustetut agentit toimivat usein rinta rinnan ei-talentti-agenttien kanssa. Talenttikyvyillä varustettujen agenttien virkamerkki eroaa tavallisten agenttien virkamerkistä siten, että sininen väri on merkissä korvattu pronssilla ja agentin yksilöllinen talenttinumero on konekaiverrettu merkin toiselle puolelle.

Todistus rekisteröitymisestä

Rekisteröityneelle talentille myönnetään kuvallinen todistus, josta selviävät kyseisen henkilön nimi, syntymäaika, asuinpaikka, pituus, paino, hiusten ja silmien väri sekä henkilön yksilöllinen kuusinumeroinen talenttinumero.

Todistus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Viiden vuoden välein tehtävä todistuksen uusiminen on hallinnollinen toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa todistuksen tietojen riittävä ajantasaisuus. Vastaavalla viranomaisella ei ole oikeutta evätä todistusta rekisteröityneeltä talentilta. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä todistuksen menetettäväksi talentille määrätyn vankeusrangaistuksen ajaksi.

Talentin tulee lain mukaan ilmoittaa vastaavalle viranomaiselle (Secret Service), mikäli hänen pysyvä asuinpaikkansa vaihtuu tai hän matkustaa ulkomaille yli kahden viikon ajaksi.

Alcatraz

Vuodesta 1954 alkaen Alcatrazin liitovaltion vankila on palvellut pelkästään vankeuteen tuomittujen talenttien säilytyspaikkana. Tavalliset vangit on siirretty muualle ja Alcatraz on ainoa paikka, minne talentti voidaan määrätä suorittamaan vankeusrangaistustaan. Secret Service vastaa liittovaltion vankeinhoitolaitoksen kanssa yhteistyössä Alcatrazin ylläpidosta ja turvallisuudesta.

Tällä hetkellä vankilassa suorittaa tuomiotaan 32 vankia, joista 27 on Yhdysvaltain kansalaisia. Vangeista osaa pidetään pysyvässä narkoosissa heidän vaarallisuutensa vuoksi. Vankilaan on sijoitettu jatkuvasti yksi "zedi", eli talentti, joka kykenee voimillaan neutraloimaan muiden talenttien voimia.

Secret Servicen Talentteja

Secret Service Talent Comittee Special Investigation Team (East-Coast)

Caleb Green "Brick"

Tuskagee Airman, joka törmäsi hävittäjällään vuoren seinämään vuonna 1944 Monte Cassinossa, Italiassa. Toimii nykyisin Secret Servicen agenttina ja on Abelie Romanon hyvä ystävä pidemmän ajan takaa. Hyvin rauhallinen.

Voimat

"Rikkoutumaton mies". Yliluonnollisen voimakas ja kestävä. Hänen ihonsa, lihaksisto ja luusto kestää raskaiden käsiaseiden tulitusta, räjähdyksiä ja suuria määriä kineettistä energiaa. Voimien avulla hän kykenee nostamaan valtavia painoja, liikkumaan nopeasti ja tarvittaessa juoksemaan vaikka seinistä läpi.

Ed Blake "Ghost"

Secret Servicen ensimmäisiä talentteja. Palvellut toisen maailmansodan aikaan OSS:n riveissä. Asuu Washington DC:ssä perheensä kanssa ja toimii muiden töidensä ohella rikospaikkatutkinnan opettajana Secret Servicessä.

Voimat

Kykenee muuttumaan aineettomaksi ja kulkemaan esineiden läpi. Aineettomassa olomuodossaan "Ghost" on hiukan läpikuultava.

Aliza Chomsky "Ice"

Valokuvaaja. Asunut pitkään New Yorkissa, jossa erikoistui taidevalokuvaukseen. Tunnettu alakulttuurien parissa siitä, että on rohkeasti esittänyt valokuvissaa erilaisuutta ja aiheita, joita ei populaarikulttuurissa ole sallittua avoimesti käsitellä. Rekrytoitu Secret Servicen palvelukseen pitkälti "Lilithin" toimesta. Asustelee nykyisen työnsä ohessa yksin Washingtonissa.

Voimat

Kykenee ottamaan kuvia menneisyyden tapahtumista ja rajoitetussa määrin myös tulevaisuudesta. Kuvat pystytään "ajoittamaan" noin minuutin tarkkuudella tiettyyn hetkeen menneisyydessä. Kameran normaalit ominaisuudet ja tilan valaistus sillä hetkellä, jota kuva esittää rajoittavat voimaa. Kamera on välttämätön, mutta voima toimii käytännössä millä tahansa kameralla.

Abelie Romano "Lilith"

Lil.png

Yksi Secret Servicen ensimmäisiä talentteja, joka on ilmeisesti toiminut OSS:n riveissä jo toisen maailmansodan aikana. Ilmeisesti alunperin kotoisin Sisilialaiselta maatilalta ja rekrytoitu Yhdysvaltain Armeijan ja OSS:n riveihin talenttina vuoden 1942 Sisilian maahanlaskuoperaation aikana. Presidentti Trumanin ja presidentti Eisenhowerin pitkäaikainen henkivartija, jonka toisena tärkeänä vastuuna on ollut yhteydenotot uusiin havaittuihin talentteihin. Toimii muun työnsä ohessa Secret Servicen lähitaisteluopettajana. Asuu yhdessä perheensä kanssa Virginian puolella maaseudulla. Aviomies Joseph Romano on entinen Yhdysvaltain Armeijan laskuvarjosotilas joka tapasi Abelien sodan aikana. Abeliella on kaksi tytärtä, jotka ovat syntyneet vuosina 1946 ja 1947 ja muistuttavat nykyisin hämmästyttävän paljon äitiään.

Omien sanojensa mukaan tehnyt sodassa "paljon hiton synkkiä juttuja" ja pitkälti sen vuoksi pyrkii nykyisin ratkaisemaan konflikteja mieluiten ilman ihmisten tappamista ja suuria tuhoja. Hän myös mielellään pitää yhteyksiä muiden talenttien kanssa ja eritsesti pyrkii tarjoamaan ystävyyttään ja rauhallisen, turvallisen suojapaikan maatilaltaan eristäytyneille ja syrjäytyneille talenteille. "Lilith" laskee muiden muassa talentit "Brick" ja "Ice" perheystävikseen.

Voimat

"Kuolematon tyttö". Paranee luonnottoman nopeasti lähes mistä tahansa vammasta. Parantuessaan palautuu fyysisesti melko tarkalleen samaan tilaan, missä oli silloin kun voima ilmeni ensimmäisen kerran. Tämän takia "Lilith" ei vaikuta laisinkaan vanhentuneen fyysisesti teinivuosiensa jälkeen. Hänen kehonsa kemiallinen tasapaino pyrkii myöskin palautumaan "oletusarvoonsa", minkä takia hän on käytännössä immuuni lähes kaikkien kemikaalien vaikutuksille. Hän kykenee parantumaan alitajuisesti myös ollessaan tajuttomana ja palautumaan jopa raajojen menetyksestä joko kiinnittämällä irronneen raajan itseensä tai tarvittaessa kasvattamalla uuden. Voimaa rajoittaa kudoksen tuhoutuminen tai kuoleminen hapen puutteen takia.

Elettyään toista vuosikymmentä yliluonnollisen paranemisvoimansa kanssa "Lilith" on oppinut tuntemaan kehonsa rajat ja ohittamaan itsesuojeluvaiston, joka normaalilla ihmisellä pyrkisi suojelemaan kehoa vakavammilta vammoilta. Tämän takia "Lilith" kykenee sietämään lähes sietämättömiä kipuja ja edelleen toimimaan vakavasti vammautuneena paljon tehokkaammin kuin tavallinen ihminen.

Bobby Godspeed "Walt the Wire"

Karismaattinen Doo Wop -laulaja.

Voimat

Kykenee siirtymään pitkiä matkoja valonnopeudella sähköjohtoja pitkin ja aiheuttamaan häiriöitä sähkölaitteisiin.

Adam S. Mann ”Kapteeni Atomi”

Armeijasta Salaiseen Palveluun siirtynyt 36-vuotias ”New York Jew”, jolla on lahjoja ihmisten johtamiseen ja asioiden korjaamiseen.

Voimat

Kykenee tuottamaan atomin energiaa laitteiden käyttövoimaksi, sekä atomipommin paineaallon lailla työntämään energiaa ympäristöönsä. Tämä paineaalto voi myös toimia ”atomisateenvarjona” joka suojaa Kapteenia ja hänen lähellään olevia.Lalo Minas "Lightmaster"

Puertoricolainen New Yorkissa asunut taidekauppias. 38-vuotias lyhyt mies. Kapeat kasvot, korkea otsa ja heikko leuka. Lyhyet mustat hiukset ja ohuet viikset. Harmaat silmät. Hymyilee hurmaavasti. Tarkkailee maailmaa kapeaksi viiruksi suljettujen luomien välistä. Pukeutuu ryppyiseen tummaan pukuun. Palvellut sodan aikana upseerina armeijan ilmajoukkojen teknisissä tehtävissä (lentomekaanikko). Johtajana rento ja epävirallinen. Puhuu espanjaa ja portugalia.

Voimat

Luo ja manipuloi "kiinteää valoa" erilaisiin muotoihin.

Secret Service

"Hound"

Nuorehko valkoinen mies.

Voimat

Pystyy jäljittämään henkilöitä näiden hallussa olleiden esineiden avulla.

"Howler"

Nuorehko valkoinen mies. Tunnetusti "Davidsonin miehiä". Loukkaantui taistelussa "Lilithin" ja "Brickin" kanssa New Yorkin tapauksen jälkiselvittelyissä.

Voimat

Pystyy luomaan huudollaan tappavan voimakkaita paineaaltoja.

"Nemesis"

Vaalea, kaunis nainen. Yleensä sijoitettuna presidentin turvallisuustiimiin.

Voimat

Yksi voimakkaimpia tunnettuja "zedejä". Nemesis pystyy sammuttamaan kaikki voimat laajalta alueelta kerrallaan. Hänen voimiensa tarkat rajat pidetään salassa, mutta tiedossa on, että hänen voimansa kohdistuu kerralla kaikkiin talentteihin alueella.

"Lightning"

Nainen.

Voimat

Yliluonnollisen nopea ja ketterä.

"X"

Vanhempi nainen.

Voimat

Kykenee vaikuttamaan ihmisten mieliin puhumalla näille. Kykenee rajoitetusti sammuttamaan toisten talenttien voimat vaikuttamalla näiden mieleen.

Israelin Talentteja

Evan Murray ”Khomah” (”The Wall”)

Israelin tiedustelupalvelun natsitalenttien metsästäjä. Ryhmän johtaja. Jättäytyi Secret Servicen vangiksi, jotta hänen muu ryhmänsä pääsi karkuun.

Voimat

Kykenee luomaan voimakilven.

"Keren Shenes" (”Sunbeam”)

Israelin tiedustelupalvelun natsitalenttien metsästäjä. Ryhmän lääkintämies. Pakeni.

Voimat

Kykenee polttamaan esineitä ja ihmisiä jonkinlaisilla säteillä.

"Jumper"

Israelin tiedustelupalvelun natsitalenttien metsästäjä. Haavoittui ja pakeni yhdessä "Keren Shenesin" kanssa.

Voimat

Kykenee telesiirtämään itsensä ja useita muita ihmisiä paikasta toiseen.

Neuvostoliiton Talentteja

"Ring of Fire"

Tunnistamaton Neuvostoliitton erikoisjoukkojen talentti.

Voimat

Kykeni luomaan tulisen ringin.

Natsien Talentteja

Jurgen Muller "Grimm" (”Wrath”)

Kolmannen valtakunnan pahamainen "elävä ase", jonka tiedetään muun muassa upottaneen laivan voimillaan. Sodan loppuvaiheessa syyllistyi sotarikoksiin muun muassa murskaamalla hengiltä junavaunullisen ihmisiä. Toimii USA:n alueella ilmeisesti joidenkin CIA-agenttien suojeluksessa.

Voimat

Kykenee kontrolloimaan gravitaatiokenttiä. Erittäin voimakas.

Arthur Gorman "Hugin"

Ensimmäinen "Odinin korpeista", salaperäisistä kolmannen valtakunnan ylintä johtoa palvelleista kaksoistalenteista. Yksi tai molemmat "Odinin korpeista" toimivat USA:n alueella ilmeisesti joidenkin CIA-agenttien suojeluksessa.

Voimat

Toinen tai molemmat "Odinin korpeista" kykenee avaamaan näkö- ja kulkuyhteyden peilien läpi ja mahdollisesti myös projisoimaan varjolonkeroita peilien kautta.

Claus Gorman "Munin"

Toinen "Odinin korpeista", salaperäisistä kolmannen valtakunnan ylintä johtoa palvelleista kaksoistalenteista. Yksi tai molemmat "Odinin korpeista" toimivat USA:n alueella ilmeisesti joidenkin CIA-agenttien suojeluksessa.

Voimat

Toinen tai molemmat "Odinin korpeista" kykenee avaamaan näkö- ja kulkuyhteyden peilien läpi ja mahdollisesti myös projisoimaan varjolonkeroita peilien kautta.


CIA / Salaiset Talentit

Frankie "Keikari" Ryan

Keikarimaisesti pukeutuva latinomies. Ollut yhteydessä Davidsonin kanssa ja piilotellut natistalentteja Yhdysvalloissa.

Voimat

Kykenee ilmeisesti vaikuttamaan ihmisten muistiin, esimerkiksi saamaan heidät unohtamaan asioita.

"Shooter"

Nuori latino mies. Henkilöllisyys epävarma. Surmasi yhden Israelin tiedustelupalvelun agentin ja haavoitti vakavasti agentti Hooperia. Kuoli tulitaistelussa Secret Servicen agenttien kanssa ammuttuaan deputy director Davidsonin.

Voimat

"Shooterin" kykynä oli ampua tarkasti läpi kiinteistä rakenteista, kuten seinistä näkemättä kohdettaan. Ei ole tarkkaa tietoa miten hänen kykynsä toimi ja mitkä olivat sen rajat.

"Veil"

Kutsuttiin ennen tunnistusta koodinimellä "Darkness". Nuori latina nainen. Henkilöllisyys selvinnyt, oikea nimi Nerita Vega. Toimi yhteistyössä "Shooterin" kanssa. Johti lentokonekaappausta ja vangittiin New Yorkin lentokentällä.

Voimat

"Darkness" kykenee luomaan pallon muotoisia alueita täysin läpinäkymätöntä pimeyttä. Pimeydessä oleskelu tuntuu vaikuttavan myös muihin aisteihin heikentävästi ja/tai hidastamaan pimeydessä olevia henkilöitä jollakin tavalla. Pimeät alueet ilmestyvät melko lähelle "Darknessia", mutta jäävät paikalleen tämän liikkuessa. Voiman tarkat rajat kantaman ja vaikutustavan osalta eivät ole tiedossa, mutta toistaiseksi "pimeät alueet" ovat olleen aina saman muotoisia ja kokoisia.

Muita Talentteja

Isabella

Noin vuonna 1950-syntynyt kolumbialainen tyttö, joka päätyi Natsien ja CIA:n operaatio Trianglen koekaniiniksi Kolumbiaan. Tuotiin USA:han salaisella kuljetuksella New Yorkin sataman kautta. Pakeni Neuvostotalenttien hyökättyä kuljetukseen ja surmasi kaksi talenttia New Jerseyn alueella metsissä piileskellessään. Secret Servicen "Brick", "Lilith" ja "Ghost" ottivat tytön kiinni ja häntä pidetään nyt Alcatrazissa tarkkaan valvotuissa oloissa.

Isabella on hyvin varautunut ja hiukan pelokas Kolumbian tapahtumien ja hänelle siellä tehtyjen asioiden vuoksi. "Lilith" ja yksi Alcatrazin vartijoista ovat kuitenkin onnistuneet luomaan jonkinlaisen luottamussuhteen Isabellaan. Isabella puhuu itsestään me-muodossa ja viittaa välillä ystäväänsä (toiseen persoonaansa), joka on pitänyt hänestä huolta.

Voimat

Paettuaan New Jerseyn metsään Isabella oli pitkän aikaa suuri, nelikätinen ja painajaismainen hirviö. Tämä hirviö on ilmeisesti hänen me-persoonallisuutensa toinen puoli. Hirviönä ollessaan Isabella surmasi kaksi talenttia. Molempien surmattujen aivot katosivat surmatyön yhteydessä.

Muita Henkilöitä

Secret Service

Deputy Director Davidson

Operaatiopäällikkö ja molempien rapid response teamien päällikkö. Kuollut CIA:n salaisten talenttien murhaamana. Joutui senaatin kuulemiseen yhdessä Howlerin ja koko East Coast RRT:n kanssa New Yorkin operaation jälkeen. On ollut yhteydessä CIA:n ja armeijan väkeen, jotka piilottelevat natsitalentteja. Johti ennen menehtymistään kahta salaista operaatiota. Toinen liittyi neljän talentin lähettämiseen Indokiinaan armeijan kouluttajien tueksi taistelemaan kommunisteja vastaan. Toinen on operaatio Triangle.

Operation Triangle

Yhdysvaltojen asevoimat, keskustiedustelupalvelu ja joukko kolmannen valtakunnan aikaisia natseja on perustanut Kolumbiaan salaisen tukikohdan, jonka virallisena tarkoituksena on varmistaa Yhdysvaltojen kilpailukyky muiden suurvaltojen kanssa talenttien osalta. Israelin tiedustelupalvelulta saatujen tietojen mukaan operaatiossa mukana olevat natsit ovat olleet mukana myös kolmannen valtakunnan operaatioissa, joiden tarkoituksena oli keinotekoisesti "tuottaa" talentteja. Isabellalta saatujen tietojen mukaan Kolumbian leirille on kerätty paikallisia lapsia ja nuoria joiden talenttien ilmentymistä on pyritty vauhdittamaan tai pakottamaan. Ainakin Isabellan osalta kokeet näyttävät onnistuneen, joskin tuloksena on erittäin epävarmasti toimiva ja osittain kontrolloimaton voima.

"Bulldog" Hooper

East Coast Rapide Response Teamin johtaja ja kokenut pitkän linjan agentti. Toipumassa ampumavammoista, jotka sai New Yorkin sataman tapauksen yhteydessä.

Hallinto

Senaattori Webster

Kongressin senaattori ja talenttiasioiden komitean puheenjohtaja.

Siviileitä

Tohtori Isaksson

Vanhempi New Yorkin juutalainen herrasmies ja "Lilithin" perheen lääkäri. Toimi maailmansodan aikana OSS:n salaisten operaattorien lääkinnässä. Sodan jälkeen vuonna 1945 aloitti yhteistyössä "Lilithin" kanssa pitkäaikaisen seurantatyön, jonka tarkoituksena oli selvittää "Lilithin" voimien toimintaa, talenttien voimien fysiologista ja biologista taustaa ja mahdollista voimien periytymistä.

Operaatioraportit

New Yorkin lentokonekaappaus