Crino Gate (Expanse)

From Karriviki

Crinogate.jpg

6 Artikla: Valtakirjan lunastajalla on hallinta- ja omistusoikeus kaikkiin valtauksiin, jotka on tehty valtakirjassa tarkoitetussa tutkimustehtävässä Neptunuksen aphelin toisella puolen ja joiden kohteen periheli ei ole Neptunuksen radan sisäpuolella.

~YK:n kansallistaman Mao-Kwikowskin trans-neptuniaanisen tutkimusosaston valtakirja numero 7


Meidän tarkoituksenamme ei ole mikään vähäisempi, kuin itsenäisen ja taloudellisesti omavaraisen siirtokunnan perustaminen. Omavaraisuus kaikkein tärkeimpien elinedellytysten -hapen, veden, energian ja ruuan- suhteen on tarkoitus saavuttaa vuodessa. Täydellinen taloudellinen omavaraisuus on tarkoitus saavuttaa asteittain kahden vuosikymmenen kuluessa. Tavoitteenasettelu on kunnianhimoinen ja rohkea, mutta emme tyydy vain siihen. Suunnitelmanamme on saavuttaa tämä kaikki yksityisten ihmisten antaumuksella ja pelottomalla työllä. Ilman YK:n, Marsin tai suuryritysten rahoitusta, tukea tai edes hyväksyntää. Avaruus on avoin otettavaksi, ottakaamme siis se!

~Ariadne-kollektiivin nimissä julkaistu tiedonanto


Cleomestran järjestelmä

Theano, F0 tyypin tähti

Antenor, kaasujättiläinen 0.4 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä vedestä.

Archelochus, kaasujättiläinen 0.7 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä hiilidioksidista.

Asteroidivyö 1.0 AU etäisyydellä, kääpiöplaneetat Iphidamas, Laodamas, Demoleon ja Eurymachus

Acamas, kiviplaneetta 1.6 AU etäisyydellä. Ammoniakki ja hiilidioksidi ilmakehä.

Crino, kiviplaneetta 2.8 AU etäisyydellä. Typpi-happi ilmakehä, nestemäistä vettä ja elämää. Yksi pieni kuu ja rengasjärjestelmä kiertoradalla.

Glaucus, jääjättiläinen 5.2 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä argonista, typpioksidista ja vetysulfaatista.

Helicaeon, kivijättiläinen 10 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä typpioksidista.

Laodocus, kivijättiläinen 19.6 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä argonista.

Cynon, jääjättiläinen 38.8 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä kloorista.

Polybus, jääjättiläinen 77.2 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä typpioksidista.

Agenor, jääjättiläinen 154 AU etäisyydellä. Vety-helium ilmakehä, jossa jälkiä argonista.

Crino

Crino landing from space.png
Ratapoikkeama 0.09
Kiertoaika 1354.15 d (Terra), 1303,32 d (Crino)
Pyörähdysaika 1.039 (24 h 56 min 9 s)
Radan inklinaatio 5.9 astetta Theanon päiväntasaajasta
Akselipoikkeama 24.5 astetta
Satellliitit Yksi kuu (Hypermnestra), jää- ja pölyrengas kiertoradalla
Säde ekvaattorilla 5946 km
Säde navoilla 5917 km
Keskitiheys 4.89 grammaa per kuutiosentti
Painovoima 0,413 g (4,05 m/s2)
Pintalämpötila 181 K (min), 333 K (max), 291 K (keskimääräinen)
Ilmanpaine 0.96 atm (pinnalla)
Ilmakehän koostumus 77.41 % typpeä, 21.38 % happea, 1.3 % vettä, 1.04 % argonia, 0.39 % hiilidioksidia
Happipaine 0.979 atm (pinnalla)
Nestemäisen veden peittävyys 52 % pinnastaKuu

Crinon ainoa kuu, Hypermnestra, on noin 1500 kilometriä läpimitaltaan ja kiertää Crinoa noin 200 000 kilometrin päässä. Kuu koostuu pääsääntöisesti kivestä (25% massasta ja vesijäästä (75%). Sen painovoima on 0,027 G.

Renkaat

Crinon renkaat sijaitsevat 1200 - 10 000 kilometrin korkeudella planeetan päiväntasaajasta. Renkaat koostuvat pääosin jäätyneestä vedestä muodostuneista lohkareita, jossa on pieniä toliinipitoisuuksia. Jääkimpaleiden pinnalle on tomua, jossa on noin 7% hiiltä.

Ilmakehä

Varsin puhdas, vaarattoman matalia pitoisuuksia toksisia kemikaaleja.

Vesikehä

Vesikehä on varsin puhdas, vaarattoman matalia pitoisuuksia toksisia kemikaaleja. Sadevesi puhtaampaa kuin Maassa on koskaan ollut. Crinon biosfäärissä on huomattavasti tavanomaista suurempia määriä hapen raskaampia (17O ja 18O) isotooppeja veteen sitoutuneen. Planeetan pinnasta 48% on kohtalaisen matalien merien peitossa.

Biomi

Jättiläiskäpy taimivaiheessa

Paikallinen elämä muodostuu aminohapoista, "RNA":sta ja proteiineista, mutta ne ovat väärän puoleisesti kiraalisia. Toistaiseksi kaikki tutkittu elämä Crinolla on osoittautunut kiraalisesti peilikuvaksi maan vastaavista rakenteista. Crinon sokerit ovat vasenkätisiä, aminohapot oikeakätisiä ja RNA molekyylit kiertyvät vasemmalle. Tämä aiheuttaa lukuisia erikoisuuksia.

 • Crinolaiset sokerit ja proteiinit eivät kelpaa maaperäisen elämän ravinnoksi ja menevät ruuansulatuksen läpi sulamatta.
 • Crinolaiset rasvat ja kaikki Crinolla kasvatettu sisältää todella erikoisia makuja, joita ei käytännössä ikinä maista ruuassa muutoin.
 • Monet eloperäiset yhdisteet reagoivat eri tavalla ja heikommin maaperäisen elämän kanssa.
 • Mikrobit kykenevät elämään ihmiskudoksen pinnalla, mutta eivät saa ravintoa siitä. Crinon virukset eivät kykene lisääntymään ihmisten soluissa.
 • Vaatii lisätutkimuksia

"Tynnyrikävyt"

Tynnyrikävyt ovat tynnyrin muotoon kasvavien sieniä, jotka varastoivat vettä sisäänsä. Niiden sisälle muodostuu yksinkertainen ekosysteemi levämäisestä kasvustosta, jonka kasvua tynnyrikäpy ruokkii varastoimallaan vedellä, sekä kalliosta juurillaan irrottamilla ravinteilla. Primitiivisimmissä tynnyrikävyissä sieni käyttää ravinteenaan kuolleen levän sisältämiä sokereita, sekä levässä elävien hyönteisten jätteitä ja kuolleita hyönteisiä. Monimutkaisemmissa lajeissa tynnyrin sisällä saattaa elää useita kasvilajeja, jotka ovat vuorovaikutuksessa tynnyrin ulkopinnalla ja juuriston päälle muodostuneessa hedelmällisessä maaperässä elävien kasvien ja hyönteisten kanssa. Isoimmat lajit kasvavat kymmeniä metrejä korkeiksi.

 • Kovat suomut
 • Suomut avautuvat yöksi paljastaen pehmeät leväliuskat, kun sieni hengittää viilentäen itseään ja imien ilmasta uutta kosteutta ja hiilidioksia.
 • Saattavat levittää keskiöillä "höttöä"
 • Pehmeä ydin
 • Ulkokuori on yleensä kova ja kuumuutta kestävä, sisäkuori taas lämpöä ja vettä sisällään pitävä


Whitenkäpy

Ensimmäinen Crinolta löydetty tynnyrikäpy, joka tuottaa etanolia. Kyseessä on melko primitiivinen tynnyrikävyn muoto, joka kasvaa suurimmillaan noin kahden metrin läpimittaiseksi ja korkeintaan kymmenen metriä korkeaksi. Tavanomainen Whitenkäpy on noin metrin läpimittainen ja viisi metriä korkea. Whitenkävyn sisällä elää sokeripitoista sinistä levää, jonka sokereiden energiaa käpy käyttää. Se varastoi ylimääräisen ravinnon etanolina sisällään olevaan veteen, jossa levä elää. Etanoli estää levää leviämästä kävyn pehmeisiin sisäelimiin ja käpy pystyy tarvittaessa käyttämään sitä myös vararavintona. Whitenkävyistä voidaan keväällä valuttaa poraamalla vesi-etanoli liuosta, jossa on noin 3% etanolia.


"Takasiipilinnut"

Sininen takasiipilintu, joita näkee jatkuvasti Kylän alueella

Takasiipiinnut ovat kuusiraajaisia tasalämpöisiä olentoja, jotka ovat geneettisesti sukua imurikaloille. Niitä on kymmeniä tunnistettuja lajeja ja nee ovat merien ulkopuolella ravintoketjun huipulla syöden lajista riippuen kasveja, sientä, hyönteisiä, kaloja ja toisia lintuja.

 • Pitkänomainen keho
 • Kaksi paria siipiä, joista suuremmat takapäässä
 • Sirittävät ja kehräävät kuin kissasirkat
 • Kaksinkertainen nokka
 • Joillain kolminkertainen nokka
 • Pari silmiä pään ylä- tai alapuolella
 • Osalla neljä silmää
 • Madonkaltainen putkimainen ruoansulatus
 • Hermosto verkkona ruoansulatuksen ympärillä"Hyönteiset"

Punainen petokuoriainen on hyvin yleinen hyönteislaji

Crinon kuivan maan ekosysteemissä erilainen hyönteisen asettuvat ravintoketjussa kasvien ja sienien, sekä lintujen väliin. Hyönteiset käyttävät ravinnokseen kasveja, sieniä ja toisia hyönteisiä. Hyönteisiä taas syövät monet linnut, sekä osa sienistä. Monet hyönteislajit ovat opportunistisien sekasyöjiä. Esimerkiksi petokuoriaiset syövät pienempien hyönteisten kasvien ja sienten kovempia osia. Ne muun muassa hajottavat kuolleiden sienien runkoja.

"Merimehiläiset" aka "Purkajat"

"Purkajat" eli "merimehiläiset" ovat

Merimehiläiset havaittiin ensimmäisen kerran ensimmäisen vuoden alkukesästä, kun lukuisia niiden renkaanmuotoisia, kelluvia pesiä ajautui aaltojen mukana avomereltä Kylän läheiseen rantaan. Vaikka merimehiläiset, tai purkajat, saapuivatkin mereltä ne eivät tunnu pitävän merivedestä ja tuntuvat välttävän sitä. Pian parvien purkauduttua ulos kelluvista pesistään ne suuntasivat sisämaahan ja alkoivat perustaa uusia pesiä kuivalle maalle. Pesinä merimehiläiset suosivat laajoja, onttoja tiloja, joiden läheisyydessä on paljon kasvillisuutta. Esimerkiksi useat käpypuulajit ovat sopivia pesän paikkoja. Parvet keräävät kasvi- ja eläinmateriaalia laajalta alueelta, purkavat saaliinsa ja lajittelevat ne pinoihin. Esimerkiksi parven saaliiksi joutuneet kotilot saatetaan pilkkoa ja lajitella niin, että päät, tuntosarvet, ruumiit ja kotilon kuoret kerätään erillisiin pinoihin. On epäselvää miksi parvet toimivat näin.

Yksittäinen merimehiläinen vaihtelee pituudeltaan kahden ja viiden senttimetrin välillä. Parvissa on useita eri tyyppisiä ja ilmeisesti eri tehtäviin erikoistuneita yksilöitä, jotka eroavat toisistaan koon, värityksen, siipien muodon ja pituuden, sekä tuntosarvien ja pistimien määrän ja koon mukaan. Merimehiläisten pistimissä oleva myrkky sisältää akiraalisia osia, jotka ovat suurissa määrin myrkyllistä myös ihmisille. Valitettavasti myrkyn kipua aiheuttavat ainesosat ovat ihmisille vastakkaista kiraalisuutta eivätkä aiheuta varoittavaa kipureaktiota, näin ollen ihminen saattaa epähuomiossa olla reagoimatta ensimmäisiin varoittaviin pistoihin, joka puolestaan saattaa kiihdyttää mehiläiset pistämään uudestaan ja uudestaan. Crinolaisen meripiilevän hajun on havaittu karkoittavan merimehiläisiä.


"Kalat"

Kuusiraajaisia, tai oikeammin kuusieväisiä, matomaisia kala-analogeja, jotka ovat vesistöjen ja merien hallitseva eläintyyppi.

"Imurikalat"

Rannoilla ja rantavedessä yleinen imurikala
 • Mutaa suodattavia eläimiä
 • Yhden sisältä löytyi kultahippu
 • Amfibisia? Kykenevät hengittämään vedessä ja ilmassa


"Kuorikalat"

Syvemmän meren panssarihauki
 • Kaikkiruokainen peto
 • Kovakuorinen
 • Ei hengitä ilmaa
"Jättiläiskalat"

 • Kymmenmetrinen petokala
 • Ei välitä veneistä
 • Pyydystää pienempiä kaloja
 • Samantyyppinen päänmuoto kuin "haukikalalla""Merivuokot"

Ankkuririhmoja perässään raahaavia merivuokkoja on kaiken kokoisia, mutta suurimmat ovat jopa kymmenen metriä läpimitaltaan
 • Kymmenmetrisiä vapaasti uivia merivuokon näköisiä eliöitä
 • Raahaa perässään jotain rihmaa

Mikrofloora

"Ihmishakuinen meripiilevä"

 • Paikallisia erityisesti suolaisissa vesissä asuvia piileviä, jotka alkavat kasvaa ihmisten iholla ja hiuksissa
 • Sinivihreitä
 • Öljyisen tuntuisia
 • Helposti pois pestävissä
 • Yhteyttävät ja erittävät pienissä määrin esketamiinia

Piilevät

Merissä elävät piilevät ovat planeetan yksi tärkeimpiä ja laajimmalle levinneitä primaarituottajamikrobeja. Ne saavat ravintonsa vesistöihin huuhtoutuvasta maaperästä, auringonvalosta ja hiilidioksidista. Piilevät tuottavat veteen limaa UV-säteilylle altistuessaan.

 • Limassa on mukana joitain suurempia säikeitä
 • Lima tukkii vedensuodattimetGeologiset anomaliat

Sisältään labyrinttimäiset geologiset anomaliat kohoavat suoraan peruskalliosta kätkien sisäänsä monimutkaisen ekosysteemin
 • Kukkula, joka muodostuu erilaisesta kivimateriaalista kuin sen ympäristö
  • Kiven sijasta koko kukkula on sientä
  • Sienet ovat erilaistuneet, mutta ovat samaa lajia
  • Rakenteet ovat komposiitteja ja erikoistuneita kuin elimet
  • Rakenne on itsekorjautuva
 • Magneettinen anomalia
 • Valuvasta kivestä tehdyt laipiot
 • 100 m leveät, 300 m korkeat tornit
  • Tornit ovat mäen "poikasia"
 • Sisätiloissa kivistä tippaleipää ja miljoonittain valaisevia piikkejä, joiden ympärillä kasvaa kasveja
  • Piikit ovat orgaanisesti syntyneitä valokuituja, joissa on UV-filtteri
 • Koko kukkula rakenteineen muistuttaa valtavaa organismia, kuten koralliriuttaa
 • Illan tullen kukkulan tunneleista tulee ulos valtavasti lintuja ja ilmavirta
  • Ilmavirran mukana liikkuu etanolimolekyylejä
  • Kukkula nimetään "Viinamäeksi"

Ongelmat

 • Vedensuodattimet tukkeutuvat limasta
  • Siirtokunnan yhteinen vesivarasto filtteröidään
 • Härmäsieni on levinnyt kaikkiin viherseinien mansikoihin
  • Sen hävittäminen vaatii vaivaa
  • Tämä mansikkasato on menetetty
 • Siirtokuntalaisista lähes kaikilla on jatkuva lääkitys
  • Henkilökohtaiset lääkevarastot loppuvat 6-12 kk päästä
 • Siirtokuntalaiset tarvitsevat ruoan lähteen
  • Suljetut kasvihuoneet
  • Ulkoviljelmät
   • Peltojen toimintaan saaminen vaatii viisi vuotta työtä.
  • Rasvakotiloiden kalastus
  • Allarcadian perheen leväfarmi tuottaa suuria määriä levää
   • Levänviljely tarvitsee valtavasti rautaa hivenaineeksi

Terveystilanne

 • Ravintotilanne heikkenee jatkuvasti
  • Lupaus tuotannon parantumisesta parissa kuukaudessa
 • Crino vaikuttaa ihmisiin (kemialliset vaikutukset)
  • Crinolaiset piilevät selviävät ihmisen vatsalaukussa -> Pahoinvointi
  • Ihon pinnalla kasvaa harmaata merilevää, joka erittää ketamiinia
 • Lääketoimituksia ei ole, ainoat varastot ovat sotasaalista
  • Belterit ja marsilaiset pärjäävät fyysisesti ihan hyvin
  • Maalaiset menettävät lihasmassaa ja luuntiheyttä, mutta lihovat samallaSiirtokunta

Maasto Kylän alueella on jyrkkäpiirteistä ja siellä täällä kasvaa valtavia jättiläiskäpyjä

Siirtokunta on jakautunut kolmeen asutukseen, jotka kaikki sijaitsevat meren rannalla. Suurin asutuksista on Kylä, joka on rakennettu alkuperäisen, ensimmäisenä valitun laskeutumispaikan ympärille. Kylästä käsin on tutkittu lähimaastoa runsaasti ja lähiympäristö on täynnä vakiintuneita mönkijäuria, joita on käytetty teollisuuden tarpeisiin. Itse Kylä on hyvin tiivisti rakennettu, mutta asutus on levinnyt pienempien viljelyksien ja teollisuuden myötä usean kilometrin säteelle itse Kylästä.

Toisella puolen Ensimmäisen Laskeutumisen Niemeä sijaitsee Whiten perheen karjatila. Tätä aluetta kutsutaan Säänpuolen Rannikoksi tai lyhyesti Säänpuoleksi, koska tuulet puhaltavat tyypillisesti juuri lännestä niemen yli itään, eli iskeytyvät ensimmäisenä juuri Säänpuolen Rannikolle. Tällä alueella asutusta on hyvin vähän, mutta laakea ylätasanko on monilta osin raivattu polttamalla ja sinne on istutettu niittykasveja Whiten maitokarjaa varten.

Kylä, "Urbis"

Kartta Kylän lähialueista

Siirtokunnan suurin asutus.

Kylän asukkaat

Kylässä asuu 234 asukasta.

Energia

Kylä on sähkön suhteen omavarainen. Kylä tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla ja pienillä fuusiovoimaloilla.

Infrastruktuuri

 • 49 asuin- ja kasvihuonekäytössä olevaa laskeutujaa.
 • Viisi puolisuljettua kasvihallia.
 • Kallioon kaivettuja vesisäiliöitä.
 • Kymmeniä Crinoperäisestä sienipuusta rakennettua taloa.
 • Yli sata telttaa ja konttia.
 • Maximillian Giganten runko.
 • "Kuolleen Labyrintin" luolastot.

Tuotanto

Ariadne Plants & Water
Ariadne Plants & Water kasvihuone

Ariadne kollektiivin kasvihuoneet tuottavat erilaisten ruokakasvien lisäksi kaiken kylän käyttämän puhtaan veden. Ruokakasvien teoreettinen vuosituontanto on 150 tonnia. Kasvihuoneet toimivat samalla vedenkeräiminä ja puhdistimina, tuottaen suurimman osan Kylän käyttövedestä. Ruokakasveina tuotetaan muun muassa tomaatteja, retiisejä, nauriita, pinaattia, porkkanoita, kurkkuja, kaalia ja papuja. Viljelykierron kesto on kasvista riippuen kolmesta kuuteen viikkoa. Jokaisen sadonkorjuun yhteydessä kerätään noin 12-14 tonnia vihanneksia ja juureksia.

Snail Oil Co.
Snail Oil Co. pääkonttori

Bret Kentin ja Andrei Fedorovin omistama rantakotiloiden puristuslaitos tuottaa "etanaöljyä" ja "valkoista kotilovoita". Omistajien lisäksi yritys työllistää kaksi työntekijää. Etanaöljyn ja kotilovoin sivutuotteena syntyy murskatuista kotilonkuorista tehtyä kalkkipitoista lannoitetta, sekä kotilomassasta keitettyä liimaa. Tämän hetken teoreettinen käsittelykapasiteetti on 60 tonnia etanoita ja kalaa vuodessa, josta saadaan noin 20 tonnia luuta ja kuorijauhetta, 4 tonnia tuhkaa, 1200 kiloa kotilovoita ja 800 litraa liimaa.

Kesän aikana etanat vetäytyvät syvempään ja viileämpään meriveteen, jossa yhteydessä Snail Oil Co. aloitti pintaplanktonia laiduntavien panssarikalojen harpuunoimisen. Panssarikaloista saadaan hiukan etanoiden lailla prosessoitua rasvaista öljyä ja liimaa, jonka lisäksi niiden luinen ulkoranka voidaan jauhaa lannoitteeksi tai käyttää materiaalina muilla tavoin.

Etanoita on alettu kasvattaa myös rannalle rakennettavissa erillisissä kasvatusaltaissa, joista ne voidaan suoraan kerätä jalostettaviksi.

Beratna Lumber Co.

Petya Aboahin ja Andrei Fedorovin perustama rakennusyritys, joka tuottaa tynnyrikävyistä sahattuja rakennuselementtejä ja valmiita rakennusratkaisuja asuintaloiksi ja liiketiloiksi. Tuotteina ovat muun muassa puolitetuista tynnyrikävystä tehtävät seinäelementit, tynnyrikäpyjen suomuista kootut paanukatot ja tynnyrikävyistä sahatut laudat ja rimat, sekä rimoista tehty liimalevy.

B(arber) & B(ooze)

Dawa Sin on perustanut baarin viereen parturinliikkeen, joka myös toimittaa baarin tarpeisiin Viinamäen etanolipitoisesta kastevedestä tislattua "Viinamäen Henkäystä". Työllistää Dawa Sinin lisäksi myös Mackie Tom -nimisen nuoren beltterinaisen.

Zuí Hâo Steel & Concrete

Wen Yu on perustanut noin seitsemän kilometrin päässä kylästä sijaitsevalle rinneharjanteelle rautakaivoksen, jonka yhteydessä oleva pitkälle automatisoitu metallivalmistamo pystyy valmistamaan mekaanisia teräsosia valamalla, 3D tulostuksella ja jyrsimillä joko kierrätetystä metallista tai malmista. Fuusiovoimalan tuhouduttua ja kahden työntekijän kuoltua sodassa kaivostoiminta on ollut katkolla ja kuusi työntekijää on pitkälti lomautettuna.

Pebbles

Pebbles on Uranuksen kiertoradalta kotoisin olevan beltteripariskunnan, Annasuke ja Terali Ryun, lasipaja joka sijaitsee aivan Urbisin keskustassa. Lasiesineet tuotetaan yksilöllisesti ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti käyttäen raaka-aineina kierrätyslasia ja paikallisesta kvartsihiekasta tuotettua piioksidia.

Chippers

Maximillian Giganten entisen huoltomiehen Ghulam Camaran ylläpitämä pientehdas perustettiin aluksesta puretun tietotekniikkahuollon työpajan laitteilla, jotka on muunnettu tulostamaan mikrosiruja tilauksesta. Sodan aikana Chippers valmisti nimettömiä ja numeroimattomia käsiterminaaleja Crinon militialle. Tuotanto on päässyt käyntiin todenteolla vasta sodan jälkeen, mutta tuottaa jo tällä hetkellä suuren osan Crinolla käytettävistä mikrosiruista.

Paitaas Inc.

Vincent ja Amara Syllan perustama ilmapallopaja on valmistanut muun muassa suuren osa Crinolla käytettävistä veneistä, ilmapallodroneista ja ainakin yhden täysikokoisen ilmalaivan. Tuotanto on viime aikoina ollut vaikeuksissa, koska Crinosaarten leväaltaiden biomuovintuotanto on romahtanut.

Maximillian Gigante kollektiivi

Maximillian Giganten miehistön muodostama kollektiivi kasvattaa ruokakasveja aluksen rungon sisälle rakennetuissa kasvihuoneissa. Ariadne-kollektiivin esimerkin mukaisesti kasvihuoneet myös keräävät ja puhdistavat vettä kollektiivin tarpeisiin.

Seven Snakes kollektiivi

Annabelle Leen ja Harriet Zwerbachin perustama ruuantuotantokollektiivi on nimetty atsteekkien maissin jumalattaren mukaan. Seven Snakes kasvattaa maissia ja muita ruokakasveja Kuolleeseen Labyrinttiin rakennetuissa kasvihuoneissa.

Palvelut

 • Avaruusalusten laskeutumispaikka (Ariadne kollektiivi)
 • CrinoNet (Ariadne kollektiivi)
 • Lääkäri (Godiva Honda)
 • Bionäytteiden laboratorio (Palkokasviosuuskunta)
 • Baari (Beratna Lumber)
 • Parturi (Dawa Sin)
 • Lasipaja
 • Tori

Talous

Kylään on luotu alustava talousjärjestelmä, joka perustuu yhteisöllisyyden ja työn periaatteille. On olemassa yhteistä omaisuutta, kuten suurin osa tuotetusta ruoasta ja esimerkiksi vesi, CrinoNet, rakennustarvikkeet ja sähkö, jota yhteisö saa vuokraamastaan Wen Yun fuusiovoimalasta. Koska on yhteisiä resursseja, on myös yhteisöä tukevaa työtä, esimerkiksi edellämainittujen resurssien hankkiminen kuten työskentely kasvihuoneissa, sähköverkon ylläpito ja sellaisten yleishyödyllisten yritysten kuten Snake Oil Co. ja Beratna Lumber Co. eteen tehty työ. Tällaisesta yhteisön töistä maksetaan palkaksi ”Papupisteiksi” eli yksinkertaisesti pavuksi kutsuttua virtuaalivaluuttaa, joka toimii kylän sisällä vaihdon välineenä. Henkilöt, jotka eivät tee yhteisön töitä, voivat hankkia papua vaihtamalla oman työnsä hedelmiä yhteisölle. Järjestelmää on tarkoitus laajentaa.

Käynnissä olevat projektit

Kahden neliökilometrin laajuisen alueen "puhdistaminen" paikallisesta maaperästä uuden viljelysmaan maankaltaistamiseksi mikrobitasolta lähtien. Projektin vaatima työvoima on tällä hetkellä noin 20 henkeä ja ennustettu toteutumisaikataulu viisi vuotta.

Säänpuolen rannikko, "Whitecliff"

Säänpuolen rannikon ylängöllä käpymetsät ovat tiheämpiä ja käpylajit ovat erilaisia

Whiten perhe valitsi paikan sen poikkeuksellisen tasaisen maaperän ja korkeuden takia. Heidän arvionsa mukaan alue sopii ruohon kasvattamiseen liha- ja maitokarjaa varten.

Säänpuolen asukkaat

Säänpuolen rannikolla asuu 24 asukasta.

Energia

Säänpuolen karjatila tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkopaneeleilla ja tuulivoimalalla.

Infrastruktuuri

 • Kaksi kasvihuoneina käytettävää laskeutujaa, karjasuoja ja Viinamäen tilan päärakennus.
 • Kosteusansat
 • Kallioon kaivettu vesisäiliö.

Tuotanto

Tilan lehmät tuottavat maitoa. Teoreettinen vuosituotanto on 21 000 litraa maitoa. Lisäksi tilalla tehdään "Viinamäen Käpykiljua" paikallisesta jäkälälajista Kylän tarpeisiin.

Käynnissä olevat projektit

Teknologianvaihto Crinosaarten ja Säänpuolen rannikon välillä. Maankaltaistettujen laitumien raivaaminen ylängölle.

Crinosaaret, "Arcadia"

Crinosaarilla riittää hiekkarantaa. Yksittäisiä käpyjä kasvaa jäkälätilkkujen seassa jopa rantahiekasta

Crinosaarille ei alunperin ollut edes tarkoitus laskeutua. Ensimmäisen laskeutumisen yhteydessä Allarcadian perheen laskeutuja harhautui pahasti kurssistaan ja putosi Crinosaarten rantaveteen. Perheen suunnitelmissa oli alunperinkin aloittaa levänviljely ja tuottaa viljelmien tarvitsema energia tuulivoimaloilla. Ranta sopi loistavasti molempiin tarkoituksiin, joten Allarcadian perhe päätti jäädä asumaan alueelle. Kaksi kuukautta myöhemmin Utopiasiirtolaisten Cézar Pinheiro päätti siirtää koko ryhmänsä Crinosaarille turvaan "Kylän moraalittomilta houkutuksilta".

Crinosaarten asukkaat

Crinosaarilla asuu 72 asukasta.

Energia

Crinosaaret on sähkön suhteen omavarainen. Saaret tuottavat sähköä pääosin tuulivoimalla. Varajärjestelmänä ovat laskeutujien aurinkokennot.

Infrastruktuuri

Neljä laskeutuja ja useita avoimia telttoja kasvihuoneina. Kolme tuulivoimalaa.

Tuotanto

Algaestics Cooperative

Allarcadian perheen ja Utopistien perustama osuuskunta kasvattaa Crinosaaren leväaltaissa proteiinipitoista (40%) ruokalevää ja biomuovien tuotantoon sopivaa raakalevää. Teoreettiinen vuosituotanto on noin 1200 tonnia. Myrskyn vaurioitettua useita leväaltaita levänkasvatusta joudduttiin uudelleenkäynnistämään useiden kuukausien ajan, mutta sen jälkeen sitä on saatu jopa kasvatettua alkuperäisestä.

Kesän tultua leväaltaat kokivat massiivisen takaiskun korkeanenergisen ultraviolettisäitelyn polttaessa pintalevät, joiden mätäneminen muutti altaiden veden myrkylliseksi. Leväntuotantoa on sen jälkeen yritetty käynnistää uv-suodattavalla muovilla katetuissa ulkoaltaissa.

Siirtokuntatekniikka

Crinon siirtokunnan omia varusteita, rakennuksia, ajoneuvoja ja muita teknisiä ratkaisuja on esitelty tarkemmin linkin takana.

Ajanlasku

Kuten oletettavaa, planeetan oma päivä ja vuosi eivät täsmää Maapallolta periytyvän ajanlaskennan kanssa. Beltillä ja aurinkokunnan ulkoplaneetoilla tätä ei perinteisesti ole koettu ongelmana, koska elämä keskittyy ympäristöltä suljettuihin tiloihin, joihin planeetan omat sääilmiöt tai fyysinen valoisa aika ei pääse vaikuttamaan. Crinolla kuitenkin merkittävä osa ihmisistä työskentelee ulkotiloissa, joissa planeetan yöllä ja päivällä on väliä. Myös siirtokunnan alueella sää vaihtuu planeetan oman vuosirytmin mukaan muodostaen neljä selkeästi toisistaan erottuvaa vuodenaikaa. Näistä syistä Crinolla on alkanut levitä oma ajanlaskutapansa.

Kello

Tunti, minuutti ja sekunti ovat aivan liian monissa teknisissä sovellutuksissa vakiintuneita ajan yksiköitä, joten niiden pituuksiin kajoamisen todettiin olevan liian työlästä siirtokunnan toiminnan kannalta. Tästä syystä CrinoNet ohjelmoitiin ylläpitämään kaikkissa sovelluksissa vuorokautta, joka koostuu 24 tunnista ja ylimääräisestä "Crinotunnista" (Crino Hour; CH), jonka pituus on 56 minuuttia ja 9 sekuntia. Laskennallisesti Crinotunti asettuu vuorokauden alkamiseen, eli vuorokauden vaihtuessa kello 23:59:59 seuraava ajan hetki on CH:00:00 jonka jälkeen kello CH:56:08 jälkeinen seuraava ajanhetki on 00:00:00. Näin Crinon oma vuorokausi saadaan täsmäämään tunti/minuutti/sekunti ajanmittauksen kanssa.

Sääkalenteri

Crinolla käytetään omaa Sääkalenteria. Crinon Sääkalenterin vuosi on 1300 Crinon vuorokautta pitkä (plus karkauspäivä keskimäärin noin kolmen vuoden välein). Vuosi jakautuu neljään 325 vuorokauden mittaiseen Vuodenaikaan. Lähes kaikki Crinolla käytössä olevat ajanmittaussovellukset näyttävät tarvittaessa myös mikä on kulloinkin tarkka päivämäärä ja vuosiluku maan ajanlaskussa. Yleisin käytössä oleva kellosovellus näyttää vuodenajat väreinä. Ensimmäisen uuden kalenterin mukaan mitattavan vuodenajan väriksi äänestettiin CrinoNetissä sininen väri.

 • Sininen / Kevät / Sadekauden alkuPelaajahahmot

Tohtori Godiva Honda
 • 160 cm vankkarakenteinen ja lihaksikas 43-vuotias nainen Marsista
 • Ruskea iho, tummanruskeat silmät ja hiukset
 • Keskiluokkainen urheilulääkäri
 • Ystävällinen, suojeleva ja altruistinen
 • Ottaa työnsä vakavasti ja intohimolla
 • Mukana aviomies Ignazio Sanderson (floristi), sekä 8-vuotiaat kaksoset Gabriela ja Gaspar
Andrei Vladimirovits Fedorov
 • Hoikka, keskimittainen 28-vuotias mies Maasta
 • Pilotti, mutta sivistynyt
  • Ollut YK:n palveluksessa
 • Kokenut poliittisen heräämisen
 • Idealistinen
Brett Kent
 • Yli kaksimetrinen hoikka 26-vuotias mies Marsista
 • Siniset silmät ja mustat hiukset
 • Ammattiurheilija, jonka ura on ohi (0-G -käsipallo)
 • Rahoittanut matkansa lainalla
 • Sosiaalinen
Piotr "Petya" Aboah
 • Pitkä ja karkea 35-vuotias mies Vyöltä
 • Vaatimaton työmies
 • Uskoo yksilön oikeuksiin, mutta näkee yhteisön roolin kriittisenä
 • Pragmaattinen ja tarkkaavainen
Wen Yu
 • Laiha 160 cm pitkä ruskeasilmäinen, 43-vuotias mies Maasta
 • "Insinööri"-poliitikko
 • Siististi pukeutunut ja tukka kunnossa
 • Perillä päivänpolitiikasta
 • Ylemmästä keskiluokasta
 • Analyyttinen, mutta lämpenee nopeasti
Toma Brankovic
 • Parimetrinen ja roteva n. 30-vuotias mies Vyöltä
 • Sekatyömies ja "tyäukko"
 • Vaikeasti lähestyttävä ja syrjäänvetäytyvä
 • Stoalainen luonne
 • Runsaasti tatuoitu, mukana myös OPA-tatuointi ja kaulusrengastatuointi

Dennis Reinhardt

Dennis Reinhardt.jpg

 • Lyhyehkö lihaskimppu mies maasta
 • Fyysisen työn raataja
 • 38v mies
 • Paennut yhtiönvaltaa maasta
 • Työläisten oikeuksien puolellePelaajahahmojen tukikohta

Tukikohdan rakennukset:

 • Laskeutuja 1: Asunto
 • Laskeutuja 2: Voimala
 • Kontti 1: Työpaja
 • Kontti 2: Klinikka
 • Teltta 1: Ajoneuvosuoja
 • Teltta 2: AjoneuvosuojaKampanja

Season One

Ensimmäisen kauden tapahtumat sijoittuvat The Expanse -kirjasarjan vuosiin XTE 15-16, eli kirjan Cibola Burn aikaan. Eroksen tapahtumista on kulunut noin viisi vuotta ja Ganymeden yllä käydystä sodasta noin kolme vuotta. Ensimmäisen kauden seikkailut saattavat sisältää lieviä spoilereita TV-sarjan kausista 1-3, sekä kirjoista Leviathan Wakes, Caliban's War ja Abaddon's Gate.

Chapter One: First Landing

Episode I - Earth

Ensimmäisen Laskeutumisen siirtolaiset saapuvat Crinolle. Osa laskeutujista harhautuu ja siirtokunta-asutusta syntyy kolmeen eri paikkaan.

Episode II - Water

Vedestä on pulaa ja vedenpuhdistuksen haasteita ratkotaan. Paikallisesta luonnosta opitaan lisää.

Episode III - Fire

Tunteet kuumenevat kahden eri ryhmän jäsenen kilpaillessa samasta naisesta ja Dawa Sinin heittäessä bensaa liekkeihin. Baarissa syntyy tappelu, jossa Oszkar vetää aseen esille. Oikosulku aiheuttaa ison maastopalon Kylässä ja palon aikana muutama Rakennustyöläisten liiton miehistä lähtee pieksemään kilpailijoitaan.

Episode IV - Wind

Siirtokunta saa oman valuutan ja sitä myöten julkisten palveluiden toteuttamisesta sovitaan. Ensimmäinen kunnon syysmyrsky pyyhkii siirtokunnan yli. Oszkar putoaa jyrkänteeltä alas myrskyn aikana.

Episode V - Void

Maximillain Gigante joutuu kummallisen onnettomuuden kohteeksi ja vahingoittuu niin pahasti, että sen miehistö joudutaan evakuoimaan ja siirtämänä Crinosaarille. Suurin osa aluksesta puretaan ja otetaan siirtokunnan käyttöön.

Chapter Two: Second Landing

Episode VI - Gate Opening

Pelastusalus Nain Blanche tulee etsimään Maximillian Gigantea, tuoden mukanaan uutisia ja postia. Maximillian Giganten försti kuolee tappelussa, jonka jälkeen kapteeni ja navigaattori hätääntyvät ja linnoittautuvat panttivankien kanssa laskeutujaan Crinosaarilla. Kun tilanne saadaan ratkaistua, joutuu koko siirtokunta tekemään päätöksiä siitä, miten siirtokunnan yhteisö saadaan pidettyä yhtenäisenä ja miten yhteisö suhtautuu rikoksiin.

Episode VII - White Horse

Nain Blanche palaa Crinolle mukanaan joukko uusia siirtokuntalaisia. Annabelle Ariadne katoaa epäilyttävissä olosuhteissa ja jäljet johtavat Rakennustyöläisten liiton suuntaan. Pur'N'Kleenin kuljetusalus Uffington White Horse saapuu ja Lua Saturnin palkkasoturit ottavat Maximillian Giganten ja Crinosaarten asutuksen haltuunsa. Damian Castellen petos paljastuu, kun Pur'N'Kleenin Valvontaosasto tulee pidättämään Kylän asukkaita.

Episode VIII - Red Horse

Beratnan baarissa käydyn yhteenoton jälkeen Lua Saturni jättää uhkavaatimuksen ja vaatii kolmen henkilön luovuttamista oikeudenkäyntiä varten Sami Wojcikin murhasta epäiltynä. Kylän lentokentällä pidetty mielenosoitus muuttuu mellakaksi ja Pur'N'Kleenin valvontaosasto joutuu perääntymään Kylästä. Kaivoksen läheisellä harjanteella Pur'N'Kleenin dronet ampuvat kahta Whiten perheen työntekijää kohti ja kaksi poliisidronea tuhotaan tulitaistelussa. Mellakan yhteydessä kaapatusta Arpad-sukkulasta löydetyt johtolangat johdattavat ryhmän Crinon erämaihin ja auttavat löytämään Annabellen elossa. Ryhmä kaappaa Yann Abel Magyarin ja alkaa suunnittelemaan oikeudenkäyntiä, kun Lua Saturni iskee Ariadne-kollektiivin tukikohtaan ja kaappaa Nour Ariadnen, sekä vielä syntymättömän Crino-tytön.

Episode IX - Black Horse

Pur'N'Kleen on lopettanut levatoimitukset Crinosaarilta ja nälänhätä uhkaa Kylää. Kylän neuvosto kokoontuu ja päättää ruokasäännöstelystä, kansalaisten aseistamisesta yhteistä puolustusta varten ja Annabellen Ariadnen katoamiseen liittyvän oikeudenkäynnin lykkäämisestä. Ryhmä hankkii takaportin CrinoNetissä liikkuvan Pur'N'Kleenin tietoliikenteen tarkkailuun kiipeämällä yhteen Y Quen palloista. Saatuaan tietää takaportin kautta Viinamäen Kaivoksen ongelmista ryhmä hiipii Viinamäen labyrintin läpi kaivokselle ja tuhoaa siellä olevat vetysulfaattitankit ja vesivarastot. Lua Saturnin hyökkää Kylään surmaten Xylobium Ariadnen, mutta menettää samalla yhden omistaan.

Episode X - Pale Horse

Lua Saturnin joukkojen kokoaminen antaa Pel Teafyrille tilaisuuden paeta Nour Ariadnen kanssa. Pel ja Nour saadaan evakuoitua Crinosaarilta turvaan, mutta syntyneessä tulitaistelussa Toma haavoittuu. Siirtokuntalaiset päättävät ryhtyä ratkaisevaan taisteluun, johon heillä on vain yksi yritys. Kiertoradalla valtausosasto saa Medwayn vallattua, joskin toimintakyvyttömänä. Samaan aikaan Crinon pinnalla siirtokuntalaisten joukot hyökkäävät suoraan Pur'N'Kleenin tukikohtaa vastaan...


Season Two

Toisen kauden tapahtumat sijoittuvat The Expanse -kirjasarjan vuosiin XTE 16+, eli kirjojen Nemesis Games ja Babylon's Ashes aikaan. Eroksen tapahtumista on kulunut noin kuusi vuotta ja Ganymeden yllä käydystä sodasta noin neljä vuotta. Toisen kauden seikkailut saattavat sisältää lieviä spoilereita TV-sarjan kausista 4-5, sekä kirjoista Cibola Burn ja Nemesis Games.

Chapter One: No Landing

Episode I - Denial

Taistelujen tauottua siirtokunnan väelle alkaa vähitellen selvitä, että tappioistaan huolimatta he ovat voittaneet ja Pur'N'Kleenin väki on todella ahtaalla. Kiihkeiden väittelyiden ja äänestysten jälkeen siirtokunta päättää aloittaa tulitauon ja neuvottelut rauhasta. Voittajan asema ei kuitenkaan ole helppo sillä siirtokunnan neuvosto joutuu harkitsemaan miten paljon he haluavat rauhan ehtoina vaatia ja mitä vastapuoli pystyy todellisuudessa antamaan.

Episode II - Anger

Kolme viikkoa rauhansopimuksen jälkeen Palkokasviosuuskunta pitää tieteellisen tiedonannon Crinon säästä, eläimistöstä ja paikallisen kemian pitkäaikaisvaikutuksista asukkaisiin. Pitkään odotettu oikeudenkäynti pidetään ja kolme kidnappaajaa teloitetaan. Seuraavana yönä syntyy Crinon ensimmäinen lapsi, Crino Ariadne. Arcadiassa tilanne uhkaa vajota kaaokseen Rakennustyöläisten pidätettyä kaksi paikallista beltteriä ja FMC:n päättäessä lähteä paikalle aseiden kanssa.

Episode III - Bargaining

Crinomieliset aloittavat tappelun Beratnan Baarissa. Kamaria Ariadne lähtee vierailemaan Arcadiassa neuvotellakseen Maximillian Giganten miehistön kanssa aluksen tuomisesta epävakaalta kiertoradalta pysyvästi alas Crinon pinnalle. Vierailun yhteydessä paljastuu Pur'N'Kleenin varastoista kadonneiden aseiden kohtalo. Avaruuden vaaroja uhmaten Maximillian Giganten ja Medwayn rungot lasketaan Crinon pinnalle Urbisin asutuksen alueelle.

Episode IV - Depression

Grimdaara Edin julkaisee loppuraportin Pur'N'Kleenin evakuoinnin lopputuloksista ja varmistuu, että viisi henkilöä ja neljä sukkulaa on kateissa. Lua Saturnin kohtalo selviää myös Gabrielle Kimin saapuessa Whitecliffille ja ottaessa yhteyttä Urbisin väkeen. Gabrillelta saadun vihjeen pohjalta ryhmä lähtee avaruuteen pelastustehtävälle. Heidän alustaan on sabotoitu ja Kamaria estää aluksen tuhoutumisen viime hetkellä. Avaruudesta pelastetaan kaksi eloonjäänyttä lasta ja Uffington White Horsen kohtalo selviää.

Episode V - Acceptance

TBA